Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


36. sesja egzaminu "JESIEŃ 2020"

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła
nowy termin egzaminu pisemnego dla kandydatów zakwalifikowanych
do odwołanej 36. sesji egzaminacyjnej, planowanej w grudniu 2020 roku.

 

Egzamin pisemny odbędzie się

w dniu 26 lutego 2021 roku.


Czytaj także: >>Dodatkowa sesja egzaminacyjna w 2021 r.

 

Zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminu pisemnego oraz ustnego zostaną doręczone zakwalifikowanym kandydatom do 36. sesji za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, co najmniej miesiąc przed terminem egzaminu pisemnego, zgodnie z art. 12 ust.4f ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., 1333).

W trakcie egzaminu pisemnego i ustnego obowiązują:

  • "Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów na uprawnienia budowalne..." - pobierz plik
  • "Zarządzenie Nr 5/2020 Przewodniczącego Rady Małopolskiej OIIB
    w Krakowie w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2" - pobierz plik

Kraków, 28.12.2020 r.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

37. sesja egzaminu "WIOSNA 2021"

W dniu 28 maja 2021 roku

planowany jest egzamin pisemny

w 37. sesji egzaminacyjnej "WIOSNA 2021."

 

Wnioski w sprawie kwalifikacji do 37. sesji

będą przyjmowane w okresie 04 - 29 stycznia 2021 r.

 

 

1. Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w 37.  sesji  oraz wnioski o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu należy kierować do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB, po uprzednim zalogowaniu się w portalu PIIB: logowanie kandydata (czynność obowiązkowa):


 

2. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące reżimy sanitarne  w kraju, wnioski należy przesyłać  w w/w terminie wyłącznie za pośrednictwem operatora Poczta Polska  lub firm kurierskich, na adres:

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie
ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków
,

z dopiskiem na kopercie:  Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.


3. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie odnotowane na portalu PIIB po około  72h od dnia doręczenia przesyłki do Biura MOIIB.


4. Rejestracja wniosków i wstępne  sprawdzenie ich  kompletności zostaną przeprowadzone w  Biurze OKK.  W przypadku braków Wnioskodawcy będą wzywani do uzupełnienia wniosku - konieczne jest zatem podanie we wniosku aktualnych danych bezpośredniej łączności ( numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).


5. Opłaty za kwalifikację na uprawnienia budowlane wynoszą:

- dla odrębnych uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 1600zł, płatne w dwóch ratach po 800 zł.

I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 800 zł

- dla łącznych uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

koszt postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu to 2200zł, płatne w dwóch ratach po 1100 zł.

I rata = Postępowanie kwalifikacyjne = 1100 zł

 

Na konto nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616

MOIIB w Krakowie, ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Tytuł przelewu: postępowanie kwalifikacyjne, imię, nazwisko, specjalność uprawnień

Zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminu pisemnego i ustnego zostaną doręczone zakwalifikowanym kandydatom do 37. sesji  za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, co najmniej miesiąc przed  tym terminem, zgodnie z art. 12 ust.4f ustawy Prawo budowlane  (Dz. U. z 2020r., 1333).

Kraków, 28.12.2020 r.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty:

Rzeczoznawca:

  • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego – pobierz plik
  • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego: www.piib.org.pl/regulaminy-kkk

Specjalizacja techniczno-budowlana:

  • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
    pobierz plik

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury OKK >>

Harmonogram dyżurów OKK