Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2021

19 stycznia 2021 r.

Numer Treść Uwagi
76/P/2021 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbyła się
w dn. 02.12.2020 r.na platformie ZOOM.
77/P/2021 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Etyki
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje Zespół Problemowy ds. Etyki w trzysosobowym składzie.

9 lutego 2021 r.

Numer Treść Uwagi
78/P/2021 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 10 członków MOIIB.
79/P/2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 14 członków MOIIB.
80/P/2021 w sprawie objęcia honorowym patronatem oraz dofinansowania Zawodów Okręgowych XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB oraz dofinansować Zawody Okręgowe XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej