Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zakres działania Punktów Informacyjnych

 • udzielanie informacji dotyczących bieżących spraw związanych z działaniem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w tym udostępnianie regulaminów Izby, a także wybranych aktów prawnych
 • wydawanie i odbieranie wniosków o wpisanie na listę członków Izby oraz informowanie kandydatów na członków Izby
 • rejestrowanie i wydawanie książek praktyki zawodowej uprawnionym osobom
 • udzielanie informacji dotyczących warunków ubezpieczenia członków Izby od odpowiedzialności cywilnej
 • udostępnianie czasopism technicznych zainteresowanym członkom Izby
 • udostępnianie informacji dotyczących zagadnień prawnych w budownictwie poprzez sieć internetową
 • udzielanie informacji, propagowanie udziału członków Izby w szkoleniach, konferencjach i kursach oraz organizowanie lub współudział w organizowaniu szkoleń
 • zbieranie wszelkich materiałów szkoleniowych celem ich archiwizacji i udostępniania członkom Izby
 • informowanie kandydatów o trybie składania wniosków na uzyskanie uprawnień budowlanych
 • prowadzenie informacji ogólnej dla kandydatów na uzyskanie uprawnień budowlanych
 • propagowanie i wskazywanie źródeł informacji naukowo-technicznej