Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Najbliższy Zjazd

XIX Okręgowy Zjazd  Małopolskiej OIIB

 

 

XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się w dniach od 25 maja 2020 r. (od godz. 11:00) do 29 maja 2020 r. (do godz. 11:00) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego.