Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Koordynator

  • Janusz Marian

Rzecznicy

  • Ciasnocha Andrzej
  • Franczak Zbigniew
  • Januszek Ryszard
  • Jastrzębska Elżbieta
  • Krzysztofowicz Paweł
  • Misygar Joanna
  • Płoskonka Piotr
  • Wisor – Pronobis Janina