Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Skład osobowy

Przewodniczący

Mierczak Małgorzata

Członkowie

Kawalec Marek
Racoń Zbigniew