Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Laureaci 2012

Jerzy GUNDELACH (BO) - w kategorii projektowanie

Centrum Kongresowe w Krakowie

Jerzy GUNDELACH

 • magister inżynier
 • WIL Politechnika Krakowska - dyplom 1982
 • uprawnienia nr: UAN-Upr. 302/87 do projektowania
  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • członek MOIIB nr: MAP/BO/5365/01
 • PROJECT SERVICE Biuro Inżynierskie (1993 r.)
 • kandydaturę zgłosił: PZITB O/Kraków

 

Włodzimierz JĘDRYCHOWSKI (BO) - w kategorii projektowanie

Centrum Kongresowe w Krakowie

Włodzimierz Jacek JĘDRYCHOWSKI

 • magister inżynier
 • WIL Politechnika Krakowska - dyplom 1982
 • uprawnienia nr: UAN-Upr. 319/87 do projektowania
  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • członek MOIIB nr: MAP/BO/5364/01
 • PROJECT SERVICE Biuro Inżynierskie (1993 r.)
 • kandydaturę zgłosił: PZITB O/Kraków

 

Krzysztof RUSEK (BD) - w kategorii wykonawstwo

DK28 III Etap odc. TARNAWA DOLNA - ZEMBRZYCE

Krzysztof RUSEK

 • magister inżynier
 • WIL Politechnika Krakowska - dyplom 2005
 • uprawnienia nr: MAP/0234/OWOD/06 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
 • członek MOIIB nr: MAP/BD/0291/10
 • Mota-Engil Central Europe S.A.
 • kandydaturę zgłosił: SITK RP O/Kraków