Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Najbliższy Zjazd

XX Okręgowy Zjazd  Małopolskiej OIIB

 

 

XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie odbędzie się w terminie od 15 kwietnia 2021 r. (godz. 11:00) do 19 kwietnia 2021 r., (godz. 11:00) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - systemu informatycznego.