Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne - kursy i szkolenia


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego


Vademecum budowlane bhp na budowie

– zagrożenia, wypadki – cz. I.


7 lutego 2023 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego

 

Vademecum budowlane bhp na budowie

– zagrożenia, wypadki – cz. II.

 

14 lutego 2023 r.

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego

 

Szkolenie w zakresie okresowych kontroli

przewodów kominowych - cz. I.

 

16 lutego 2023 r.

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego

 

Szkolenie w zakresie okresowych kontroli

przewodów kominowych – cz. II.

 

23 lutego 2023 r.

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Katowicach

Ośrodek Szkolenia I Rzeczoznawstwa


zaprasza  na seminaria szkoleniowe


 


kadrę techniczną, projektantów, administratorów i właścicieli nieruchomości, instytucje samorządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------