Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uprawnienia budowlane


 

Dyżury OKK >>

Dyżur Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

 • W każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 17:00 (w sprawach skarg i wniosków)
 • Także w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu za pośrednictwem Biura OKK
  tel.: 12/ 630-90-60 wew. 102, e-mail: map3@map.piib.org.pl

Harmonogram dyżurów OKK

 

 

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EGZAMIN

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w 42. sesji egzaminacyjnej "Jesień 2023"


Egzamin pisemny
na uprawnienia budowlane w sesji Jesień `2023
został przeprowadzony w dniu 17 listopada 2023 r.


 

WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO*

I HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH

 

Specjalność

Termin egzaminu

D

Drogowa

pobierz plik

E

Elektryczna

pobierz plik

H

Hydrotechniczna

pobierz plik

KB-K

Konstrukcyjno-budowlana / kierowanie

pobierz plik

KB-P
KB-PK

Konstrukcyjno-budowlana / projektowanie
Konstrukcyjno-budowlana / projektowanie i kierowanie

pobierz plik

KL

Kolejowa

pobierz plik

M

Mostowa

pobierz plik

S

Sanitarna

pobierz plik

T

Telekomunikacyjna

pobierz plik*Osoby, które uzyskały negatywny wynik egzaminu pisemnego nie zostały ujęte w harmonogramie egzaminu ustnego.

Przysługuje im prawo wglądu do egzemplarza egzaminu pisemnego, w terminie uzgodnionym
w Sekretariacie Małopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
- kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura Izby - tel. 506-998-734.

 

Kraków, 18.11.2023 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Dokumenty:

 • Komplet dokumentów na uprawnienia budowlane – pobierz plik
 • Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych – pobierz plik
 • Formularz osobowy – pobierz plik
 • Wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej (po 24.09.2014 r.) 
  pobierz plik
 • Wzór zaświadczenia do udokumentowania praktyki odbytej w kraju do 15.02.1995 r.  lub praktyki odbytej za granicą – pobierz plik
 • Życiorys zawodowy – pobierz plik
 • Wzór oświadczenia o zgodności z prawdą złożonych dokumentów – pobierz plik
 • Wzór opisu teczki – pobierz plik
 • Wniosek o wyznaczenie ponownego terminu egzaminu – pobierz plik
 • Rozdział 2 Ustawy Prawo budowlane – pobierz plik
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – pobierz plik
 • Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane: www.piib.org.pl
 • Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane: www.piib.org.pl

Rzeczoznawca:

 • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego – pobierz plik
 • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego: www.piib.org.pl

Specjalizacja techniczno-budowlana:

 • Informacja dla osób ubiegających się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej
  pobierz plik

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------