Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2021

19 stycznia 2021 r.

Numer Treść Uwagi
76/P/2021 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbyła się
w dn. 02.12.2020 r.na platformie ZOOM.
77/P/2021 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Etyki
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje Zespół Problemowy ds. Etyki w trzysosobowym składzie.

9 lutego 2021 r.

Numer Treść Uwagi
78/P/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 10 członków MOIIB.
79/P/2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 14 członków MOIIB.
80/P/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem oraz dofinansowania Zawodów Okręgowych XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB oraz dofinansować Zawody Okręgowe XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej

12 sierpnia 2021 r.

Numer Treść Uwagi
81/P/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 6 członków MOIIB.

5 października 2021 r.

Numer Treść Uwagi
82/P/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 5 członków MOIIB.
83/P/2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 54 członków MOIIB.
84/P/2021 w sprawie powołania członka Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia powołać członka Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani".
85/P/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Konstrukcje Sprężone" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć honorowym patronatem Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Konstrukcje Sprężone", która odbędzie się w dn. 12-13.05.2022 r.
86/P/2021 w sprawie współorganizacji wystawy z okazji obchodów 125. Rocznicy Polskiej Radiologii Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować plenerową wystawę z okazji obchodów 125. Rocznicy Polskiej Radiologii, która odbędzie się w dn.
08.11.2021 r.