Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Członkowie MOIIB we władzach krajowych PIIB

 

Boryczko Mirosław  - członek Krajowej Rady

Biliński Wojciech    - sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Łabędź Renata        - sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego

Pachla Filip              - wiceprezes Krajowej Rady

Prażmowska-Sobota Danuta - członek Krajowej Komisji Rewizyjnej

Przystał Gabriela     - członek Krajowej Rady, Przewodnicząca Komisji Wnioskowej

Tylek Izabela             - zastępca skarbnika Krajowej Rady