Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne - kursy i szkolenia


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU

NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie

Szkolenie online

Vademecum budowlane bhp na budowie

zagrożenia, wypadki - cz. I

 

2 czerwca 2022 r.

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie

Szkolenie online

Vademecum budowlane bhp na budowie

zagrożenia, wypadki - cz. II

 

9 czerwca 2022 r.


 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział Małopolski w Katowicach

Ośrodek Szkolenia I Rzeczoznawstwa


zaprasza  na seminaria szkoleniowe w II kwartale 2022 r.


kadrę techniczna, projektantów, administratorów i właścicieli nieruchomości, instytucje samorządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

 


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------