Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2020

17 marca 2020 r.

Numer Treść Uwagi
115/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 53/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 53/P/2020.
116/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 54/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 54/P/2020.
117/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 55/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 55/P/2020.
118/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 56/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 56/P/2020.
119/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 57/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 57/P/2020.
120/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 58/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 58/P/2020.
121/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 59/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 59/P/2020.
122/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 60/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 60/P/2020.
123/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 61/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 61/P/2020.
124/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 62/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 62/P/2020.
125/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 63/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 63/P/2020.
126/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 64/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 64/P/2020.
127/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 65/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 65/P/2020.
128/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 66/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 66/P/2020.
129/R/2020 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
130/R/2020 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 3 członków MOIIB.
131/R/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem XI edycji Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB XI edycję Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych, która odbędzie się w dn. 25.03.2020 r. w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie.
132/R/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konkursu Budowy Mostów "Krakow Bridge"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB Konkurs Budowy Mostów "Krakow Bridge".
133/R/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2019 r.
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2019 rok i rekomenduje je XIX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
134/R/2020 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2020 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2020 rok i rekomenduje go XIX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB
do przyjęcia.

19 marca 2020 r.

Numer Treść Uwagi
135/R/2020 w sprawie odwołania ustalonego
na dzień 18 kwietnia 2020 r. XIX Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB postanawia odwołać XIX Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustalony na dzień 18 kwietnia 2020 r. w zwiazku z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

28 kwietnia 2020 r.

Numer Treść Uwagi
136/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 67/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 67/P/2020.
137/R/2020 w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB zwołuje XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od godz. 11:00 w dniu 25 maja 2020 r. do godz. 11:00 w dniu 29 maja 2020 r., przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - systemu informatycznego.

9 czerwca 2020 r.

Numer Treść Uwagi
138/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 68/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 68/P/2020.
139/R/2020 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 23 członków MOIIB.
140/R/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem 66. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB 66. Konferencję Naukową Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbędzie się w dn. 20-24.09.2020 r. w Muszynie-Złockie.
141/R/2020 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów" NOVDROG`20 Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie
i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii
i regionów" NOVDROG`20, która odbyła się w dn. 27-28.02.2020 r.
142/R/2020 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XXXV Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie, konstrukcje metalowe, posadzki przemysłowe, lekka obudowa, rusztowania" WPPK 2020
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XXXV Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie, konstrukcje metalowe, posadzki przemysłowe, lekka obudowa, rusztowania" WPPK 2020, która odbyła się w dn. 03-06.03.2020 r.
143/R/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosków XIX Okręgowego Zjazdu Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB rozpatrzyła zgłoszone przez Delegatów MOIIB wnioski i podjęła decyzję o skierowaniu do realizacji w strukturach Małopolskiej OIIB 6 wniosków, skierowaniu do realizacji w strukturach Krajowej Rady PIIB 2 wnioskó, odrzuceniu 4 wniosków.

13 października 2020 r.

Numer Treść Uwagi
144/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 69/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 69/P/2020.
145/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 70/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 70/P/2020.
146/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 71/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 71/P/2020.
147/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 72/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB nie zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB nr 72/P/2020.
148/R/2020 w sprawie dofinansowania wydania w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 73/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 73/P/2020.
149/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 74/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 74/P/2020.
150/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 75/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 75/P/2020.
151/R/2020 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 27 członków MOIIB.
152/R/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL 2020"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL 2020", która odbędzie się w dn. 02-04.12.2020 r. w Zakopanem.
153/R/2020 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych konferencji pt. "66. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa" Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych konferencji pt. "66. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa', która odbyła się w dn. 20-24.09.2020 r. w Krynicy.
154/R/2020 w sprawie przyjęcia Zasad dofinansowania szkoleń online organizowanych przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne wspołpracujące z MOIIB Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyjąć Zasady dofinansowania szkoleń online organizowanych przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne wspołpracujące z MOIIB.

 

1 grudnia 2020 r.

Numer Treść Uwagi
155/R/2020 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
156/R/2020 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 127 członków MOIIB.
157/R/2020 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XXXIII Krajowej Narady Seniorów PZITB
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XXXIII Krajowej Narady Seniorów PZITB, która odbyła się w dn. 31.08-02.09.2020 r. w Częstochowie.
158/R/2020 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XVI Konferencji Naokowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XVI Konferencji Naokowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", która odbyła się w dn. 26-28.10.2020 r.
w Kielcach.
159/R/2020 w sprawoe przyjęcia prowizorium budżetu MOIIB na 2021 rok
Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z projektem budżetu na 2021 rok, przyjmuje prowizorium budżetu
na 2021 rok.
160/R/2020 w sprawie zwołania XX Zjazdu Sprawozdawczego Małop[olskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać XX Zjazd Sprawozdawczy Małop[olskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dn. 15-19.04.2021 r. w formie zdalnej w przypadku utrzymującego się stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w Polsce, lub w dniu 17.04.2021 r. w formie stacjonarnej w przypadku zniesienia obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii.
161/R/2020 w sprawie terminarza przygotowań do XX Zjazdu Sprawozdawczego Małop[olskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB ustala terminarza działań przygotowawczych do XX Zjazdu Sprawozdawczego Małop[olskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
162/R/2020 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Zespołów Orzekających ds. Członkowskich
Rada Małopolskiej OIIB postanawia uchylić Uchwałę
Nr 2/R/2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie powołania Składów Orzekających ds. Członkowskich.