Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Baza specjalistów - formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny dla specjalistów (krok 1 z 3)

Część I: dane osobowe

MAP / / /

nr /

Część II: dane kontaktowe

Część III: wykonywany zawód

Część IV: specjalności zawodowe

Formularz nie został poprawnie wypełniony. Prosimy poprawić w miejscach wyróżnionych na czerwono.

Uwaga

Po poprawnym wypełnieniu formularza, zostanie wygenerowany dokument w postaci pilku PDF, który należy w celu zarejestrowania wydrukować, podpisać i wysłać pocztą – listem poleconym na adres:

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie
ul. Czarnowiejska 80,
30-054 Kraków