Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB

 • Biliński Wojciech
 • Boryczko Małgorzata
 • Boryczko Mirosław
 • Cerazy Lucjan Robert
 • Duma-Michalik Małgorzata
 • Gabryś Elżbieta
 • Karczmarczyk Stanisław
 • Korniak – Figa Krystyna
 • Kot Marta
 • Kucharski Andrzej Michał
 • Łabędź Renata
 • Łukasik Krzysztof
 • Mierczak Krzysztof
 • Płachecki Marian
 • Przystał Gabriela
 • Rawicki Zygmunt
 • Skawiński Jan
 • Ślusarczyk Kazimierz
 • Tylek Izabela Alicja