Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB

 • Biliński Wojciech
 • Boryczko Małgorzata
 • Boryczko Mirosław
 • Drzymała Wojciech
 • Duma-Michalik Małgorzata
 • Gabryś Elżbieta
  Garpiel Szczepan
  Godek Jarosław
  Jasica Andrzej
 • Karczmarczyk Stanisław
 • Kot Marta
 • Łabędź Renata
 • Majerczak Józefa
 • Mąka Józef
  Mierczak Krzysztof
  Pachla Filip
  Prażmowska-Sobota Danuta
 • Przystał Gabriela
 • Tylek Izabela
 • Żakowski Jan