Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Lista rzeczoznawców budowlanych

Nazwisko
i Imię
Specjalność Zakres Przynależność do OIIB oraz wpis do GINB Miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy
inż. ABLEWICZ Stanisław konstrukcyjno-budowlana budownictwo ogólne, roboty wykończeniowe
i ogólnobudowlane
MAP/BO/1160/01
Decyzja Nr
UAN-I-7343/3/94
Tarnów
609-038-173
mgr inż. BACZYŃSKI Marek telekomunikacyjna projektowanie MAP/IE/0697/04
Decyzja Nr 218/02
Kraków
502 348 759
mgr inż. BAŁAZIŃSKI Bogusław konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/1738/01
Decyzja Nr 447/96
Kraków
603-062-204
e-mail
mgr inż.
BEREZA Wiesław
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/3341/01
RZE/X/0027/10
Kraków
501-580-345
e-mail
mgr inż. BIELECKI Krzysztof konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/6565/02
RZE/X/39/06
mgr inż.
Jan BIEŃ
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/0601/01
RZE/X/0044/13
Wieliczka
695-880-711
e-mail
dr inż.
BILIŃSKI Wojciech
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/3141/01 Decyzja Nr 153/97 Kraków
603 234 125
mgr inż. BORSUKOWSKA-STEFANICZEK Małgorzata konstrukcyjno-budowlana budownictwo ogólne,
konstrukcje i ustroje budowlane,
roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
mykologia
MAP/BO/4156/01
Decyzja Nr UAN-7342/B-1/92
Nowy Sącz
e-mail
inż. Mieczysław
BROŻEK
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/0806/01
RZE/X/0010/20

12/654-54-38
501-416-620
e-mail

mgr inż. CIAPUTA Andrzej konstrukcyjno-budowlana konstrukcji i ustrojów budowlanych MAP/BO/3740/01
Decyzja Nr 13/2001/R
Chrzanów
600 558 036
mgr inż.
DERMA Zbigniew
konstrukcyjno-budowlana ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych śródlądowych MAP/BO/1476/01
RZE/X/0010/14
697-055-677
e-mail
mgr inż.
FIJAŁKOWSKI
Zbigniew
konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie mostów
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BM/0861/01
RZE/X/0005/10
Kraków
502-220-717
dr inż.
FISZER Paweł
konstrukcyjno-budowlana
w zakresie konstrukcji stalowych
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/0735/01
RZE/X/036/05
501-333-339
mgr inż.
FLOREK Marian
konstrukcyjno-inżynieryjna budownictwa ogólnego konstrukcji i ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych MAP/BO/4209/01
Decyzja Nr 73/98
Kraków
12/423-60-66
692-425-781
e-mail
mgr inż. GOŁASZEWSKI Andrzej konstrukcyjno-inżynieryjna konstrukcji i ustrojów budowlanych oraz robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych MAP/BO/2941/01
Decyzja Nr 150/01
Nowy Sącz
18 443 57 05
605 320 760
inż.
Stanisław GÓRECKI
konstrukcyjno-budowlana projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/1781/01
Zaśw. Nr 6/Rz/94
Andrychów
502-040-185
mgr inż.
HODUREK Czesław
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/1661/01
RZE/X/0024/09
12/634-09-27
e-mail
mgr inż.
JAŁOCHA
Tadeusz
konstrukcje
i ustroje budowlane
projektowanie
i wykonawstwo
konstrukcji obiektów
budowlanych
MAP/BO/5000/01
Decyzja Nr
RP.7342/Rz/228/94
512-995-975
601-837-794
e-mail
mgr inż.
JAROSZ Marian
konstrukcyjno-inżynieryjna projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/3534/01
RZE/X/0106/06
dr inż. JURCZAKIEWICZ Stanisław konstrukcyjno-inżynieryjna projektowanie, budownictwo ogólne MAP/BO/0361/03
RZE/X/0024/10
Kraków
504-986-827
mgr inż.
KAŃKA Stanisław
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/5456/01
RZE/X/0052/09
mgr inż. KĘDZIERSKI Mariusz *konstrukcyjno-budowlana
*specjalność maszty i kominy przemysłowe
projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/2658/01
RZE/X/0029/12
501-672-276
e-mail
www
mgr inż.
KĘSEK Adam
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BD/5449/01
RZE/X/0010/11
Kraków
502-077-648
e-mail
mgr inż. KLISIŃSKI Ryszard konstrukcyjno-inżynieryjna konstrukcje
w budownictwie kubaturowym
MAP/BO/0334/03
RP.7342/Rz/1/92
Kraków
602-25-42-25
mgr inż.
KOCOT Wojciech
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/3034/01
RZE/X/0045/10
inż.
KOSTKA Zbigniew
konstrukcyjno-budowlana -projektowanie konstrukcji
-wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych
-budowy i rozbiórki oraz utrzymanie obiektów budowlanych
MAP/BO/3864/01
Decyzja Nr GT-IV-63/1/Rz/77
Tarnów
14/622-30-44
602-341-788
e-mail
mykologiczno-budowlana rzeczoznawca mykologiczno-budowlany Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa MAP/BO/3864/01
Decyzja Nr 75/2013
mgr inż. KOT
Zbigniew
wodno-melioracyjna
budowle melioracyjne i ujęcia wód

budowle hydrotechniczne
klasa I i II

wykonawstwo

MAP/WM/4429/01
RZE/X/0015/18
Kraków
508-013-100
dr inż. KOZIŃSKI Krzysztof konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0397/08
RZE/X/0004/18
Kraków
606-416-663
e-mail
www
mgr inż.
KOZŁOWSKI Marek
konstrukcyjno-budowlana ocena i badanie stanu technicznego konstrukcji betonowych
i murowych
MAP/BO/6901/02
RZE/X/0039/14
Kraków
692-740-583
e-mail
inż.
KUCHARSKI
Andrzej
konstrukcyjno-budowlana kierowanie robotami budowlanymi MAP/BO/0038/01
Decyzja Nr 11/2001/R
Kraków
601-44-05-05
e-mail
konstrukcyjno-budowlana organizacja
i prowadzenie procesów inwestycyjnych

wykonawstwo
MAP/BO/0038/01
RZE/X/0056/10
mgr inż. KWATER Andrzej telekomunikacyjna projektowanie w specjalnościach instalacyjnych w telekomunikacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą MAP/IE/0614/04     Decyzja Nr 0438/97/U 501 142 619
mgr inż.
LACHOR Kazimierz
konstrukcyjno-budowlana rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych MAP/BO/0288/07
Decyzja Nr 329/02
Kraków
601 464 390
mgr inż. LEPIARZ Janusz konstrukcyjno-budowlana konstrukcji i ustrojów budowlanych MAP/BO/0584/01
Decyzja Nr 264/02
Wieliczka
668 443 113
12 289 30 20
mgr inż. LUDOMIRSKI Artur konstrukcyjno-budowlana projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/3636/01
RZE/X/040/06
602-331-583
e-mail
mgr inż.
MAJCHER
Mieczysław
instalacyjno-inżynieryjna w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
*projektowanie
*uprawniony do projektowania, kierowania, nadzorowania, kontrolowania i oceniania instalacji i urządzeń sanitarnych
*uprawnienia w zakresie obiektów zabytkowych
MAP/IS/0587/01
RZE/X/0003/14

*Uprawnienia nr GP.IV-8388/161/77

*Decyzja nr PSOZ-I/4742/97
794-040-270
12/655-12-19
e-mail
obszar działalności zawodowej:
Polska, świat
mgr inż.
MARCISZ Zbigniew
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/4770/01
RZE/X/031/08
Kraków
660-459-268
663-973-076
dr hab. inż.
MATYSEK Piotr
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0012/04
RZE/X/0013/12
691-373-121
e-mail
mgr inż. MEINARDI Marek konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/1643/01
RZE/X/030/08
609-611-922
e-mail
mgr inż.
MĘDALA Krzysztof
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/0508/03
RZE/X/0046/10
14/641-32-17
605-672-590
e-mail
mgr inż. MYŚLIWY Marek konstrukcyjno-budowlana
w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych oraz izolacyjności cieplno-wilgotnościowej
i akustycznej przegród budowlanych
wykonawstwo MAP/BO/0792/01
RZE/X/0011/13
Kraków
12/657-57-21
604-248-749
e-mail
obszar działalności:
Polska
dr hab. inż.
ORUBA Rajmund
konstrukcyjno-budowlana wykonawstwo MAP/BO/3033/01
RZE/X/032/08
e-mail
mgr inż.
PABIAN
Kazimierz
kolejowa w zakresie urządzeń zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym
wykonawstwo MAP/BK/0498/06
RZE/X/044/07
inż.
PAŁCZYŃSKI Leszek
konstrukcyjno-budowlana projektowanie
i wykonawstwo
MAP/BO/0034/01
RZE/X/053/04
RZE/X/087/04
609-087-387
dr inż.
PARUCH
Roman
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0037/08
RZE/X/0010/17
791-921-789
e-mail
dr inż.
RAWICKI Zygmunt
konstrukcyjno-budowlana materiały budowlane - właściwości i stosowanie, konstrukcje i ustroje budowlane, konstrukcje betonowe MAP/BO/0822/01
Decyzja NR 53/94
Kraków
12 267 50 33
mgr inż. SKAWIŃSKI
Jan
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/2977/01
RZE/X/50/06
502-087-819
e-mail
mgr inż.
SKORUT Grzegorz
konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/1997/01
RZE/X/0035/13
697-966-701
692-786-067
e-mail
e-mail
mgr inż. SMOROŃSKI Wiesław konstrukcje i ustroje budowlane, roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane budownictwo ogólne MAP/BO/0852/01
Zaświadczenie UAN-7342/B-1/93
605 377 870
e-mail
mgr inż.
SOBIESZEK Lech
konstrukcyjno-budowlana konstrukcji i ustrojów budowlanych MAP/BO/0858/01
Decyzja Nr 6/2001/R
Kraków
602 624 851
12 429 31 44
mgr inż.
SOCHA Jerzy
instalacyjno-inżynieryjna projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie sieci cieplnych MAP/IS/0875/01
Decyzja Nr 350/98/R
Kraków
502 522 389
e-mail
mgr inż.
STAŃCO Dominik
konstrukcyjno-budowlana kierowanie robotami budowlanymi
w zakresie robót ogólnobudowlanych
MAP/BO/1068/03
RZE/X/0017/17
Wadowice
501-629-615
e-mail
mgr inż.
SUŁKOWSKI
Tadeusz
konstrukcyjno-inżynieryjna, wodno-melioracyjna wykonawstwo MAP/WM/0840/01
RZE/X/0025/10
603-796-292
inż. SUŁOWSKI
Józef
konstrukcyjno-inżynieryjna
w zakresie budowli hydrotechnicznych, ujęć wód oraz basenów i zbiorników wodnych przemysłowych
kierowanie budową
i robotami  budowlanymi oraz ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie budowli hydrotechnicznych
MAP/WM/2810/01
RZE/X/0021/15
*inżynier budownictwa wodnego
607-966-678
12/357-47-16
e-mail
inż.  SURÓWKA Tadeusz konstrukcyjno-budowlana projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń wszelkich obiektów budowlanych MAP/BD/0137/01
Decyzja Nr 24/03/R/C
Kraków
517-095-985
e-mail
mgr inż. Mariusz SZEFER konstrukcyjno-budowlana projektowanie MAP/BO/0304/03
RZE/X/045/05
Kraków
506-102-800
e-mail
mgr inż.
SZOSTAK Józef
konstrukcyjno-budowlana budynki i budowle
w budownictwie powszechnym
i komunalnym (uprawnienia
w zakresie projektowania
i kierowania robotami budowlanymi)
MAP/BO/2598/01
Decyzja Nr PR - 4/81/96
Kraków
503 107 015
mgr inż. arch. SZUL Andrzej architektoniczna projektowanie
i kierowanie robotami budowlanymi
MAP/BO/3675/01
Decyzja Nr 3/2001/R
Nowy Targ
512-485-552
e-mail
mgr inż.
TRZPIS Bożena
konstrukcyjno-budowlana projektowanie
w zakresie geotechniki
MAP/BO/3595/01
RZE/X/0027/18
604-139-082
e-mail