Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2017

21 marca 2017 r.

Numer Treść Uwagi
128/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 81/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 81/P/2017.
129/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 82/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 82/P/2017.
130/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 83/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 83/P/2017.
131/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 84/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 84/P/2017.
132/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 85/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 85/P/2017.
133/R/2017 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
134/R/2017 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków
w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 26 członków MOIIB.
135/R/2017 w sprawie likwidacji środków trwałych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt biurowy.
136/R/2017 w sprawie zmiany Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Rada Małopolskiej OIIB powołuje Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych.
137/R/2017 w sprawie wsparcia inicjatywy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
w Budownictwie
Rada Małopolskiej OIIB postanowiła poprzeć inicjatywę Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
w Budownictwie.
138/R/2017 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2017 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2017 rok i rekomenduje go XVI Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB.
139/R/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2016 rok Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2016 rok i rekomenduje je XVI Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB.
140/R/2017 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XVI Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów na XVI Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB.

13 czerwca 2017 r.

Numer Treść Uwagi
141/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 86/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 86/P/2017.
142/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 87/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 87/P/2017.
143/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 88/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 88/P/2017.
144/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 89/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 89/P/2017.
145/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 90/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 90/P/2017.
146/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 91/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 91/P/2017.
147/R/2017 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
148/R/2017 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków
w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 7 członków MOIIB.
149/R/2017 w sprawie objęcia patronatem Konferencji "Zabytki i Energia" Rada Małopolskiej OIIB postawia objąć patronatem honorowym Konferencję "Zabytki i Energia", która odbędzie się w dn. 16-17.11.2017 r.
150/R/2017 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych XXXII Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych XXXII Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Wiśle.
151/R/2017 w sprawie wsparcia 24 Wielkiego Integracyjnego Festynu dla Dzieci Rada Małopolskiej OIIB postanawia poprzeć inicjatywę
i przyznać dofinansowanie dla 24 Wielkiego Integracyjnego Festynu dla Dzieci.
152/R/2017 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna - Nr 4/2017 Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych
w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna
- Nr 4/2017.
153/R/2017 w sprawie dofinansowania druku publikacji związanej z Jubileuszem 140-lecia zakopiańskiej Budowlanki Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku publikacji związanej z Jubileuszem 140-lecia zakopiańskiej Budowlanki.
154/R/2017 w sprawie zakupu kalendarzy na 2018 rok Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2018 rok.
155/R/2017 w sprawie współorganizacji plenerowej wystawy 140-lecia NOT Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować plenerową wystawę z okazji 140-lecia rozpoczęcia ruchu stowarzyszeniowego na terenie Galicji i Małopolski.
156/R/2017 w sprawie udzielenia pożyczki Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB postanawia udzielić Krajowej Radzie PIIB pożyczki na przeprowadzenie pełnego remontu i modernizacji budynku przy ul. Kujawskiej 1
w Warszawie.

11 września 2017 r.

Numer Treść Uwagi
157/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 92/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 92/P/2017.
158/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 93/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 93/P/2017.
159/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 94/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 94/P/2017.
160/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 95/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 95/P/2017.
161/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 96/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 96/P/2017.
162/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 97/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 97/P/2017.
163/R/2017 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
164/R/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Biura Małopolskiej OIIB do prowadzenia procedury likwidacji środków trwałych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia upoważnić Kierownika Biura Małopolskiej OIIB do prowadzenia procedury likwidacji sprzętu biurowego.
165/R/2017 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR
Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie po zapoznaniu się z treścią uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB, przyjmuje je do wiadomości i przekazuje do Prezydium Rady MOIIB do przygotowania odpowiedzi na zawarte w nich zalecenia pokontrolne.
166/R/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu zebrań oraz porządku obrad w obwodach wyborczych MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza Regulamin Zebrań
w obwodach wyborczych w związku z wyborem delegatów na zjazdy MOIIB w kadncji 2018-2022 oraz Porządek Obrad Obwodowego Zebrania Wyborczego Małopolskiej OIIB.
167/R/2017 w sprawie organizacji wyborów delegatów na zjazdy okręgowe Małopolskiej OIIB na kadencję 2018-2022
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sposób organizacji wyborów delegatów na zjazdy okręgowe Małopolskiej OIIB na kadencję 2018-2022.
168/R/2017 w sprawie druku Monografii
15-lecia MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza druk opracowania
pt. Monografia 15-lecia MOIIB.

28 listopada 2017 r.

Numer Treść Uwagi
169/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 98/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 98/P/2017.
170/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 99/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 99/P/2017.
171/R/2017 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 100/P/2017 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 100/P/2017.
172/R/2017 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 12 członków MOIIB.
173/R/2017 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków
w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 183 członków MOIIB.
174/R/2017 w sprawie delegowania członków MOIIB na XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
Rada Małopolskiej OIIB deleguje 6 członków MOIIB
do udziału XXXIII Ogólnopolskich Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbędą się w dniach 06-09.03.2018 r. w Szczyrku.
175/R/2017 w sprawie objęcia patronatem honorowym Konferencji Naukowo-Technicznej "Konstrukcje Sprężone"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym Konferencję Naukowo-Techniczną
pt. "Konstrukcje Sprężone", która odbędzie się w dn. 18-20.04.2018 r. w Krakowie.
176/R/2017 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych VIII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowania druku materiałów konferencyjnych VIII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie", która odbyla się w dn. 19.10.2017 r.
177/R/2017 w sprawie wsparcia inicjatywy konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród Moich Marzeń"
Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia poprzeć inicjatywę konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród Moich Marzeń" dla dzieci ze szkół podstawowych województwa małopolskiego.
178/R/2017 w sprawie druku referatów prezentowanych w trakcie semianriów zorganizowanych przez MOIIB i Sąd Apelacyjny w Krakowie
Rada Małopolskiej OIIB podejmuje uchwałę o druku referatów prezentowanych w trakcie semianriów zorganizowanych przez MOIIB i Sąd Apelacyjny
w Krakowie.
179/R/2017 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR
Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie po zapoznaniu się z treścią uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB, przyjmuje je do wiadomości i przekazuje do Prezydium Rady MOIIB do realizacji.
180/R/2017 w sprawie zwołania XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej OIIB w dniu 14.04.2018 r.

19 grudnia 2017 r.

Numer Treść Uwagi
181/R/2017 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu MOIIB na 2018 r.
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje prowizorium budżetu MOIIB na 2018 r.
182/R/2017 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego MOIIB według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
183/R/2017 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych III Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD `2017
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie druku materiałów konferencyjnych
III Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD `2017
pt.: "Nowoczesne materiały, techniki i technologie
we współczesnym budownictwie", która odbyła się
w dn. 15-17.11.2017 r. w Krakowie.
184/R/2017 w sprawie przyznania patronatu honorowego MOIIB dla XV Konferencji N-T pt.: "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego"
Rada Małopolskiej OIIB podejmuje uchwałę o objęcie patronatem honorowym MOIIB XV Konferencji N-T
pt.: "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego" organizowanej w dn. 09-11.05.2018 r. w Cedzynie k/Kielc.