Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2023

18 stycznia 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0001/2023 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XVII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. " Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XVII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. " Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", która odbyła się w dn. 19-21.10.2022 r.
MAP/POR/0002/2023 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ `2022"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ `2022", która odbyła się w dn. 08-09.09.2022 r.
MAP/POR/0003/2023 w sprawie wsparcia inicjatywy druku wydawnictwa pt. "O kolei po kolei"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wesprzeć inicjatywę druku wydawnictwa pt. "O kolei po kolei", przygotowanego z okazji 25-lecia Krajowego Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK RP.
MAP/POR/0004/2023 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych IX Konferencji "Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych IX Konferencji "Wpływy Środowiskowe na Budowle i Ludzi", która odbyła się w dn. 09.11.2022 r.
MAP/POR/0005/2023 w sprawie objęcia patronatem honorowym V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów - NOVDROG `2023"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia patronetem honorowym MOIIB V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów - NOVDROG `2023", która odbędzie się w dn. 20-21.04.2023 r.
MAP/POR/0006/2023 w sprawie zwrotu kosztów podróży Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie ustala stawkę diety, zwrotów kosztów przejazdów, noclegów, doajzdów środkami komunikacji miejskich oraz innych uzasadnionych udokumentowanych wydatków członków organów, komisji i zespołów Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

21 lutego 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0007/2023 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 5 członków MOIIB.
MAP/POR/0008/2023 w sprawie refundacji poniesionych wydatków z tytułu zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje i uczestnictwa
w imprezach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 15 członków MOIIB.
MAP/POR/0009/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji szkoleniowej pt. "Renowacje konstrukcji zabytkowych"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB konferencję szkoleniową pt. "Renowacje konstrukcji zabytkowych", która odbędzie się w dn. 21.02.2023 r.
MAP/POR/0010/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji szkoleniowej pt. "Projektowanie konstrukcji żelbetowych - ściany oporowe"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB konferencję szkoleniową pt. "Projektowanie konstrukcji żelbetowych - ściany oporowe", która odbędzie się w dn. 26.04.2023 r. w Krakowie.
MAP/POR/0011/2023 w sprawie objęcia patronatem honorowym Małopolskiego Konkursu Własnych Prac Technicznych
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia patronetem honorowym MOIIB Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych, którego dwunasta edycja odbędzie się
w dn. 22.03.2023 r. w Zesple Szkół Elektrycznych nr 2
w Krakowie.

18 kwietnia 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0012/2023 w sprawie refundacji poniesionych wydatków z tytułu zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje i uczestnictwa
w imprezach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 7 członków MOIIB.
MAP/POR/0013/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem Międzynarodowej Multi-konferencji InfraBIM Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB Międzynarodową Multi-konferencję InfraBIM, która odbędzie się w dn. 23-25.05.2023 r.
MAP/POR/0014/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji pt. "3rd Polish-Czech-Slovak Meeting on Construction Management"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB konferencję pt. "3rd Polish-Czech-Slovak Meeting on Construction Management", która odbędzie się w dn. 25-27.05.2023 r.
MAP/POR/0015/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem XXXV Krajowej Narady Seniorów PZITB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB XXXV Krajową Naradę Seniorów PZITB, która odbędzie się w dn. 18-20.05.2023 r.
MAP/POR/0016/2023 w sprawie objęcia patronatem honorowym III Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym MOIIB III Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych", która odbędzie się w dn. 17-19.05.2023 r.
MAP/POR/0017/2023 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Ochrona Jakości i Zasobów Wód
w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Ochrona Jakości i Zasobów Wód w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką", która odbyła się w dn. 26-27.05.2022 r.
MAP/POR/0018/2023 w sprawie powołania Zespołu Doraźnego ds. Wypracowania Standardów Ułatwienia Dostępu Dla Osób Niepełnosprawnych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia powołać Zespół Doraźny ds. Wypracowania Standardów Ułatwienia Dostępu Dla Osób Niepełnosprawnych czteroosobowym składzie.

22 maja 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0019/2023 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 14 członków MOIIB.
MAP/POR/0020/2023 w sprawie refundacji poniesionych wydatków z tytułu zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje i uczestnictwa
w imprezach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 8 członków MOIIB.
MAP/POR/0021/2023 w sprawie współorganizacji plenerowej wystawy pt. "Polscy Wynalazcy Dawniej i Dziś"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować plenerową wystawę pt. "Polscy Wynalazcy Dawniej i Dziś", która odbywać się bedzię w okresie od maja do listopada 2023 r. w Krakowie.
MAP/POR/0022/2023 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XXXVII "Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji" WPPK 2023
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XXXVII "Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji" WPPK 2023, które odbyły się w dn. 28-31.03.2023 r.
MAP/POR/0023/2023 w sprawie współorganizacji XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XLIX Olimpiadę Wiedzy Technicznej.

18 kwietnia 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0012/2023 w sprawie refundacji poniesionych wydatków z tytułu zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje i uczestnictwa
w imprezach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 7 członków MOIIB.
MAP/POR/0013/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem Międzynarodowej Multi-konferencji InfraBIM Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB Międzynarodową Multi-konferencję InfraBIM, która odbędzie się w dn. 23-25.05.2023 r.
MAP/POR/0014/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji pt. "3rd Polish-Czech-Slovak Meeting on Construction Management"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB konferencję pt. "3rd Polish-Czech-Slovak Meeting on Construction Management", która odbędzie się w dn. 25-27.05.2023 r.
MAP/POR/0015/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem XXXV Krajowej Narady Seniorów PZITB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB XXXV Krajową Naradę Seniorów PZITB, która odbędzie się w dn. 18-20.05.2023 r.
MAP/POR/0016/2023 w sprawie objęcia patronatem honorowym III Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym MOIIB III Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Wyzwania oraz problemy małych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych", która odbędzie się w dn. 17-19.05.2023 r.
MAP/POR/0017/2023 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Ochrona Jakości i Zasobów Wód
w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Ochrona Jakości i Zasobów Wód w świetle współpracy ośrodków naukowych z gospodarką", która odbyła się w dn. 26-27.05.2022 r.
MAP/POR/0018/2023 w sprawie powołania Zespołu Doraźnego ds. Wypracowania Standardów Ułatwienia Dostępu Dla Osób Niepełnosprawnych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia powołać Zespół Doraźny ds. Wypracowania Standardów Ułatwienia Dostępu Dla Osób Niepełnosprawnych czteroosobowym składzie.

22 maja 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0019/2023 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 14 członków MOIIB.
MAP/POR/0020/2023 w sprawie refundacji poniesionych wydatków z tytułu zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje i uczestnictwa
w imprezach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 8 członków MOIIB.
MAP/POR/0021/2023 w sprawie współorganizacji plenerowej wystawy pt. "Polscy Wynalazcy Dawniej i Dziś"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować plenerową wystawę pt. "Polscy Wynalazcy Dawniej i Dziś", która odbywać się bedzię w okresie od maja do listopada 2023 r. w Krakowie.
MAP/POR/0022/2023 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XXXVII "Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji" WPPK 2023
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XXXVII "Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji" WPPK 2023, które odbyły się w dn. 28-31.03.2023 r.
MAP/POR/0023/2023 w sprawie współorganizacji XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XLIX Olimpiadę Wiedzy Technicznej.

22 sierpnia 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0024/2023 w sprawie refundacji poniesionych wydatków z tytułu zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje i uczestnictwa
w imprezach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 21 członków MOIIB.
MAP/POR/0025/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem Jubileuszowej XX Konferencji Naukowo-Technicznej "Drogi kolejowe 2023"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Patronatem Honorowym MOIIB Jubileuszową XX Konferencję Naukowo-Techniczną "Drogi kolejowe 2023", która odbędzie się
w dn. 18-19.10.2023 r. w Krakowie.
MAP/POR/0026/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konferencji "Zabytki i Energia 2023 - czynnik ekologiczny w ochronie zabytków"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Patronatem Honorowym MOIIB Konferencję "Zabytki i Energia 2023 - czynnik ekologiczny w ochronie zabytków", która odbędzie się w dn. 16-17.11.2023 r. w Krakowie.
MAP/POR/0027/2023 w sprawie dofinansowania wystawy "Polscy Wynalazcy Dawniej i Dziś"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować organizację wystawy realizowanej przez FSNT NOT pt. "Polscy Wynalazcy Dawniej i Dziś".

24 października 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0028/2023 w sprawie refundacji poniesionych wydatków z tytułu zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje i uczestnictwa
w imprezach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 25 członków MOIIB.
MAP/POR/0029/2023 w sprawie wsparcia inicjatywy Malopolskich Dni Edukacji Architektonicznej
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia poprzeć inicjatywę Malopolskich Dni Edukacji Architektonicznej, skierowaną
do dzieci ze szkół podstawowych województwa małopolskiego i przyznać kwotę w ramach sponsorowania konkursu.
MAP/POR/0030/2023 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konferencji "BIM4industry 2023"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Patronatem Honorowym MOIIB Konferencję "BIM4industry 2023", która odbędzie się w dn. 05.12.2023 r. w formule online.