Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2020

17 marca 2020 r.

Numer Treść Uwagi
115/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 53/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 53/P/2020.
116/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 54/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 54/P/2020.
117/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 55/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 55/P/2020.
118/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 56/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 56/P/2020.
119/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 57/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 57/P/2020.
120/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 58/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 58/P/2020.
121/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 59/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 59/P/2020.
122/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 60/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 60/P/2020.
123/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 61/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 61/P/2020.
124/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 62/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 62/P/2020.
125/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 63/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 63/P/2020.
126/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 64/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 64/P/2020.
127/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 65/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 65/P/2020.
128/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 66/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 66/P/2020.
129/R/2020 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
130/R/2020 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 3 członków MOIIB.
131/R/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem XI edycji Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB XI edycję Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych, która odbędzie się w dn. 25.03.2020 r. w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie.
132/R/2020 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konkursu Budowy Mostów "Krakow Bridge"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB Konkurs Budowy Mostów "Krakow Bridge".
133/R/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2019 r.
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2019 rok i rekomenduje je XIX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
134/R/2020 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2020 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2020 rok i rekomenduje go XIX Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB
do przyjęcia.

19 marca 2020 r.

Numer Treść Uwagi
135/R/2020 w sprawie odwołania ustalonego na dzień 18 kwietnia 2020 r. XIX Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB postanawia odwołać XIX Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustalony na dzień 18 kwietnia 2020 r. w zwiazku z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

28 kwietnia 2020 r.

Numer Treść Uwagi
136/R/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 67/P/2020 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 67/P/2020.
137/R/2020 w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB zwołuje XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa od godz. 11:00 w dniu 25 maja 2020 r. do godz. 11:00 w dniu 29 maja 2020 r., przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość - systemu informatycznego.