Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2017

10 stycznia 2017 r.

Numer Treść Uwagi
81/P/2017 w sprawie objęcia patronatem honorowym VIII Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym VIII Krajową Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu
i budowie", która odbędzie się w dn. 27.10.2017 r.
w Krakowie.

16 lutego 2017 r.

Numer Treść Uwagi
82/P/2017 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
83/P/2017 w sprawie objęcia patronatem honorowym cyklu Szkolenia/Warsztatów Geotechnicznych edycja 2017 Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym cykl Szkoleń/Warsztatów Geotechnicznych edycja 2017, które odbędą się w dn. 22.03-11.04.2017
w: Warszawie, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie
i Krakowie.
84/P/2017 w sprawie objęcia patronatem honorowym VII Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER 2017 Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym VII Ogólnopolską Konferencję Budowlaną Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER 2017, która odbędzie się w dn. 07-09.04.2017 r. w Krakowie.
85/P/2017 w sprawie dofinansowania druku zeszytu naukowo-technicznego nr 4(111)2016 z konferencji naukowo-technicznej "Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie do druku zeszytu naukowo-technicznego nr 4(111)2016 przygotowanego na Międzynarodową Jubileuszową Konferencję naukowo-techniczną "Stowarzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobilności", zorganizowaną przez SITK RP Oddział Kraków, w dn. 15.09.2016 r.

25 kwietnia 2017 r.

Numer Treść Uwagi
86/P/2017 w sprawie zmiany przedstawiciela SITWM w Radzie Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza zmianę przedstawiciela SITWM w Radzie Programowej Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani".
87/P/2017 w sprawie objęcia patronatem honorowym obchodów Jubileuszu 140-lecia Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym obchody Jubileuszu 140-lecia Zespołu Szkół Budowlanych w Zakopanem, które odbędą się w dn. 02-07.10.2017 r.

23 maja 2017 r.

Numer Treść Uwagi
88/P/2017 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
89/P/2017 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 13 członków MOIIB.
90/P/2017 w sprawie opracowania i wydania publikacji zawierającej referaty prezentowane w trakcie Seminariów i paneli zorganizowanych przez ZP ds. Rzeczoznawstwa Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza opracowanie i wydanie publikacji do końca br.
91/P/2017 w sprawie opracowania bazy rzeczoznawców budowlanych i rzeczoznawców stowarzyszeniowych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie podejmuje uchwałe dot. potrzeby opracowania bazy rzeczoznawców budowlanych i rzeczoznawców stowarzyszeniowych i powołuje trzyosobowy Zespół Roboczy.

11 lipca 2017 r.

92/P/2017 w sprawie objęcia patronatem honorowym Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym realizowane na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wraz z planowanym do uruchomienia kursem budowlanym dedykowanym dla koordynatorów bhp.
93/P/2017 w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Honorowych PIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie wnioskuje o przyznanie Srebrnych Odznak Honorowych PIIB dla 4 członków MOIIB.

22 sierpnia 2017 r.

94/P/2017 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
95/P/2017 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 6 członków MOIIB.
96/P/2017 w sprawie objęcia patronatem honorowym IV edycję Ogólnopolskiej Konferencji "Konstrukcje Budowlane"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym IV edycję Ogólnopolskiej Konferencji "Konstrukcje Budowlane", która odbędzie się
w dn. 24.11.2017 r. w Katowicach.
97/P/2017 w sprawie objęcia patronatem honorowym XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbędą się
w dn. 06-09.03.2018 r. w Szczyrku.

10 października 2017 r.

98/P/2017 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 50 członków MOIIB.
99/P/2017 w sprawie objęcia patronatem honorowym XXX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym XXX Jubileuszową Ogólnopolskią Konferencję Naukową pt. "Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych", która odbędzie się w dn. 26.02-01.03.2017 r. w Korbielowie.
100/P/2017 w sprawie zmiany w regulaminie konkursu "Małopolski Inżynier Budownictwa"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie wprowadza korektę do regulaminu konkursu "Małopolski Inżynier Budownictwa".