Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2018

18 stycznia 2018 r.

Numer Treść Uwagi
101/P/2018 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 8 członków MOIIB.
102/P/2018 w sprawie objęcia patronetem honorowym XLIV edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym eliminacje wojewódzkie XLIV edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.
103/P/2018 w sprawie dofinansowania druku zeszytów naukowo-technicznych międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie do druku zeszytów naukowo-technicznych XVI Międzynarodowej Konferencji pt.: "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbyła się w dn. 29.11-01.12.2017 r.
104/P/2018 w sprawie delegowania członków MOIIB na XV Konferencję NT pt.: "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie deleguje członków MOIIB do udziału w XV Konferencji NT pt.: "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego", która odbędzie się
w Kielcach i Cedzynie w dn. 09-11.05.2018 r.
105/P/2018 w sprawie organizacji bezpłatnego szkolenia z zakresu technologii BIM Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie podejmuje decyzję o organizacji w dn. 03.02-16.03.2018 r. bezpłatnego szkolenia
w zakresie technologii BIM
106/P/2018 w sprawie udziału Przedstawicieli Państw Grupy V-4 w Konferencji EKIR 2018 Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zaprosić Przedstawicieli Izb Inżynierów Budownictwa Państw Grupy Wyszehradzkiej V-4 do udziału w XVII Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej EKIR 2018, który odbędzie się w dn. 19-21.03.2018 r.

6 lutego 2018 r.

Numer Treść Uwagi
107/P/2018 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 12 członków MOIIB.
108/P/2018 w sprawie objęcia patronetem honorowym oraz współfinansowania "8 International Conference on Enviromental Effects on Buildings and People: Actions, Influences, Interactions, Discomfort"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "8 International Conference on Enviromental Effects on Buildings and People: Actions, Influences, Interactions, Discomfort", która odbyła się w dn. 03-05.10.2017 r. w Tyńcu.
109/P/2018 w sprawie objęcia patronetem honorowym szkoleń naukowo-technicznych organizowanych przez firmę ARCHMEDIA
Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym trzy konferencje szkoleniowe organizowane przez firmę ARCHMEDIA, które odbędą się w dn. 14.03.2018 r., 11.04.2018 r., 15.10.2018 r. w Krakowie.
110/P/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Konkursu "Małopolski Inżynier Budownictwa"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie wprowadza zmiany w Regulaminie Konkursu "Małopolski Inżynier Budownictwa".
111/P/2018 w sprawie objęcia patronetem honorowym VII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: "Inżynieria elektryczna w budownictwie"
Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym VII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt.: "Inżynieria elektryczna w budownictwie", która odbędzie się w październiku 2018 r. w Krakowie.

3 kwietnia 2018 r.

Numer Treść Uwagi
112/P/2018 w sprawie objęcia patronatem honorowym VIII Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów
i Doktorantów EUROINŻYNIER 2018
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym VIII Ogólnopolskią Konferencję Budowlaną Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER 2018, która odbędzie się w dn. 12-14.04.2018 r. w Krakowie.
113/P/2018 w sprawie objęcia patronatem honorowym cyklu warsztatów geotechnicznych pod nazwą „Szkoła Mikropali” edycja 2018
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym cyklu warsztatów geotechnicznych pod nazwą „Szkoła Mikropali” edycja 2018, które odbędą się w: Warszawie (10-11.04), Gdańsku (16-17.04), Wrocławiu
(24-25.04), Poznaniu (08-09.05), Rzeszowie (14-15.05) oraz Krakowie (16-17.05).
114/P/2018 w sprawie objęcia patronatem honorowym „Klastra Inteligentnego Oświetlenia”
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym „Klastra Inteligentnego Oświetlenia”.

15 maja 2018 r.

Numer Treść Uwagi
1/P/2018 w sprawie objęcia honorowym patronatem  konferencji pt. Central European Energy Forum - Energy CEE Day - edycja 2018
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym międzynarodową konferencję pt. Central European Energy Forum - Energy CEE Day - edycja 2018, organizowaną w dn. 11-12.06.2018 r. w Krakowie.
2/P/2018 w sprawie objęcia honorowym patronatem  konferencji ENERGODOM 2018
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym konferencję naukowo-techniczną pt. ENERGODOM 2018, organizowaną w dn. 11-13.09.2018 r. w Krakowie.
3/P/2018 w sprawie dofinansowania druku zeszytu naukowo-technicznego
z konferencji pt. "170 lat kolei
w Krakowie"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk zeszytu naukowo-technicznego z konferencji pt. "170 lat kolei w Krakowie"

17 lipca 2018 r.

Numer Treść Uwagi
4/P/2018 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 15 członków MOIIB.
5/P/2018 w sprawie objęcia honorowym patronatem  Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów
- NOVDROG `19
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie
i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii
i regionów - NOVDROG `19, która odbędzie się w dn. 28-29.03.2019 r. w Krakowie.
6/P/2018 w sprawie objęcia honorowym patronatem  XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym XVIII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", która odbędzie się w dn. 14-16.11.2018 r. w Krynicy-Zdroju.
7/P/2018 w sprawie objęcia honorowym patronatem XXXIV Ogólnopolskie "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym XXXIV Ogólnopolskie "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji", które odbędą się w dn. 05-05.03.2019 r. w Szczyrku.

21 sierpnia 2018 r.

Numer Treść Uwagi
8/P/2018 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach
i wycieczkach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 31 członków MOIIB.

23 października 2018 r.

Numer Treść Uwagi
9/P/2018 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach
i wycieczkach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 24 członków MOIIB.
10/P/2018 w sprawie objęcia honorowym patronetem XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Korbielowie pt. "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym XXXI Ogólnopolską Konferencję Naukową w Korbielowie pt. "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych", która odbędzie się w dn. 25-28.02.2019 r. w Korbielowie.
11/P/2018 w sprawie objęcia honorowym patronetem otwartego szkolenia pr. "Wytyczne ekslploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbioru urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na przykładzie MPWiK w Krakowie"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym otwarte szkolenie pr. "Wytyczne ekslploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbioru urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na przykładzie MPWiK w Krakowie", które odbędzie się w trakcie bieżącego roku akademickiego.
12/P/2018 w sprawie objęcia honorowym patronetem I Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy "Poznaj Prawo Budowlane"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym I Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy "Poznaj Prawo Budowlane", adresowany do uczniów 27 szkół ponadgimnazjalnych o profilu budowlanym z 4 województw.
13/P/2018 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych 64 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych 64 Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, która odbyła się w dn. 16-20.09.2018 r. w Krynicy-Zdroju.
14/P/2018 w sprawie wyznaczenia osoby do prowadzenia Punktu Informacyjnego w Tarnowie Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zlecić prowadzenie Punktu Informacyjnego MOIIB w Tarnowie.
15/P/2018 w sprawie wyznaczenia osoby do prowadzenia Punktu Informacyjnego w Nowym Sączu
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zlecić prowadzenie Punktu Informacyjnego MOIIB w Nowym Sączu.
16/P/2018 w sprawie powołania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia powołać Przewodniczącego i członków oraz zatwierdzić regulamin działania Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani".