Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane

 

Dyżury OKK >>

Dyżur Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

  • W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 17:00 (w sprawach skarg i wniosków)
  • Także w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu za pośrednictwem Biura OKK
    tel.: 12/ 630-90-60 wew. 102, e-mail: map3@map.piib.org.pl

Harmonogram dyżurów OKK

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w 41. sesji egzaminacyjnej

 


Termin egzaminu pisemnego 41. sesji na uprawnienia budowlane

wyznaczony został na dzień

26 maja 2023 r. (piątek).

 

Przyjmowanie dokumentów do postepowania kwalifikacyjnego
zostało zakończone w dniu 3 lutego 2023 r.


UWAGA!
Drugą ratę opłat należy wpłacić dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu.

 

Kraków, 06.02.2023 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Dokumenty:

Rzeczoznawca:

  • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego – pobierz plik
  • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego: www.piib.org.pl/regulaminy-kkk

Specjalizacja techniczno-budowlana:

  • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
    pobierz plik

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------