Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Skład osobowy

Przewodniczący

Korniak-Figa Krystyna

Członkowie

Petko Jadwiga