Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Laureaci 2015


Kazimierz ZAPART (IS) - w kategorii projektowanie

Realizacja Zbiorniki Wodociągowe "Górka Narodowa  Wschód" w Krakowie

 • mgr inż.
 • WBW Politechnika Krakowska – dyplom 1967
 • WISiW  Politechnika Krakowska – Studium Podyplomowe Ochrona Środowiska – 1973/74
 • Uprawnienia budowlane nr: 725/71/Kr do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieria sanitarna
 • członek MOIIB  nr MAP/IS/3721/01
 • 1967-1971 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę WODROL  (EL WOD) Kraków – starszy kierownik budowy
 • 1971-1989 Biuro Projektów budownictwa Komunalnego Kraków – od starszego asystenta  do starszego projektanta
 • 1989 -1992 Mercom sp. zo.o.  główny projektant pracowni wodno - ściekowej
 • 1992 do nadal własna działalność gospodarcza – Zapart-Kowalówka sp.j, Zapart-Projekt sp.j
 • Laureat wyróżnienia Małopolski Inżynier Budownictwa, ma w swoim dorobku zawodowym wiele projektów  zasilania w wodę miasta Krakowa,  w tym projektów  inwestycji  Raba I, Raba II oraz największych w Polsce zbiorników kołowych 4 x 34 000 m 3 w Sierczy.
 • Kandydaturę zgłosił: PZITS O/Kraków


Tomasz PTASZEK (BO) - w kategorii wykonawstwo

Realizacja Zbiorniki Wodociągowe "Górka Narodowa Wschód" w Krakowie

 • mgr inż.
 • WIL Politechnika Krakowska – dyplom 2007
 • Uprawnienia  budowlane nr: MAP/0375/OWOK/10 do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 • Członek MOIIB nr MAP/BO/0563/11
 • 2007-2011 Fernandes&Soares- Polska Sp. z o.o. inżynier budowy
 • 2011  Instytut Turystyki w Krakowie  Sp. z o.o. kierownik ds. inwestycji,
 • od 2011 –  IDS-BUD S.A.   kierownik budowy
 • Laureat wyróżnienia Małopolski Inżynier Budownictwa, ma w swoim dorobku   budowę  Zespołu zabudowy mieszkaniowej w Paczółtowicach – inżynier budowy. Budowę  budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Jaworznie -  kierownik robót. Budowę Ośrodka Zarybieniowego poniżej zapory w Świnnej Porębie -  kierownik budowy.
 • Kandydaturę zgłosił: PZITS O/Kraków


 

 

W roku 2015 na wniosek Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Rada MOIIB przyznała tytuł Małopolskiego Inżyniera Budownictwa w kategorii projektowanie kol. mgr inż. Kazimierzowi Zapartowi- absolwentowi Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej a w kategorii wykonawstwo kol. mgr inż. Tomaszowi Ptaszkowi- absolwentowi Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Głównym osiągnięciem w 2015 roku kolegów inżynierów jest zaprojektowanie i realizacja Zbiorników Wodociągowych „Górka Narodowa Wschód” wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną, których inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Jest to inwestycja, która budzi uznanie za skalę przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania projektowe  i sposób jego realizacji.

Zbiorniki te o charakterze retencyjno-wyrównawczym mają duże znaczenie strategiczne dla zasilania w wodę miasta Krakowa, stabilizować będą ciśnienie oraz zapewnią niezawodność działania systemu wodociągowego w północnej części miasta, jak również stworzą możliwość zasilania w wodę obszaru gmin ościennych graniczących od północnej strony z Miastem Krakowem. Są to największe zbiorniki wodociągowe na terenie Krakowa o pojemności łącznej 30 000 m3 składające się z 2 komór zbiornika wraz z kolumną centralną, komorą zasuw, zbiornika wód przelewowych i spustowych oraz instalacji sanitarnej wraz z chlorownią i hydrofornią strefową.

Zastosowano w nich ciekawe i sprawdzone rozwiązania w zakresie hydrauliki związane między innymi z zapewnieniem równomiernego rozdziału wody w zbiorniku i zapewnienie ruchu wirowego masy wody w zbiorniku.

Projekt był opracowaniem wielobranżowym a branżą wiodącą była technologia sanitarna, której głównym projektantem był inż. Kazimierz Zapart. W swoim dorobku zawodowy inż. Kazimierz Zapart ma wiele projektów związanych z zasilaniem w wodę miasta Krakowa w tym projekty inwestycji Raba I i Raba II oraz największych w Polsce zbiorników kołowych w Sierczy pod Krakowem.

Roboty budowlane prowadzone były przez firmę IDS-BUD S.A. a kierownikiem budowy był inż. Tomasz Ptaszek. Stanowisko kierownika budowy wymagało bardzo dużych zdolności personalnych i inżynierskich bowiem obiekt jest wymagający zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjnym.

W zakres przedsięwzięcia zrealizowano zbiorniki wodociągowe (zbiorniki technologiczne)
V = 2 × 15 000 m3 o następujących parametrach:

-              średnica wew. 49 m,

-              grubość ścian 40 cm,

-              grubość pilastrów 80 cm,

-              szerokość pilastrów 280 cm,

-              ilość pilastrów – 6 szt.,

-              wysokość zbiornika przy ścianie – 9.30 m,

-              wysokość zbiornika w środku – 10,46 m,

-              grubość płyty dennej – 40 cm,

-              grubość płyty stropowej – 20 cm,

-              średnica słupów – 50 cm.

Obiekt został wykonany w technologii tradycyjnej z betonu sprężonego jako monolityczny zbiornik cylindryczny
o promieniu wewnętrznym 24,5 m., który został sprężony 18 obwodami kabli wew. 7x7ø5mm.