Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w 35. sesji egzaminacyjnej


Termin egzaminu pisemnego

na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2020 r.

został przesunięty na


4 września 2020 r.

 

 

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna MOIIB uprzejmie informuje,

że decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

– w związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na terenie całego kraju stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
od dnia 20 marca br. aż do odwołania –

termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane

planowany w dniu 22 maja br.

został przesunięty na 4 września 2020 r.


 

 

Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego wniosków złożonych
na 35 sesję „Wiosna 2020” są zamieszczone w Portalu PIIB.

 

Zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminu pisemnego i ustnego zostały wysłane do zakwalifikowanych kandydatów w dniu 9. lipca br. za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

 

Poniżej zamieszczamy:


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w 36. sesji egzaminacyjnej

 

Termin egzaminu pisemnego

na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r.

zostaje przesunięty na

4 grudnia 2020 r.

 

 

Wnioski będą przyjmowane  w okresie

29.06 - 17.07.2020 roku.

 

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych oraz wnioski o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu należy kierować do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB,
po uprzednim zalogowaniu się w portalu PIIB: logowanie Kandydata (czynność obowiązkowa):

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące reżimy sanitarne
w kraju, wnioski należy dostarczyć w w/w terminie:

 • do urny bezpośrednio w biurze Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków lub
 • za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich, na adres:  Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków  z dopiskiem na kopercie: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.

Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie odnotowane na portalu PIIB po ok 72h.

Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostaną przeprowadzone w Biurze OKK. W przypadku braków Wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia wniosku - konieczne jest zatem podanie we wniosku aktualnych danych bezpośredniej łączności ( numer telefonu, adres e-mail, adres
do korespondencji pocztowej).

 

Opłaty za kwalifikację na uprawnienia budowlane wynoszą:

 • dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600 zł, płatne w dwóch ratach po 800 zł.

  I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 800 zł
 • dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:
  koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 2200 zł, płatne w dwóch ratach po 1100 zł.

  I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 1100 zł

 

Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616

MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Tytuł przelewu: postępowanie kwalifikacyjne - imię, nazwisko, specjalność uprawnień

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty:

Rzeczoznawca:

Specjalizacja techniczno-budowlana:

 • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
  pobierz plik

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury OKK >>

Harmonogram dyżurów OKK