Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Skład osobowy

Przewodniczący

Podkówka Kazimierz

Członkowie

Duma-Michalik Małgorzata
Kaczmarczyk Renata
Piwowarczyk Sławomir
Sokal Wojciech
Tylek Izabela