Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Członkowie MOIIB w organach krajowych PIIB

 

Krajowa Rada

  Boryczko Mirosław - członek Krajowej Rady
  Pachla Filip - Wiceprezes Krajowej Rady
  Przystał Gabriela - członek Krajowej Rady
  Tylek Izabela - z-ca Skarbnika Krajowej Rady

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

  Biliński Wojciech - Sekretarz KKK

Krajowa Komisja Rewizyjna

  Prażmowska-Sobota Danuta - członek KKR

Krajowy Sąd Dyscyplinarny

  Łabędź Renata - Sekretarz KSD

Komisja ds. Cyfryzacji
Zespół ds. Building Information Modeling (BIM)

  Bereza Wiesław
  Korszla Elwira - Przewodnicząca Zespołu

Komisja ds. Cyfryzacji
Zespół ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)

  Boryczko Mirosław

Komisja ds. Etyki

  Batorska Katarzyna

Komisja ds. Public Relations

  Żakowski Jan

Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego

  Boryczko Mirosław

Komisja Prawno-Regulaminowa

  Gabryś Elżbieta

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

  Seręga Szymon

Komisja Wnioskowa

  Przystał Gabriela - Przewodnicząca Komisji

Komisja Współpracy z zagranicą

  Pachla Filip
  Rawicki Zygmunt

Zespół Doraźny ds. opracowania standardów wykonania przeglądów okresowych obiektów budowlanych

  Gołuszka Jarosław