Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Laureaci 2011

Andrzej GARPIEL (BD) - w kategorii projektowanie

Rondo Ofiar Katynia w Krakowie.

Andrzej GARPIEL

  • magister inżynier
  • WIL Politechnika Krakowska - dyplom 1973
  • uprawnienia nr: BPP 39/81 do projektowania dróg i ulic
  • członek MOIIB nr: MAP/BD/5589/02
  • ARG Projektowanie Inwestycyjne Andrzej i Renata Garpiel spółka jawna (od 1992r.)

 

Marcin BRAŚ (BM) - w kategorii wykonawstwo

Wiadukt nad torami PKP w/c DK 79 w m. Krzeszowice.

Marcin BRAŚ

  • magister inżynier
  • WIL Politechnika Krakowska - dyplom 2002
  • uprawnienia nr: MAP/0110/OWOM/07 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej
  • członek MOIIB nr: MAP/BM/0448/07
  • Mota – Engil Central Europe S.A