Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2019

15 stycznia 2019 r.

Numer Treść Uwagi
17/P/2019 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 2 członków MOIIB.
18/P/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 7 członków MOIIB.
19/P/2019 w sprawie współorganizacji XVIII Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej (EKIR)
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XVIII Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej (EKIR), który odbędzie się w dn. 01-02.04.2019 r. w Krakowie.
20/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem zawodów okręgowych XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, zawody okręgowe XLV Olimpiady Wiedzy Technicznej.
21/P/2019 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych IV Sympozjum Historii Elektryki
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych IV Sympozjum Historii Elektryki, które odbyło się w dn. 15-16.11.2018 r.
22/P/2019 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych XVII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych XVII międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbyła się w dn. 21-23.11.2018 r.
23/P/2019 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Środowisko"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Środowisko", która odbyła się w dn. 14-16.11.2018 r.
24/P/2019 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa firmie audytorskiej, według stanu na dzień 31.12.2018 r.

5 lutego 2019 r.

Numer Treść Uwagi
25/P/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 8 członków MOIIB.
26/P/2019 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje Zespół Problemowy ds. Rzeczoznawstwa oraz zatwierdza jego regulamin działania.
27/P/2019 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Odznaczeń
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje Zespół Problemowy ds. Odznaczeń oraz zatwierdza jego regulamin działania.
28/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem IV Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD `2019
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, IV Konferencję Naukowo-Techniczną TECH-BUD `2019, nt. "Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie"
29/P/2019 w sprawie delegowania członków MOIIB do udziału w "Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2019"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia delegować 10 członków MOIIB do udziału w "Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2019".

7 maja 2019 r.

Numer Treść Uwagi
30/P/2019 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 8 członków MOIIB.
31/P/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 22 członków MOIIB.
32/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem Central European Energy Forum - Energy CEE Day 2019
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, wydarzenie z cyklu konferencji Central European Energy Forum - Energy CEE Day 2019, które odbędzie się w dn. 14-15.05.2019 r.
33/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem 47 Krakowskich Targów Budownictwa WIOSNA 2019
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, 47 Krakowskie Targi Budownictwa WIOSNA 2019.
34/P/2019 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii i Regionów
- Novdrog `19"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych konferencji pt. "Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii i Regionów
- Novdrog `19", która odbyła się 28-29.03.2019 r.
35/P/2019 w sprawie zmiany Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zmienić Uchwałę
Nr 26/P/2019 z dn. 05.02.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa.

16 lipca 2019 r.

Numer Treść Uwagi
36/P/2019 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 5 członków MOIIB.
37/P/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 1 członka MOIIB.
38/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy "Poznaj Prawo Budowlane"

Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, II Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy "Poznaj Prawo Budowlane", adresowany do uczniów 40 szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym z 9 województw.

39/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem 65 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, 65 Konferencję Naukową Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbędzie się w dn. 15-20.09.2019 r.
w Muszynie-Złockie.
40/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji związanej z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, konferencję związaną z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej, która odbędzie się
w dn. 28.08.2019 r. w Tarnowie.
41/P/2019 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych konferencji naukowo-technicznej fib Symposium 2019
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych konferencji naukowo-technicznej fib Symposium 2019, która odbyła się
w dn. 27-29.05.2019 r.
42/P/2019 w sprawie zakupu egzemplarzy kwartalnika "Ranowacje i Zabytki" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zakupić
650 egzemplarzy wydawnictwa "Renowacje i Zabytki"
nr 2/2019.

20 sierpnia 2019 r.

Numer Treść Uwagi
43/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem VII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, VII Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Energooszczędne oświetlenie w miastach
i gminach", która odbędzie się w dn. 24.10.2019 r.
w Krakowie
44/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem praktycznych warsztatów
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, praktyczne warsztaty skierowane do młodej kadry inżynieryjno-technicznej z branży budownictwa.
45/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem Międzynarodowej Konferencji 17th International Brick and Block Masonry Conference - 17th IB2MaC 2020
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB, Międzynarodową Konferencję "17th International Brick and Block Masonry Conference - 17th IB2MaC 2020", która odbędzie się w dn. 05-08.07.2020 r. w Krakowie.
46/P/2019 w sprawie wniosku o przyznanie Honorowej Odznaki PIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie wnioskuje o przyznanie Honorowych Odznak PIIB dla 2 członków MOIIB.

21 października 2019 r.

Numer Treść Uwagi
47/P/2019 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 5 członków MOIIB.
48/P/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 23 członków MOIIB.
49/P/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach -PTZ'2020" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB,Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego
w miastach i aglomeracjach -PTZ'2020", która odbędzie się w dn. 26-27.03.2020 r. w Krakowie.
50/P/2019 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych 65 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych 65 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa.
51/P/2019 w sprawie powołania członka Zespołu Problemowego
ds. Rzeczoznawstwa
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia powołać 1 osobę
na członka Zespołu Problemowego ds. Rzeczoznawstwa.
52/P/2019 w sprawie instrukcji kancelaryjnej
i rzeczowego wykazu akt Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wprowadzić w Biurze Małopolskiej OIIB instrukcję kancelaryjną, rzeczowy wykaz akt i wykaz symboli literowych organów, komórek i jednostek organizacyjnych.