Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Skład osobowy

Przewodniczący

Sobieszek Lech

Członkowie

Dyba Marcin
Ślaga Łukasz
Śmietana Jacek