Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w 35. sesji egzaminacyjnej


Egzamin pisemny

na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej 2020 r.

został przeprowadzony w dniu 4 września 2020 r.

 

 

Ogłoszenie w sprawie

wydania decyzji uprawnień budowlanych,

uzyskanych w 35. sesji "Wiosna 2020"

 

W poprzednich sesjach egzaminu na uprawnienia budowlane OKK MOIIB organizowała uroczyste wręczenie decyzji nadania uprawnień budowlanych.

35. sesja egzaminu na uprawnienia budowlane "Wiosna 2020"  została zorganizowana w okresie  stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu pandemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, z ograniczeniami określonymi w procedurze zapewnienia zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas egzaminu.

Konieczność zachowania nadal obowiązujących wymagań bezpieczeństwa  sanitarnego wyklucza możliwość  zorganizowania  uroczystego  spotkania z udziałem około 300 osób, bądź nawet większej liczby, związanej  z "rodzinnym  udziałem Osób towarzyszących".


Decyzje  uprawnień budowlanych, wydane w 35. sesji "Wiosna 2020",
zostały wysłane do Adresatów za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku
o nadanie uprawnień budowlanych

/ w przypadku zmiany adresu należy niezwłocznie przekazać stosowną informację
do Biura OKK MOIIB /.


OKK MOIIB prosi o wnikliwe sprawdzenie danych personalnych zawartych w otrzymanej decyzji - w przypadku stwierdzenia ewentualnych   niezgodności  należy niezwłocznie powiadomić Biuro OKK MOIIB w celu ich sprostowania,  zanim decyzja nadania uprawnień budowlanych stanie się ostateczna
/ e-mail: map3@map.piib.org.pl /.

 

 

Kraków, 22 października 2020 r.

 

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EGZAMIN


NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE


w 36. sesji egzaminacyjnej

 

Termin egzaminu pisemnego

na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2020 r.

zostaje przesunięty na

4 grudnia 2020 r.

 

 

Zawiadomienie o terminach i miejscu

egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego

zostanie przekazane Adresatom
przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru
za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy:


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumenty:

Rzeczoznawca:

  • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego – pobierz plik
  • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego: www.piib.org.pl/regulaminy-kkk

Specjalizacja techniczno-budowlana:

  • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
    pobierz plik

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury OKK >>

Harmonogram dyżurów OKK