Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Archiwum Biuletynu

 

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, iż wydaje Biuletyn Informacyjny MOIIB "Budowlani", wysyłany bezpłatnie czynnym członkom Izby.

Wersje elektroniczne dotychczas wydanych numerów biuletynu:


Do przeglądania wersji elektronicznej konieczny jest program Adobe Reader, do pobrania na stronie: