Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2016

12 stycznia 2016 r.

Numer Treść Uwagi
55/P/2016 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.
56/P/2016 w sprawie współorganizacji VI Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wziąć udział we współorganizacji VI Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach".
57/P/2016 w sprawie objęcia patronatem XIV Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem XIV Konferencję Naukowo-Techniczną "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", która odbędzie się w dniach 11-13.05.2016 r. w Cedzynie k/Kielc.
58/P/2016 w sprawie dofinansowania druku zeszytów naukowo-technicznych z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie do druku zeszytów naukowo-technicznych z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbyła się w dniach 9-11.12.2015 r.
59/P/2016 w sprawie udziału Przedstawicieli Grupy V-4 w Konferencji EKIR `2016 Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zaprosić trzech Przedstawicieli Izb Inżynierów budownictwa Państw Grupy Wyszehradzkiej V-4 do udziału w EKIR `2016.

23 lutego 2016 r.

Numer Treść Uwagi
60/P/2016 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 14 członków MOIIB.
61/P/2016 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, programu komputerowego i uczestnictwa w imprezie N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 11 członków MOIIB.
62/P/2016 w sprawie delegowania Członków MOIIB do udziału w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia delegować 5 członków MOIIB do udziału w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", która odbędzie się w dn. 11-13.05.2016 r. w Cedzynie k/Kielc.
63/P/2016 w sprawie objęcia patronatem honorowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OSA - Odpady, Środowisko, Atmosfera
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową OSA - Odpady, Środowisko, Atmosfera, organizowaną w dn. 20-21.04.2016 r.
64/P/2016 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie po zapoznaniu się z treścią uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB, przyjmuje ją do wiadomości i stosowania.

19 kwietnia 2016 r.

Numer Treść Uwagi
65/P/2016 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
66/P/2016 w sprawie dofinansowania materiałów konferencyjnych ogólnopolskiej Konferencji WPPK - Beskidy 2016 w Szczyrku
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Warsztaty Projektanta Konstrukcji Beskidy 2016 "Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych w zakresie konstrukcji metalowych, posadzek przemysłowych, lekkiej obudowy, rusztowań", ktora odbyła się w dn. 24-27.02.2016 r.
67/P/2016 w sprawie objęcia patronatem honorowym 44 Krakowskich Targów budownictwa WIOSNA `2016 Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym 44 Krakowskie Targi Budownictwa WIOSNA `2016, zorganizowanw w dn. 22-24.04.2016 r.
68/P/2016 w sprawie dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług oraz nabywania i zbywania nieruchomości przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć "Regulamin dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług oraz nabywania i zbywania nieruchomości przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
w Krakowie".
69/P/2016 w sprawie nowelizacji "Zasad Przyznawania Patronatów przez Radę MOIIB" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wprowadzić zmianę do "Zasad Przynawania Patronatów przez Radę MOIIB".

10 maja 2016 r.

Numer Treść Uwagi
70/P/2016 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, programu komputerowego i uczestnictwa w imprezie N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 20 członków MOIIB.
71/P/2016 w sprawie zakupu egzemplarzy kwartalnika "Renowacje i Zabytki"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zakupić egzemplarze wydawnictwa "Renowacje i Zabytki".

19 lipca 2016 r.

Numer Treść Uwagi
72/P/2016 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 11 członków MOIIB.
731/P/2016 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T i uczestnictwa w imprezach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 9 członków MOIIB.
74/P/2016 w sprawie zakupu egzemplarzy 3 tomu "Obiekty inżynierskie w krajach Grupy Wyszehradzkiej" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zakupić egzemplarze 3 tomu "Obiekty inżynierskie w krajach Grupy Wyszehradzkiej".
75/P/2016 w sprawie objęcia patronatem honorowym XXXII Ogólnopolskiej Konferencji "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2017" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym XXXII Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK-2017".

23 sierpnia 2016 r.

Numer Treść Uwagi
76/P/2016 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T i uczestnictwa w imprezach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 9 członków MOIIB.
77/P/2016 w sprawie objęcia patronatem honorowym VII Konferencji Szkoleniowej "Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym VII Konferencję Szkoleniową "Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja", która odbędzie się
w dn. 29.09.2016 r. w Katowicach.
78/P/2016 w sprawie objęcia patronatem honorowym konferencji naukowej z cyklu "Budownictwo - Infrastruktura - Górnictwo"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym konferencji naukowej z cyklu "Budownictwo - Infrastruktura - Górnictwo", któras odbędzie się w dn. 21.22.11.2016 r. w Krakowie.

11 października 2016 r.

Numer Treść Uwagi
79/P/2016 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T i uczestnictwa w imprezach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 33 członków MOIIB.
80/P/2016 w sprawie przystapienia członków organów i zespołów problemowych i doraźnych MOIIB do organizowanego przez Biuro Krajowe PIIIB w Warszawie dodatkowego grupowego ubezpieczenia NNW w TUiR AXA S.A. członków organów OIIB pełniących samorządowe obowiązki w trakcie delegacji i wyjazdów służbowych
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie podjęło decyzję dotyczącą przystapienia członków organów i zespołów problemowych i doraźnych MOIIB, pełniących obowiązki w ramach delegacji i wyjazdów służbowych, do organizowanego przez Biuro Krajowe PIIB w Warszawie dodatkowego grupowego ubezpieczenia NNW w TUiR S.A. członków organów OIIB.