Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu

Adres

  • Nowy adres:
  • ul. Dunajewskiego 1 (I piętro)
  • 33-300  Nowy Sącz
  • Adres korespondencyjny:
  • Punkt Informacyjny MOIIB w Nowym Sączu
  • skr. poczt. nr 99
  • 33-300 Nowy Sącz 1

Telefon

  • 18 547 10 87

Punkt czynny

W okresie od 13 marca do 11 kwietnia 2020 r.

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB

będzie nieczynny.


E-mail

Dojazd