Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu

Adres

 • ul. Dunajewskiego 1 (I piętro)
 • 33-300  Nowy Sącz
 • Adres korespondencyjny:
 • Punkt Informacyjny MOIIB w Nowym Sączu
 • skr. poczt. nr 99
 • 33-300 Nowy Sącz 1

Telefon

 • 18 547 10 87

Punkt czynny

 

Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB jest czynny

w podanych niżej godzinach

z zachowaniem zasad obowiązujących osoby przebywające w miejscach publicznych

 

 • wtorek                       16:30 - 18:30
 • piątek                        16:00 - 18:00
 • II i IV czwartek          16:00 - 18:00
 • II i IV czwartek          10:30 - 12:30    
  dyżur radcy prawnego w zakresie uprawnień budowlanych, tel.: 698-826-984

 

E-mail

Dojazd