Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Druki i wnioski

  • Wniosek o prenumeratę czasopisma technicznego pobierz plik

Wniosek o prenumeratę czasopisma technicznego należy składać na każdy kolejny rok kalendarzowy w nieprzekraczalnym terminie do końca października roku poprzedzającego realizację zamówienia.

Regulamin dofinansowania szkoleń i doskonalenia zawodowego