Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Laureaci 2018


Stanisław KARCZMARCZYK (BO) - w kategorii projektowanie

Projekt modernizacji Muzeum Warszawy

  • dr inż.
  • członek MOIIB  nr MAP/BO/3353/01

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam KNAPIK (BO) - w kategorii wykonawstwo

Wykonanie obudowy i dachów budynku kotłowni, pylonów nr 1 i nr 2 oraz nawy urządzeń elektrycznych i pomocniczych w czasie realizacji inwestycji nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III


  • mgr inż.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Budownictwa Lądowego, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie
  • Członek MOIIB nr MAP/BO/0694/03
  • Członek Rady MOIIB od 2006 r.
  • Przedsiębiorstwo Rapid Sp. z o.o. – prezes firmy

 

 

 

 

 

 

 

Statuetki „Małopolski Inżynier Budownictwa” za rok 2018 otrzymali Kol. Stanisław KARCZMARCZYK w  kategorii projektant za "Projekt modernizacji Muzeum Warszawy" oraz Kol. Adam KNAPIK w kategorii wykonawstwo za „Wykonanie obudowy i dachów budynku kotłowni, pylonów nr 1 i nr 2 oraz nawy urządzeń elektrycznych i pomocniczych w czasie realizacji inwestycji nowego bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III”.

Muzeum Warszawy zajmuje 11 kamienic stanowiących zabudowę pierzei Rynku po stronie ul. Dekerta w  obrębie Rynku Starego Miasta. Wyróżniona I  nagrodą Prezydenta M. St. Warszawy modernizacja była pierwszym przedsięwzięciem rewitalizacji Muzeum Warszawy podjętym po II wojnie światowej. Kamienicom przywrócono pierwotną kolorystykę, pieczołowicie odnowiono zabytkowy wystrój zewnętrzny oraz wnętrza. Jury nagrody Prezydenta Warszawy podkreśliło, że w  sposób doskonały udało się kamienicom tworzącym Muzeum Warszawy przywrócić dawne piękno. W wyniku realizacji projektu zabytkowe kamienice wzbogaciły się o nowoczesne instalacje i urządzenia na miarę XXI wieku. Bardzo trudnym wyzwaniem było wprowadzenie nowoczesnych systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i skomplikowanych instalacji ochrony przeciwpożarowej ukrytych w  historycznych ścianach i  stropach, bardzo zróżnicowanych zarówno w  zakresie ich struktury, jak i  cech wytrzymałościowych. Laureat pełnił funkcję głównego projektanta koordynującego prace zespołu z  biura KB-Projekty  Konstrukcyjne.

Kotłownia elektrowni klasy 1000 MW z  kotłem przepływowym wraz z  kanałami spalin i  powietrza, rurociągami okołokotłowymi i  układem odazotowania spalin, jest wysoka na 130 m. Ze względów technologicznych taki obiekt musi mieć szczelną obudowę, zapewniającą utrzymanie odpowiednich warunków wewnątrz, a  także zapobiegającą oddziaływaniu hałasu na otoczenie zewnętrzne. W  trakcie realizacji zamontowano 46.000 m2 obudowy ścian z  płyt warstwowych oraz wykonano 7.500 m2 powierzchni dachów. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, prace zostały wykonane zgodnie z  harmonogramem, co umożliwiło przeprowadzenie generalnemu wykonawcy próby ciśnieniowej kotła w zaplanowanym terminie.