Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Laureaci 2020


Lech SOBIESZEK (BO) - w kategorii projektowanie


  • mgr inż.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Budownictwa Lądowego
  • członek MOIIB  nr MAP/BO/0858/01

Kompleksowy projekt renowacji w zakresie konstrukcji budynku Muzeum Miasta Krakowa - Pałac pod Krzysztofory, wraz z nadzorem autorskim

 

 

 

 

 

 

Tomasz CZUPRYNA (IS) - w kategorii wykonawstwo


  • mgr inż.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa
    i Geoinżynierii
  • Członek MOIIB nr MAP/IS/0170/16

 

Realizacja sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie

 

 

 

 

 

W kategorii „Projektowanie” tytuł Inżyniera Roku 2020 oraz statuetkę Kapituła przyznała mgr. inż. Lechowi Sobieszkowi.

Mgr inż. Lech Sobieszek jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Zawodowo działa od 1980 roku. Posiada uprawnienia wykonawcze i projektowe w specjalności konstrukcjo-budowlanej oraz uprawnienia Państwowej Służby Ochrony Zabytków do prowadzenia prac budowlanych i projektowych w obiektach zabytkowych.

W 2001 roku został  Rzeczoznawcą Państwowym w zakresie konstrukcji, a w 2017 rzeczoznawcą Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W latach 1985 – 2005 pełnił funkcję biegłego sądowego w zakresie budownictwa. Początkowo pracował jako kierownik budowy obiektów przemysłowych i mieszkaniowych.

Od 1991 roku prowadzi własną pracownię projektową w głównej mierze wykonującą  projekty renowacji konstrukcji obiektów zabytkowych oraz projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego i komunalnego.

W dorobku mgr inż. Lecha Sobieszka są między innymi projekty:

- renowacji i wzmocnienia kościoła św. Mikołaja w Krakowie (nagroda amerykańskiego International Concrete Repair Institute za renowacyjny projekt roku 2013),

- renowacji i wzmocnienia budynku Muzeum Archeologicznego w Krakowie,

- renowacji klasztoru w Hebdowie,

- renowacji klasztoru w Imbramowicach,

- remontu Klasztoru w Staniątkach

- wzmocnień budynków klasztoru Dominikanek w Krakowie,

- remontu kamienic przy ulicach: św. Jana 1, św. Jana 15, Floriańskiej 15,

- remontu budynku Collegium Novum, ul. Szewska 2, ul. Gołębia 5,

- remontu budynku kuchni na terenie obozu Auschwitz,

- remontu budynku Wikarówki i budynku nr 5 na Wawelu,

- prac remontowych Klasztoru na Skałce wraz z nadzorem konstrukcyjnym,

- a także ekspertyza kaplicy cmentarnej w Kiszyniowie (na zlecenie Ministerstwa Kultury).

W 2020 roku przekazano do użytkowania Muzeum Miasta Krakowa – Pałac pod Krzysztofory – dla tego obiektu nasz laureat wykonał ekspertyzy konstrukcyjne oraz kompletne projekty renowacji w zakresie konstrukcji obiektu. Równocześnie pełnił nadzór autorski w tym zakresie.

Prywatnie miłośnik jazdy na motorze, obecnie na motocyklu Harley-Davidson. Wyprawy: Alpy, Chorwacja, USA, Szkocja no i oczywiście Polska. W okresie zimowym narty, najchętniej Dolomity. Członek Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Wpisany do Złotej Księgi Absolwentów PK w roku 2015.

 

W kategorii „Wykonawstwo” statuetkę i tytuł Inżyniera Roku 2020 otrzymuje mgr inż. Tomasz Czupryna za realizację sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.

mgr inż. Tomasz Czupryna po ukończeniu nauki w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie podjął studia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2006 roku uzyskał tytuł mgr. inż. inżynierii środowiska, a w roku 2015 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń. Dwa lata później otrzymał świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Nasz laureat legitymuje się 15-letnim doświadczeniem w branży budowlanej. Główne projekty, które realizował jako kierownik robót lub kierownik kontraktu, to:

– modernizacja Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie (obecnie Centrum Sztuki Mościce z wielofunkcyjną salą kinowo-teatralną na 600 osób),

–  rozbudowa budynku pływalni Delfin w Połańcu,

–  budowa sali gimnastycznej w Mokrem (gmina Grudziądz),

–  budowa przedszkola w Bieruniu Nowym,

–  budowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Garwolinie,

–  rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Ostatnią z zakończonych realizacji jest sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, stawiająca bardzo wysokie wymagania akustyczne. Budowa ta została uhonorowana tytułem Budowa Roku 2020 w Ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Prywatnie mgr inż. Tomasz Czupryna ma wspaniałą żonę i dwójkę dzieci, z którymi lubi spędzać czas na nartach i nie tylko. W wolnym czasie interesuje się sportem, ze wskazaniem na piłkę nożną i polityką krajową. Jedną z pasji jest też gra na gitarze akustycznej. Prowadzi aktywny tryb życia i stara się zarażać ludzi uśmiechem.