Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący

Dyk Krzysztof

Wiceprzewodnicząca

Duma-Michalik Małgorzata

Sekretarz

Cabała Marek

Członkowie

Bar Eugeniusz
Bronowska Agnieszka
Cierpich Marcin
Jasica Andrzej
Kuldanek Andrzej
Ludomirski Bartosz
Mitka Stanisław
Moroński Andrzej
Moskal Krzysztof
Pyzdek Stanisław
Sokal Wojciech
.Struzik Wojciech.
.Wingralek Joanna.