Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2016

15 marca 2016 r.

Numer Treść Uwagi
83/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
84/R/2016 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 10 członków MOIIB.
85/R/2016 w sprawie objęcia patronatem konferencji pt. NBTAB- 2016 - New Building Technologies and Architectural Design
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym konferencję pt. NBTAB- 2016 - New Building Technologies and Architectural Design, która odbędzie się w dn. 12-14.10.2016 r. w Krakowie.
86/R/2016 w sprawie zmiany przedstawiciela SITK w Radzie Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia powołać tymczasowo przedstawiciela SITK w Radzie Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani".
87/R/2016 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR
Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z treścią uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjmuje ich zalecenia do wiadomości i przekazuje Prezydium Rady MOIIB do stosowania.
88/R/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2015 rok
Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z działalności Rady MOIIB za 2015 rok przyjmuje je i rekomenduje XV Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB.
89/R/2016 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2016 rok Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z projektem budżetu na 2016 rok zatwierdza go i rekomenduje XV Okręgowemu Zjazdowi Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
90/R/2016 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu dla Delegatów na XV Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB.

14 czerwca 2016 r.

Numer Treść Uwagi
91/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
92/R/2016 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach, w szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 5 członków MOIIB.
93/R/2016 w sprawie wniosku o przyznanie srebrnej honorowej odznaki PIIB
Rada Małopolskiej OIIB wnioskuje o przyznanie srebrnych honorowych odznak PIIB dla 6 członków Małopolskiej OIIB.

16 września 2016 r.

Numer Treść Uwagi
94/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB Nr 72/P/2016 z dn. 19.07.2016 r.
95/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB Nr 73/P/2016 z dn. 19.07.2016 r.
96/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB Nr 74/P/2016 z dn. 19.07.2016 r.
97/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB Nr 75/P/2016 z dn. 19.07.2016 r.
98/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB Nr 76/P/2016 z dn. 23.08.2016 r.
99/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB Nr 77/P/2016 z dn. 23.08.2016 r.
100/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB Nr 78/P/2016 z dn. 23.08.2016 r.
101/R/2016 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB.
102/R/2016 w sprawie zakupu kalendarzy na 2017 rok Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2017 rok.
103/R/2016 w sprawie likwidacji środków trwałych Rada Małopolskiej OIIB postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt biurowy.
104/R/2016 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z treścią uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjmuje je do wiadomości i przekazuje Prezydium Rady do przygotowania odpowiedzi na zawarte w nich zalecenia pokontrolne.

29 listopada 2016 r.

Numer Treść Uwagi
105/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB Nr 79/P/2016 z dn. 11.10.2016 r.
106/R/2016 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB Nr 80/P/2016 z dn. 11.10.2016 r.
107/R/2016 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 4 członków MOIIB.
108/R/2016 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach, szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 139 członków MOIIB.
109/R/2016 w sprawie objęcia patronatem III Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD`2017
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym III Konferencję Naukowo-Techniczną TECH-BUD`2017 nt.: "Nowoczesne materiały, techniki
i technologie we współczesnym budownictwie" zorganizowaną przez PZITB Oddzial Małopolski
w Krakowie.
110/R/2016 w sprawie objęcia patronatem XXIX Ogólnoplskiej Konferencji Naukowej pt.: "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych" (Korbielów, 27.02.-01.03.2017 r.)
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym XXIX Ogólnoplską Konferencję Naukową pt.: "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych", która odbędzie się w Korbielowie w dn. 27.02.-01.03.2017 r.
111/R/2016 w sprawie objęcia patronatem VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: "Funkcjonowanie, Eksploatacja i bezpieczeństwo Systemów Gazowych, Wodociągowych, Kanalizacyjnych i Grzewczych" (Krynica-Zdrój - 19-21.04.2017 r.)
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym VI Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pt.: "Funkcjonowanie, Eksploatacja i bezpieczeństwo Systemów Gazowych, Wodociągowych, Kanalizacyjnych i Grzewczych", która odbędzie się w dn. 19-21.04.2017 r. Konferencja ta jest organizowana przez Krakowski Oddział PZITS.
112/R/2016 w sprawie objęcia patronatem Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" (Zakopane - 30.11.-02.12.2016 r.)
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć patronatem honorowym Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbędzie się w dn. 30.11.-02.12.2016 r. w Zakopanem. Konferencja ta jest organizowana przez SITK RP Oddział w Krakowie.
113/R/2016 w sprawie wsparcia inicjatywy konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród Moich Marzeń" Rada Małopolskiej OIIB postanowiła poprzeć inicjatywę konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród Moich Marzeń" dla dzieci ze szkół podstawowych województwa małopolskiego.
114/R/2016 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych VI Krajowej Konferencji NT pt.: "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach" Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych
VI Krajowej Konferencji NT pt.: "Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach".
115/R/2016 w sprawie dofinansowania druku zeszytu naukowo-technicznego nr 1 (108)2016 z konferencji naukowo-technicznej "140 lat kolei w Nowym Sączu" Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku zeszytu naukowo-technicznego nr 1 (108)2016 z konferencji naukowo-technicznej "140 lat kolei w Nowym Sączu", zorganizowanej przez SITK Oddział Kraków.
116/R/2016 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Izby według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
117/R/2016 w sprawie organizacji w 2016 r. nieodpłatnych szkoleń w technologii BIM dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB wyraża zgodę na organizację
w br. nieodpłatnych szkoleń teoretyczno-praktycznych
w technologii BIM dla trzech grup 30-osobowych dla członków MOIIB.
118/R/2016 w sprawie delegowania członków MOIIB na XXXII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - WPPK`2017 (Wisła - 07-10.03.2017 r.) Rada Małopolskiej OIIB deleguje 13 członków MOIIB na XXXII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - WPPK`2017 (w Wiśle w dn. 07-10.03.2017 r.)
119/R/2016 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z treścią uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjmuje ją
do wiadomości i przekazuje Prezydium Rady MOIIB
do przygotowania odpowiedzi na zawarte w nich zalecenia pokontrolne.
120/R/2016 w sprawie poszerzenia Składów Orzekających ds. Członkowskich Rada Małopolskiej OIIB powołuje 2 osoby do Składów Orzekających ds. Członkowskich.
121/R/2016 w sprawie zwołania XVI Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać XVI Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB w dn. 08.04.2017 r.

20 grudnia 2016 r.

Numer Treść Uwagi
122/R/2016 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu MOIIB na 2017 rok
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje prowizorium budżetu MOIIB na 2017 rok.
123/R/2016 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR
Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z treścią uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjmuje ją
do wiadomości i przekazuje Prezydium Rady MOIIB
do przygotowania odpowiedzi na zawarte w nich zalecenia pokontrolne.
124/R/2016 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych XV Międzynarodowej Konferencji N-T "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie do druku materiałów konferencyjnych XV Międzynarodowej Konferencji N-T "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym".
125/R/2016 w sprawie wyznaczenia osoby do prowadzenia Punktu Informacyjnego w Zakopanem Rada Małopolskiej OIIB postanawia zlecić członkowi MOIIB prowadzenie Punktu Informacyjnego w Zakopanem.
126/R/2016 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w konferencjach, szkoleniach i wycieczkach naukowo-technicznych Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 8 członków MOIIB.
127/R/2016 w sprawie przyznania Medalu Honorowego PIIB Rada Małopolskiej OIIB wnioskuje do Krajowej Rady PIIB o przyznania Medalu Honorowego PIIB dla 1 członka MOIIB.