Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2024

6 lutego 2024 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/POR/0001/2024 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomóg losowych dla 13 członków MOIIB.
MAP/POR/0002/2024 w sprawie refundacji poniesionych wydatków z tytułu zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje i uczestnictwa
w imprezach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 22 członków MOIIB.
MAP/POR/0003/2024 w sprawie współorganizacji XLIX Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz dofinansowania
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować oraz dofinansować XLIX Olimpiadę Wiedzy Technicznej.
MAP/POR/0004/2024 w sprawie objęcia honorowym patronatem konferencji infraDAYS Expo & Multi-Conference
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym konferencję infraDAYS Expo & Multi-Conference, która odbędzie się w dn. 23-25.04.2024 r. na terenie Politechniki Krakowskiej.
MAP/POR/0005/2024 w sprawie objęcia patronatem honorowym V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów - NOVDROG `2024"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym MOIIB V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów - NOVDROG `2024", która odbędzie się w dn. 17-19.04.2024 r. w Niepołomicach.
MAP/POR/0006/2024 w sprawie objęcia honorowym patronatem Forum Kobiet
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym MOIIB, Forum Kobiet organizowanego przez Fundację Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, które odbędzie się w dn. 07.03.2024 r. na terenie Politechniki Krakowskiej.
MAP/POR/0007/2024 w sprawie objęcia honorowym patronatem XVI Międzynarodowe Sympozjum nt. Wibracji Wywołanych działalnością Ludzką i Oddziaływań Sejsmicznych na Konstrukcje
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym MOIIB, XVI Międzynarodowe Sympozjum nt. Wibracji Wywołanych działalnością Ludzką i Oddziaływań Sejsmicznych na Konstrukcje (16th International Symposium on Human-Induced Vibrations and Seismic Influences on Structures), które odbędzie się w dn. 15-18.05.2024 r.
MAP/POR/0008/2024 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL `2023" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL `2023", która odbyła się w dn. 29.11-01.12.2023 r. w Zakopanem.
MAP/POR/0009/2024 w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego "Budowlani" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie przyjmuje rezygnację Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego "Budowlani" z pełnienia tej funkcji.
MAP/POR/0010/2024 w sprawie Odnaczeń Honorowych PIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wystąpić do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o przyznanie Odznak Honorowych dla 2 czlonków Małopolskiej Okręgowej Izby Inznierów Budownictwa.
MAP/POR/0011/2024 w sprawie objęcia honorowym patronatem VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym MOIIB, VII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu "Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo systemów gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych", która odbędzie się w dn. 23-25.10.2024 r.