Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Laureaci 2013

Andrzej SZPILA (BO) - w kategorii wykonawstwo

Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej KRAKÓW - ARENA

Andrzej SZPILA

  • magister inżynier budownictwa lądowego
  • Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej  - dyplom 1976
  • uprawnienia nr: BPP nr 174/83 z dn. 28.04.1983 r.
  • członek MOIIB nr: MAP/BO/0159/05
  • BIPROSTAL (1976-80)
  • BUDOSTAL-2 (1981-85)
  • MOSTOSTAL-Kraków, ul. Ujastek 7 (1986-2009)
  • MOSTOSTAL -Warszawa (od 2010r.)

jako kierownik budowy prowadził m.in. montaż instalacji odsiarczania w Elektrowni Połaniec, budowę zespołu magazynów klinkieru w Cementowni Nowiny, budowę Sortowni odpadów komunalnych w Łodzi, budowę Centrum Serwisowego i sprzedaży pojazdów MAN w Czeladzi, budowę Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu i modernizację Dworca Głównego we Wrocławiu. W latach 2011-2014 kierował budową Hali Arena w Krakowie, aktualnie, jako kierownik budowy buduje spalarnię w Szczecinie.

Przy budowie Hali KRAKÓW- ARENA pełnił funkcję Kierownika Budowy