Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Laureaci 2017


Krzysztof TOPOLEWICZ (BM) - w kategorii projektowanie

Most im. Kardynała Franciszka Macharskiego przez rzekę Wisłę
w ciągu Trasy Nowohuckiej w Krakowie

 • mgr inż.
 • Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego
  – dyplom 1986 r.
 • członek POIIB  nr POM/BM/4984/01
 • 1986 - 2007 Transprojekt Gdański – od asystenta projektanta do kierownika zespołu
 • 2007 - 2011 Mott McDonald Ltd. – dyrektor biura projektowego
 • 2011 do nadal – własna działalność gospodarcza
  - Top Projekt
 • Kandydaturę zgłosił: Związek Mostowców RP O/Kraków


Bogusław PILUJSKI (BO) - w kategorii wykonawstwo

Most im. Kardynała Franciszka Macharskiego przez rzekę Wisłę
w ciągu Trasy Nowohuckiej w Krakowie

 • mgr inż.
 • Politechnika Wrocłąwska, Wydział Budownictwa Lądowego
  – dyplom 1978 r.
 • Członek MOIIB nr MAP/BO/5802/02
 • od 1978 r. Mostostal S.A. – projektant, mistrz budowy, kierownik budowy
 • od 2003 r.  Budimex Dromex – dyrektor oddziału infrastruktury komunikacyjnej
 • od 2005 r. Strabag – dyrektor oddziału
 • Laureat Nagrody I stopnia w konkursie PZITB "Budowa Roku 1999", Dyplo Honorowy za dzieło mostowe roku 2001 - Związek Mostowców RP, Nagroda PONTIFEX CRACOVIENSIS
 • Kandydaturę zgłosił: Związek Mostowców O/Kraków

 

Statuetki „Małopolski Inżynier Budownictwa” za rok 2017 otrzymali Kol. Krzysztof TOPOLEWICZ w  kategorii projektant oraz Kol. Bogusław PILUJSKI w kategorii wykonawstwo za „Most im Kardynała Franciszka Macharskiego przez rzekę Wisłę w ciągu Trasy Nowohuckiej w Krakowie”.

Most zlokalizowany jest w ciągu drogi ekspresowej S-7 na terenie miasta Krakowa tzw. „Trasy Nowohuckiej” od Węzła Igołomska do Węzła Rybitwy. Ta prze-prawa przez Wisłę złożona jest z dwóch niezależnych konstrukcji o  długości po 706,0 m. Każdy z  obiektów złożony jest z  trójprzęsłowych estakad najazdowych długości po ok. 155,0 m oraz mostów podwieszonych, dwupylonowych o  rozpiętości przęseł nurtowych 200,0 m. Wysokość pylonów wynosi 63,0 m. W pylonach zabetonowano siodła systemowe, przez które przewieszone są wanty. Każda wanta składa się z  od 24 do 37 splotów w  indywidualnych osłonkach. Najdłuższa wanta ma długość 105m, a całkowita długość splotów wantowych w moście wynosi ponad 280 km. Piękno przeprawy mostowej podkreśla ciekawa iluminacja.