Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne - kursy i szkolenia


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 


 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PZITB Oddział Katowice

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa


Szkolenie stacjonarne

PRAWO BUDOWLANE

PO 19 WRZEŚNIA 2020 ROKU

I KOLEJNYCH ZMIANACH


29 września 2021 r., Katowice

 


Informacje, zapisy:
Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB, Katowice, ul. Podgórna 4
tel/fax: 32 255 46 65, 32 253 86 38
e-mail: szkolenie@pzitb.katowice.pl; cutob@pzitb.katowice.pl
lub strona internetowa: www.pzitb.katowice.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PZITB Oddział Małopolski w Krakowie

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego


Szkolenie online

Projektowanie konstrukcji betonowych

wg. Eurokodów – cz. I


21 września 2021 r.

 


Zgłoszenia i informacje:
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego OM PZITB
31- 113 Kraków, ul. Straszewskiego 28
szkolenia@pzitb.org.pl, www.pzitb.org.pl
tel. 12 421 47 37, tel. 519 197 929, 519 197 983

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PZITB Oddział Małopolski w Krakowie

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego


Szkolenie online

Projektowanie konstrukcji betonowych

wg. Eurokodów – Przykłady - cz. II

 

22 września 2021 r.

 


 

Zgłoszenia i informacje:
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego OM PZITB
31- 113 Kraków, ul. Straszewskiego 28
szkolenia@pzitb.org.pl, www.pzitb.org.pl
tel. 12 421 47 37, tel. 519 197 929, 519 197 983

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PZITB Oddział Małopolski w Krakowie

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego


Szkolenie online

Umowy o roboty budowlane - zabezpieczenie

interesów stron, minimalizacja ryzyka - cz. II

 

28 września 2021 r.

 

 

Zgłoszenia i informacje:
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego OM PZITB
31- 113 Kraków, ul. Straszewskiego 28
szkolenia@pzitb.org.pl, www.pzitb.org.pl
tel. 12 421 47 37, tel. 519 197 929, 519 197 983

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PZITB Oddział Małopolski w Krakowie

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego

 

Szkolenie online

Aktualne przepisy dotyczące wyrobów budowlanych

 

29 września 2021 r.

 

 

Zgłoszenia i informacje:
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego OM PZITB
31- 113 Kraków, ul. Straszewskiego 28
szkolenia@pzitb.org.pl, www.pzitb.org.pl
tel. 12 421 47 37, tel. 519 197 929, 519 197 983

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PZITB Oddział Małopolski w Krakowie

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego

 

Szkolenie online

Diagnostyka i naprawa konstrukcji murowych

ze szczególnym uwzględnieniem

obiektów historycznych

 

30 września 2021 r.

 

 

Zgłoszenia i informacje:
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego OM PZITB
31- 113 Kraków, ul. Straszewskiego 28
szkolenia@pzitb.org.pl, www.pzitb.org.pl
tel. 12 421 47 37, tel. 519 197 929, 519 197 983

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------