Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

XX Zjazd Sprawozdawczy (15-19.04.2021 r.)

 

XX Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniach od 15 do 19 kwietnia 2021 r. odbył się XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB. Zjazd, podobnie jak w zeszłym roku, odbył się w formie zdeterminowanej sytuacją epidemiczną, czyli z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem do głosowania Platformy PIIB.

W Zjeździe wzięło udział 117 Delegatów, na 138 uprawnionych, zatem frekwencja wyniosła 84,8 %.
Za pośrednictwem systemu informatycznego głosowało 111 osób, natomiast 6 osób oddało głosy w innej formie, korzystając z regulaminowej możliwości głosowali przysyłając do biura Izby mail lub sms.

Łącznie na Zjazd przygotowanych zostało dziesięć uchwał i wszystkie te uchwały zostały głosami większości Delegatów przyjęte, a tym samym zatwierdzone zostały sprawozdania wszystkich organów Izby, udzielone zostało absolutorium Okręgowej Radzie i przyjęty został budżet Małopolskiej OIIB na 2021 r. Ośmioro Delegatów skorzystało z możliwości składania wniosków, których łącznie wpłynęło trzynaście i dotyczyły bardzo zróżnicowanych tematów. Wszystkie zgłoszone przez Delegatów wnioski zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Okręgową Radę na jej najbliższym zebraniu.

 

Elżbieta Gabryś
Sekretarz Rady Małopolskiej OIIB