Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu

Adres

  • ul. Dunajewskiego 1 (I piętro)
  • 33-300  Nowy Sącz
  • Adres korespondencyjny:
  • Punkt Informacyjny MOIIB w Nowym Sączu
  • skr. poczt. nr 99
  • 33-300 Nowy Sącz 1

Telefon

  • 18 547 10 87

Punkt czynny

 

 

E-mail

Dojazd