Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w 38. sesji egzaminacyjnej "Jesień 2021"


Egzamin pisemny odbędzie się w dniu

19 listopada  2021 r.

 

 

Zawiadomienia o terminie i miejscu egzaminu pisemnego i ustnego

zostały wysłane do zakwalifikowanych kandydatów

przesyłką pocztową poleconą za potwierdzeniem odbioru,

na adres wskazany we wniosku o nadanie uprawnień.

 

Egzamin pisemny i ustny zostanie przeprowadzony z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19.

W trakcie egzaminu pisemnego i ustnego obowiązują:

 • "Wytyczne Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2" 
  - >> pobierz plik
 • "Procedura zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów
  na uprawnienia budowane, opracowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB"  - >> pobierz plik
 • "Zarządzenie Nr 1/2021 Przewodniczącego Rady Małopolskiej OIIB
  w Krakowie w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem   SARS-CoV-2"
  - >> pobierz plik

 

Kraków, 06.10.2021 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty:

Rzeczoznawca:

 • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego – pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego: www.piib.org.pl/regulaminy-kkk

Specjalizacja techniczno-budowlana:

 • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
  pobierz plik

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury OKK >>


Harmonogram dyżurów OKK