Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2022

20 stycznia 2022 r.

Numer Treść Uwagi
215/R/2022 w sprawie systemu elektronicznego obiegu dokumentów
Rada Małopolskiej OIIB wyraża zgodę na współfinansowanie zakupu systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
216/R/2022 w sprawie zakupu lokalu
w Zakopanem
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić lokal zlokalizowany przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem.

15 marca 2022 r.

Numer Treść Uwagi
217/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 87/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 87/P/2022.
218/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 88/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 88/P/2022.
219/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 89/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 89/P/2022.
220/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 90/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 90/P/2022.
221/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 91/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 91/P/2022.
222/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 92/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 92/P/2022.
223/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 93/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 93/P/2022.
224/R/2022 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.
225/R/2022 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach, konferencjach N-T i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 12 członków MOIIB.
226/R/2022 w sprawiei objęcia patronatem honorowym XVII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej ,,Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego'' Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem XVII Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną ,,Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego'', która odbędzie się w dn. 19-21.10.2022 r. w Cedzynie.
227/R/2022 w sprawie współorganizacji Konferencji Naukowo-Technicznej pt.,,Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i glomeracjach - PTZ 2022'' Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować
Konferencję Naukowo-Techniczną pt.,,Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i glomeracjach - PTZ 2022'', która odbędzie się w dn. 02-03.06.2022 r. w Krakowie.
229/R/2022 w sprawie współorganizacji Konferencji Naukowo-Technicznej pt.,,Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu - Modelling 2022'' Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować
Konferencję Naukowo-Techniczną pt.,,Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu - Modelling 2022'', która odbędzie się w dn. 09-10.06.2022 r. w Krakowie.
230/R/2022 w sprawiei objęcia patronatem honorowym Akademii Młodego Projektanta
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem Akademię Młodego Projektanta.
231/R/2022 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów (nie otrzymujących ryczałtów) na XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Małopolskiej OIIB.
232/R/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2021 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2021 rok i rekomenduje
je XXI Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
233/R/2022 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2022 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2022 rok i rekomenduje go XXI Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Małopolskiej OIIB
do przyjęcia.

21 kwietnia 2022 r.

Numer Treść Uwagi
1/R/2022 w sprawie ukonstytuowania Rady Małopolskiej OIIB i wyboru Prezydium
Rada Małopolskiej OIIB uchwala pięcioosobowy skład Prezydium Rady MOIIB.
2/R/2022 w sprawie powołania Zespołu Orzekającego ds. Członkowskich
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Zespół Orzekający ds. Członkowskich.
3/R/2022 w sprawie nieodpłatnego przekazania dotychczasowo użytkowanych tabletów
Rada Małopolskiej OIIB postanawia nieodpłatnie przekazać osobom, które przejęły do użytkowania na potrzeby działania Okręgowej Rady MOIIB V kadencji, tablety zakupione w 2018 r.
4/R/2022 w sprawie zakupu tabletów na potrzeby działalności Okręgowej Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić tablety na potrzeby działalności okręgowej Rady MOIIB i przekazać je do użytkowania.
5/R/2022 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB.
6/R/2022 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach, konferencjach N-T i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 8 członków MOIIB.
7/R/2022 w sprawie wykonania Medalu Małopolskiej OIIB
Rada Małopolskiej OIIB postanawia wykonać Medal Małopolskiej OIIB.

21 czerwca 2022 r.

Numer Treść Uwagi
8/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 1/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 1/P/2022.
9/R/2022 w sprawiei objęcia patronatem honorowym XXXVI Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB XXXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbędą się w dn. 28.06-01.07.2022 r. w Wiśle.
10/R/2022 w sprawiei objęcia patronatem honorowym VIII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Inżynieria elektryczna w budownictwie"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB VIII Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Inżynieria elektryczna w budownictwie", któa odbędzie się w dn. 27.10.2022 r.
11/R/2022 w sprawie dofinansowania wydania metariałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2021
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie metariałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej Konstrukcje Sprężone KS2021, króra odbyła się w dn. 12-13.05.2022 r.
12/R/2022 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić Regulamin Działania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych oraz powołuje zespół w trzyosobowym składzie.
13/R/2022 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić Regulamin Działania Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego oraz powołuje przewodniczącego i 7 członków zespołu - osoby reprezentujące stowarzyszenia naukowo-techniczne.
14/R/2022 w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić Regulamin Działania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani" oraz powołuje redaktora naczelnego biuletynu, przewodniczącego i 7 członków rady programowej - osoby reprezentujące stowarzyszenia naukowo-techniczne.
15/R/2022 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić Regulamin Działania Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych oraz powołuje zespół w sześcioosobowym składzie.
16/R/2022 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Etyki
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić Regulamin Działania Zespołu Problemowego ds. Etyki oraz powołuje zespół w trzyosobowym składzie.
17/R/2022 w sprawiei zakupu kalendarzy na 2023 rok
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2023 rok.

22 września 2022 r.

Numer Treść Uwagi
18/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 2/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 2/P/2022.
19/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 3/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 3/P/2022.
20/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 4/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 4/P/2022.
21/R/2022 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 8 członków MOIIB.
22/R/2022 w sprawie współorganizacji Konferencji Naukowo-Technicznej "175 lat kolei w Krakowie" Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować Konferencję Naukowo-Techniczną "175 lat kolei w Krakowie", która odbędzie się w dn. 13.10.2022 r.
23/R/2022 w sprawie współorganizowania i dofinansowania druku materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL `2022"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować i dofinansować druk materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL `2022", która odbędzie się w dn. 30.11-02.12.2022 r. w Zakopanem.
24/R/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia powołać członka Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych.
25/R/2022 w sprawie zatwierdzenia kompetencji dwóch wiceprzewodniczących
Rada Małopolskiej OIIB ustala kompetencje oraz zakresy czynności dla dwóch Wiceprzewodniczących Rady Małopolskiej OIIB.
26/R/2022 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych
Rada Małopolskiej OIIB ustala stawkę zwrotu kosztów podróży służbowych członków organów, komisji i zespołów Małopolskiej OIIB.

29 listopada 2022 r.

Numer Treść Uwagi
27/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 5/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 5/P/2022.
28/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 6/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 6/P/2022.
29/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 7/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 7/P/2022.
30/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 8/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 8/P/2022.
31/R/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 9/P/2022 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 9/P/2022.
32/R/2022 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
33/R/2022 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje oraz uczestnictwa w imprezach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 138 członków MOIIB.
34/R/2022 w sprawiei objęcia Patronatem Honorowym II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB II Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym.
35/R/2022 w sprawiei objęcia Patronatem Honorowym Forum Wzorce i Standardy w Budownictwie
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB Forum Wzorce i Standardy w Budownictwie, które odbyło się w listopadzie 2022 r.
36/R/2022 w sprawiei objęcia Patronatem Honorowym Targów Nieruchomości & Budowa Domu / Targów Home Design
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB Targi pt. "Nieruchomości & Budowa Domu / Targów Home Design", które odbędą się w dn. 01-02.04.2023 r. oraz w dn. 16-17.11.2023 r. w Krakowie.
37/R/2022 w sprawiei objęcia Patronatem Honorowym XXXIII Konferencji "Metody Komputerowe w Analizie i Projektowaniu Konstrukcji Hydrotechnicznych - Korbielów 2023"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB XXXIII Konferencję "Metody Komputerowe w Analizie i Projektowaniu Konstrukcji Hydrotechnicznych - Korbielów 2023".
38/R/2022 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej 175 lat kolei w Krakowie
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie metariałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej 175 lat kolei w Krakowie, która odbyła się w dn. 13.10.2022 r.
39/R/2022 w sprawie zwołania XXII Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać XXII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na dzień 22.04.2023 r. (sobota).
40/R/2022 w sprawie terminarza przygotowań do XXII Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB ustala terminarz przygotowań do XXII Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
41/R/2022 w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów dla członków Izby Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentów dla członków organów, przewodniczących i członków zespołów problemowych i zespołów orzekających Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
42/R/2022 w sprawie zmiany zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie przyjętych Uchwałą Nr 24/R/10 z dn. 14.12.2010 r.
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zmienić zasady prowadzenia rachunkowości Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie przyjętych Uchwałą
Nr 24/R/10 z dn. 14.12.2010 r.
43/R/2022 w sprawie utworzenia rezerwy środków finansowych w Budżecie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022
Rada Małopolskiej OIIB postanawia utworzyć rezerwę środków finansowych w Budżecie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022.
44/R/2022 w sprawie zatwierdzenia prowizorium budżetu na 2023 rok Rada Małopolskiej OIIB uchwala prowizorium budżetu MOIIB na 2023 rok.
45/R/2022 w sprawie elektronicznej wersji Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani" Rada Małopolskiej OIIB postanawia o wydawaniu elektronicznej wersji Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani" dla czynnych członków MOIIB poczynając od dn. 01.01.2023 r.
46/R/2022 w sprawie zmiany maksymalnych kwot zapomóg losowych Rada Małopolskiej OIIB postanawia zmienić kwoty maksymalnych kwot zapomóg losowych oraz ustanowić dodatkową kwotę zapomogi.
47/R/2022 w sprawie powołania członka Zespołu Problemowego ds. Etyki Rada Małopolskiej OIIB postanawia członka Zespołu Problemowego ds. Etyki.