Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Członkowie MOIIB w organach krajowych PIIB

 

Krajowa Rada

 • Boryczko Mirosław - członek Krajowej Rady
 • Pachla Filip - Wiceprezes Krajowej Rady
 • Przystał Gabriela - członek Krajowej Rady
 • Tylek Izabela - z-ca Skarbnika Krajowej Rady

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

 • Biliński Wojciech - Sekretarz KKK

Krajowa Komisja Rewizyjna

 • Prażmowska-Sobota Danuta - członek KKR

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

 • Łabędź Renata - Sekretarz KSD

Komisja ds. Cyfryzacji

 • Bereza Wiesław
 • Boryczko Mirosław
 • Garpiel Szczepan

Komisja ds. Etyki

 • Batorska Katarzyna

Komisja ds. Public Relations

 • Żakowski Jan

Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego

 • Boryczko Mirosław

Komisja Prawno-Regulaminowa

 • Gabryś Elżbieta

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

 • Seręga Szymon

Komisja Wnioskowa

 • Przystał Gabriela - Przewodnicząca Komisji

Komisja Współpracy z zagranicą

 • Pachla Filip
 • Rawicki Zygmunt