Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2023

18 stycznia 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0001/2023 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XVII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. " Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XVII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. " Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", która odbyła się w dn. 19-21.10.2022 r.
MAP/POR/0002/2023 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ `2022"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ `2022", która odbyła się w dn. 08-09.09.2022 r.
MAP/POR/0003/2023 w sprawie wsparcia inicjatywy druku wydawnictwa pt. "O kolei po kolei"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wesprzeć inicjatywę druku wydawnictwa pt. "O kolei po kolei", przygotowanego z okazji 25-lecia Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK RP.
MAP/POR/0004/2023 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych IX Konferencji "Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych IX Konferencji "Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi", która odbyła się w dn. 09.11.2022 r.
MAP/POR/0005/2023 w sprawie objęcia patronatem honorowym V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów - NOVDROG `2023"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia patronetem honorowym MOIIB V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów - NOVDROG `2023", która odbędzie się w dn. 20-21.04.2023 r.
MAP/POR/0006/2023 w sprawie zwrotu kosztów podróży Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie ustala stawkę diety, zwrotów kosztów przejazdów, noclegów, doajzdów środkami komunikacji miejskich oraz innych uzasadnionych udokumentowanych wydatków członków organów, komisji i zespołów Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

21 lutego 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0007/2023 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 5 członków MOIIB.
MAP/POR/0008/2023 w sprawie refundacji poniesionych wydatków z tytułu zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje i uczestnictwa
w imprezach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 15 członków MOIIB.
MAP/POR/0009/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji szkoleniowej pt. "Renowacje konstrukcji zabytkowych"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB konferencję szkoleniową pt. "Renowacje konstrukcji zabytkowych", która odbędzie się w dn. 21.02.2023 r.
MAP/POR/0010/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji szkoleniowej pt. "Projektowanie konstrukcji żelbetowych - ściany oporowe"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB konferencję szkoleniową pt. "Projektowanie konstrukcji żelbetowych - ściany oporowe", która odbędzie się w dn. 26.04.2023 r. w Krakowie.
MAP/POR/0011/2023 w sprawie objęcia patronatem honorowym Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia patronetem honorowym MOIIB Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych, którego dwunasta edycja odbędzie się
w dn. 22.03.2023 r. w Zesple Szkół Elektrycznych nr 2
w Krakowie.