Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Druki i wnioski


>> Regulamin dofinansowania szkoleń i doskonalenia zawodowego

  • Wniosek o prenumeratę czasopisma technicznego pobierz plik

Wniosek o prenumeratę czasopisma technicznego należy składać

na każdy kolejny rok kalendarzowy

w nieprzekraczalnym terminie

do końca października

roku poprzedzającego realizację zamówienia. 

Zgodnie ze zmianami

w „Regulaminie Zasad Dofinansowania Szkoleń i Doskonalenia Zawodowego Członków MOIIB”

wprowadzonymi Uchwałą Rady MOIIB Nr 13/R/2022 z dnia 21.06.2022 roku,

obowiązują nowe druki wniosków:

nr 1) Wniosek o prenumeratę czasopisma technicznego

nr 2)  Wniosek o dofinansowanie i zwrot kosztów zakupu.

 

W związku z powyższym wnioski wypełnione

na poprzednich, już nieobowiązujących drukach

nie będą przyjmowane.