Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

– Dziennik Ustaw z dn. 20 marca 2020 r., poz. 491 w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii –

opublikowane na stronie internetowej Małopolskiej OIIB

terminy szkoleń, seminariów, konferencji naukowych oraz warsztatów

(których współorganizatorem lub patronem jest Małopolska OIIB)

są nieaktualne.

Nowe terminy ww. imprez zostaną zamieszczone na stronie MOIIB
z chwilą przekazania informacji w tej sprawie przez organizatorów.

 

Szkolenia i seminaria

Opcje wyświetlania

Kalendarz szkoleń - czerwiec 2020

Brak szkoleń dla wybranego miesiąca