Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Materiały szkoleniowe

 

Prezentacje z konferencji

„Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji

infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów”

NOVDROG 2022

 

Link do prezentacji >>https://www.sitk.org.pl/prezentacje-novdrog22/

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11
tel. 12658-93-72, 12658-93-74
e-mail: krakow@sitkrp.org.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zbiór referatów prezentowanych w trakcie Seminariów
zorganizowanych przez Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa MOIIB
w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie

 

Kraków, luty 2018 r.

Zbiór przedstawia opracowania referatów w formie i treści przekazanej przez autorów.

Referaty przedstawiają oczekiwania sądów wobec opinii przygotowanych przez biegłych, zagadnienia etyczne i prawne dotyczące biegłych sądowych i rzeczoznawców budowlanych. Znajdują się też praktyczne przykłady „warsztatu” ekspertów o charakterze technicznym z różnych specjalności budowlanych do wykorzystania przez czytelnika.

Zebrał i przygotował Zespół w składzie:       
dr inż. Paweł Fiszer – Przewodniczący
mgr inż. Zbysław Kałkowski
dr inż. Jan Strzałka

 


Referat 1.

"Rola biegłych w postępowaniu sądowym"
Paweł Rygiel - Sąd Apelacyjny w Krakowie

 

Referat 2.

"Aspekty etyczne  w zawodzie inżyniera rzeczoznawcy budowlanego
i biegłego sądowego z zakresu budownictwa"

mgr inż. Józef Szostak - projektant konstrukcji - rzeczoznawca budowlany

 

Referat 3.

"Wymogi opinii biegłego w postępowaniu sądowym"
SSO Paweł Szewczyk - Wizytator ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie

 

Referat 4.

"Uwagi praktyczne co do sposobu opracowywania opinii i ekspertyz sądowych"
mgr inż. Leszek Dybał - biegły Sądu Okręgowego w Krakowie

 

Referat 5.

"Wizje lokalne, w aspekcie wykonywania opinii na zlecenie sądu przez biegłych o specjalności budowlanej"
mgr inż. Leszek Dybał - biegły Sądu Okręgowego w Krakowie

 

Referat 6.

"Aspekty prawne ocen i ekspertyz technicznych"
Stanisław Reizer - „LEXBUD”, Biuro Usługowo – Doradcze Gospodarki Przestrzennej

 

Referat 7.

"Udział biegłych sądowych i rzeczoznawców w rozpoznaniu patologii budowlanej na przykładzie katastrofy hali MTK w Chorzowie"
prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź - Politechnika Krakowska

 

Referat 8.

"Problematyka ochrony i utrzymania zabytków nieruchomych w postępowaniach sądowych"
dr inż. Stanisław Karczmarczyk - Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

Referat 9.

"Opracowania opinii i ekspertyz technicznych z uwzględnieniem specyfiki obiektów zabytkowych"
dr inż. Stanisław Karczmarczyk - Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 

Referat 10.

"Prawa autorskie w twórczości architektonicznej i urbanistycznej - analiza przypadku"
mgr inż. arch. Tomasz Basista - biegły sądowy w zakresie architektury i budownictwa

 

Referat 11.

"Zasady wyznaczania pasów służebności dla linii energetycznych"
dr inż. Jan Strzałka

 

Referat 12.

"Wpływ drgań na budynki i ludzi w budynkach - normy i sporządzanie opinii"
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła - Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkolenie
"Znowelizowane przepisy Ustawy Prawo budowlane w działaniach organów architektoniczno-budowlanych i nadzoru budowlanego"


Referat nt. nowelizacji Ustawy Prawo budowlane obowiązującej
od dnia 28 czerwca 2015 r.

- mgr inż. Dorota Zaucha-Rybka   pobierz plik


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zebranie Komisji Budownictwa
Krakowskiego Oddziału PAN


Referat pt. "Wymiarowanie konstrukcji z profili giętych na zimno. Wybrane zagadnienia: teoria, badania, praktyka"
- dr inż. Leopold Sokół, prof. CHEM Paris   pobierz plik

 

Referat pt. "Stropy zespolone stalowo-betonowe"
- dr inż. Leopold Sokół, prof. CHEM Paris   pobierz plik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IV Panel Dyskusyjny
organizowany przez Zepół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa MOIIB
oraz Zespół Rzeczoznawców MPOIA RP


Referat pt. "Wytyczne dla dachów zielonych - podręcznik i praktyka stosowania"
- ref. Witold Okoński    pobierz plik

Referat pt. "Projekt odśnieżania dachu podstawą do Instrukcji odśnieżania dachu"
- ref. inż. Michał Wilk   pobierz plik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

III Panel Dyskusyjny
organizowany przez Zepół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa MOIIB
oraz Zespół Rzeczoznawców MPOIA RP

 

Referat pt. "Metody obliczeń statycznych blach fałdowych dla wybranych szczególnych przypadków"
- dr inż. Leopold Sokół, prof. CHEM Paris    pobierz plik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


II Seminarium dla rzeczoznawców i biegłych sądowych w ramach cyklu doskonalenia warsztatu biegłych i rzeczoznawców

 

Referat pt. „Wpływ drgań na budynki i ludzi w budynkach - rola badań in situ
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła     pobierz plik

 

Referat pt. "Problematyka ochrony i utrzymania zabytków nieruchomych            w postępowaniach sądowych"
- dr inż. Stanisław Karczmarczyk          pobierz plik

 

Referat pt. "Wizje lokalne w aspekcie wykonywania opinii technicznych             na zlecenie Sądu"
- mgr inż. Leszek Dybał                        pobierz plik

 

Referat pt. "Wyznaczanie szerokości pasów technologicznych dla celów służebności przesyłu w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych"
- mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik   pobierz plik

 

Referat pt. "Zasady wyznaczania pasów służebności dla linii energetycznych"
- dr inż. Jan Strzałka                            pobierz plik

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BETON - materiał konstrukcyjny, produkt, wyrób budowlany. cz. I
- dr inż. Grzegorz Bajorek       pobierz plik

 

BETON - materiał konstrukcyjny, produkt, wyrób budowlany. cz. II
- dr inż. Zdzisław B. Kohutek   pobierz plik


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Problemy kontroli jakości materiałów i wyrobów na przykładzie kontroli jakości betonu - Janusz Mierzwa       pobierz plik


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------