Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2020

28 stycznia 2020 r.

Numer Treść Uwagi
53/P/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB XLVI Olimpiadę Wiedzy Technicznej.
54/P/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem XXXII edycji Konferencji Naukowo-Technicznej "Metody Komputerowe w Analizie i Projektowaniu Konstrukcji Hydrotechnicznych"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB XXXII edycję Konferencji Naukowo-Technicznej "Metody Komputerowe w Analizie i Projektowaniu Konstrukcji Hydrotechnicznych", która odbędzie się w Korbielowie w 2020 r.
55/P/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem XVI Konferencji Naukowo-Techniczną "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB XVI Konferencję Naukowo-Techniczną "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", która odbędzie się w dn. 13-15.05.2020 r. w Cedzynie koło Kielc.
56/P/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem IX Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB IX Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie", która odbędzie się w dn. 22.10.2020 r. w Krakowie.
57/P/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Koła Młodych PZITB o. Kraków
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB XXII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną Koła Młodych PZITB o. Kraków, która odbędzie się w dn. 23-25.10.2020 r.
58/P/2020 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym".
59/P/2020 w sprawie współorganizacji XIX Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej (EKIR)
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XIX Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej (EKIR), który odbędzie się w dn. 30-31.03.2020 r. w Krakowie.
60/P/2020 w sprawie wniosku o przyznanie Medalu Honorowego PIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie wnioskuje o przyznanie Medalu Honorowego PIIB dla członka MOIIB.
61/P/2020 w sprawie powołania Regulaminu postępowania w celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
W Biurze Małopolskiej OIIB wprowadza się Regulamin postępowania w celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

18 lutego 2020 r.

Numer Treść Uwagi
62/P/2020 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 20 członków MOIIB.
63/P/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem IX Międzynarodowej Konferencji pt.: "Technologie Bezwykopowe NO-DIG Poland"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB IX Międzynarodową Konferencję pt.: "Technologie Bezwykopowe NO-DIG Poland", która odbędzie się w dn. 22-24.04.2020 r.
64/P/2020 w sprawie współorganizacji XIV Forum Budownictwa w Zakopanem
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XIV Forum Budownictwa, które odbędzie się w dn. 03-04.04.2020 r. w Zakopanem.
65/P/2020 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych IV Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD`2019
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych IV Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD`2019.
66/P/2020 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Małopolskiej OIIB wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

7 kwietnia 2020 r.

Numer Treść Uwagi
67/P/2020 w sprawie uchylenia uchwały
nr 66/P/2020
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia uchylić uchwałę
nr 66/P/2020 dotyczącą wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego.

5 maja 2020 r.

Numer Treść Uwagi
68/P/2020 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 3 członków MOIIB.

18 sierpnia 2020 r.

Numer Treść Uwagi
69/P/2020 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 3 członków MOIIB.
70/P/2020 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 14 członków MOIIB.
71/P/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów" NOVDROG`2021
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB Konferencję Naukowo-Techniczną
pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie
i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii
i regionów" NOVDROG`2021, która odbędzie się w dn. 11-12.03.2021 r.
72/P/2020 w sprawie zawieszenia działalności PI w Nowym Sączu Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zawiesić działalność PI w Nowym Sączu ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce.
73/P/2020 w sprawie zawieszenia działalności Zespołu Orzekającego ds. Człnkowskich nr 2
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zawiesić działalność Zespołu Orzekającego ds. Człnkowskich nr 2 ze względu na obecną sytuację epidemiczną w Polsce.
74/P/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem XXXIII Ogólnopolskich Obrad Seniorów PZITB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, XXXIII Krajową Naradę Seniorów PZITB, która odbędzie się w dn. 31.08-02.09.2020 r.
w Częstochowie.
75/P/2020 w sprawie zakupu kalendarzy na 2021 rok Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2021 rok.