Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zewnętrzne wydawnictwa i szkolenia

 

Architektura & Biznes

bezpłatne e-wydanie Nr 9/2020

 


 

AiB sp. z o.o.
ul. Kielecka 2/55A, 31-526 Kraków
www.architekturaibiznes.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Magazyn Społeczno-Budowlany

BUDOWLANI - Nr 7/2020

 

 

Ogólnopolski Magazyn Społeczno-Zawodowy BUDOWLANI
RedakcjA: 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6
Wydawca: Związek Zawodowy „Budowlani” 00-641 Warszawa, ul. Mokotowska 4/6

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GLOBEnergia

Poradnik Samorządowy - Energia w gminie

bezpłatne e-wydanie

 

 

GLOBENERGIA Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków, Poland
www.globenergia.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Architektura & Biznes

bezpłatne e-wydanie Nr 7-8/2020

 


 

AiB sp. z o.o.
ul. Kielecka 2/55A, 31-526 Kraków
www.architekturaibiznes.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Przewodnik Projektanta

bezpłatne e-wydanie Nr 2/2020 

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Chłodna 48, lok. 199, 00-867 Warszawa, tel. 22 255 33 40
www.inzynierbudownictwa.pl
www.izbudujemy.pl


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Architektura & Biznes

bezpłatne e-wydanie Nr 6/2020

 

 

AiB sp. z o.o.
ul. Kielecka 2/55A, 31-526 Kraków
www.architekturaibiznes.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ochrona i Bezpieczeństwo

obiektów i biznesu

wydanie specjalne

 

 

Redakcja
ul. Wąski Jar
902-786 Warszawa
redakcja@ochrona-bezpieczenstwo.pl
www.ochrona-bezpieczenstwo.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chłodnictwo & Klimatyzacja

bezpłatne e-wydanie Nr 4/2020

 

 

Euro Media Sp. z o.o.
MediaFachowe Sp.o.o.
ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Architektura & Biznes

bezpłatne e-wydanie Nr 5/2020

 

 

AiB sp. z o.o.
ul. Kielecka 2/55A, 31-526 Kraków
www.architekturaibiznes.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przewodnik Projektanta Nr 2/2020

Formularz zamówienia >>


Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Chłodna 48, lok. 199, 00-867 Warszawa, tel. 22 255 33 40
www.inzynierbudownictwa.pl
www.izbudujemy.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przewodnik Projektanta

bezpłatne e-wydanie Nr 1/2020Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Chłodna 48, lok. 199, 00-867 Warszawa, tel. 22 255 33 40
www.inzynierbudownictwa.pl
www.izbudujemy.pl


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Publikacja

Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

"Kontrole okresowe budynków

- zalecenia, wymagania i problemy"

 


„Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy”
Jacek Szer, Jan Jeruzal, Iwona Szer, Piotr Filipowicz, Łódź 2020, 70 str.

Jest to pierwsza z planowanego cyklu książek poświęconego przeglądom obiektów budowlanych i dotyczy budynków o konstrukcji murowanej, drewnianej i wielkopłytowej.
Książka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska inżynierów budownictwa na publikacje dotyczące utrzymania i użytkowania budynków. W uporządkowany sposób przedstawia problemy występujące podczas wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych, przepisy prawne dotyczące tego zagadnienia wraz ze szczegółowym ich omówieniem oraz propozycje wzorów protokołów z okresowych kontroli.

Książka może stanowić pomoc dla osób wykonujących przeglądy okresowe oraz właścicieli i zarządców nieruchomości. Może być także przydatna dla młodych inżynierów, którzy przygotowują się do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Możliwość zakupu:

Dział Wydawnictw Łódzkiej OIIB
e-mail: wydawnictwo@lod.piib.org.pl;
tel. 42 632 97 39 wew. 5
www.loiib.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Czasopismo

"Przegląd Komunikacyjny"

prenumerata na 2020 r.

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Zarząd Krajowy
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miesięcznik "INSTAL"

prenumerata na 2020 r.

 

INSTAL wydawany od 1983 roku jest czasopismem inżynierskim skierowanym głównie do projektantów, ale też z zakresu realizacji robót oraz eksploatacji różnego rodzaju instalacji. Swoim zakresem tematycznym obejmuje 3 duże obszary tematyczne :

  • Wytwarzanie i dystrybucja ciepła (obecnie też chłodu ,czyli tzw. trójgenerację) – w tym OZE, ciepłownictwo, ogrzewanie , ciepła woda , charakterystyka energetyczna budynków, budynki tzw. zeroenergetyczne,
  • wentylację , klimatyzację, chłodzenie , w tym zagadnienia jakości powietrza dla różnych pomieszczeń i obiektów,
  • wodociągi (czyli obiekty, sieci i instalacje od pozyskania , obróbki , przesyłania i dystrybucji wody) i kanalizacja ( czyli odprowadzanie, oczyszczanie i wykorzystanie energetyczne oraz przyrodnicze ścieków) .

Poruszamy też tematykę instalacji tzw. przemysłowych : sprężonego powietrza, pary wodnej, gazów medycznych i technicznych.

Na naszych łamach omawiamy też zagadnienia dot. stosowania ustaw i rozporządzeń – publikują pracownicy URE, PZH, GIS, GUNB, ministerstw odpowiadających za sektory: budownictwa, energetyki, wody do picia, kanalizacji oraz ochrony środowiska

INSTAL jest też źródłem informacji dot.:

  • konferencji, sympozjów i targów w danej dziedzinie, wydarzeń ważnych dla szeroko pojętej branży instalacyjnej,
  • najnowszych przepisów prawnych (z ich omówieniem),
  • nowych publikacji (książki, wytyczne) – polecanych przez Radę Programową INSTAL-u złożoną z uznanych fachowców w danej dziedzinie,
  • nowych wyrobów, technologii i systemów,
  • nowych istotnych dla branży norm EN PN z ich omówieniem

INSTAL jest czasopismem klasyfikowanym w MNiSzW – autorzy otrzymują 20 punktów za publikowanie u nas. Artykuły są recenzowane przez osoby cenione i znane w branży. Dzięki temu publikują u nas autorzy czołowi w danej dziedzinie wiedzy ,a INSTAL zalicza się do czasopism rzetelnych i wiarygodnych.

Więcej na temat miesięcznika INSTAL oraz innych pozycji wydawniczych (poradniki, WTWiO, zasady projektowania, instrukcje montażu itp.) na naszej stronie www.informacjainstal.com.pl

Dla  Członków Izby udzielamy 30% rabatu od ceny prenumeraty rocznej .

 

Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"

02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14

Tel./fax 22/843-77-71

www.informacjainstal.com.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tom 6. "Konstrukcje żelbetowe"

prof. Włodzimierz Staropolski

 

 

Tom 6. „Konstrukcje żelbetowe” prof. Starosolskiego już w sprzedaży!

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE to najbardziej rozpoznawalna seria książek w środowisku budowlanym, rozwijana w kolejnych wydaniach od 34 lat. Jest to znakomity podręcznik dla studentów, a także niezastąpione źródło informacji i praktycznych wskazówek dla inżynierów. Na rynku właśnie ukazał się ostatni, długo wyczekiwany tom 6.

W tomie 6. Autor zaprezentował na wstępie zasady kształtowania, obliczania i konstruowania konstrukcji halowych. Zagadnienia odniesiono zarówno do konstrukcji monolitycznych, jak i prefabrykowanych, wskazując na elementy wspomagania komputerowego w procesie projektowania. W dalszej części tomu przedstawił zasady zabezpieczania konstrukcji przed katastrofą postępującą. W ostatnich rozdziałach bardzo szeroko omówił przegląd rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych (od lat 50. ubiegłego wieku) w polskich systemach budownictwa ścianowego i szkieletowego – zarówno monolitycznych, jak i prefabrykowanych. Najnowszy tom zawiera ponad 1200 rysunków i fotografii oraz ponad 1000 stron tekstu.

Tu kupisz książkę z rabatem à http://bit.ly/2Uh8FQk

Prof. Włodzimierz Starosolski wystąpi na konferencji KONSTRUKCJE BUDOWLANE 2019!

22 listopada 2019 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się VI edycja ogólnopolskiej konferencji Konstrukcje Budowlane, na której wystąpi prof. Włodzimierz Starosolski. W swojej prezentacji przedstawi prawidłową metodologie projektowania konstrukcji żelbetowych z uwzględnieniem występujących zagrożeń jego trwałości. Omówi: zagrożenia i zalecaną z tego tytułu ingerencję w kształt ustroju. Głównie skupi się na zasadach prowadzenia wieńców i stężeń oraz innych zbrojeń integrujących konstrukcję. Uwzględni te zagadnienia zarówno w stosunku do konstrukcji szkieletowych (w tym w płytowo słupowych) jak i konstrukcji ścianowych.

Więcej szczegółów na stronie wydarzenia à http://bit.ly/2UfAHvC


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Magazyn Społeczno-Zawodowy

BUDOWLANI Nr 7 – Lipiec 2019 r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydawnictwo

"Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów"


 

Informacja pobierz plik

Okładka pobierz plik

Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ul. G. Daimlera 2
02-460 Warszawa
www.pwn.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wydawnictwo

"Racjonalizacja zużycia energii

w budownictwie mieszkaniowym"


 

Informacja pobierz plik

Spis treści pobierz plik

Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14
Tel./fax 22/843-77-71
www.informacjainstal.com.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bezpłatny numer magazynu

"Drogi gminne i powiatowe"

 


 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Budownictwo Kolejowe

VADEMECUM