Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący

Jasica Andrzej

Wiceprzewodnicząca

Duma-Michalik Małgorzata

Sekretarz

Cabała Marek

Członkowie

Bar Eugeniusz
Bryg Robert
Cierpich Marcin
Grudzień Rafał
Kozłowski Adam
Kuldanek Andrzej
Ludomirski Bartosz
Mierczak Krzysztof
Moroński Andrzej
Moskal Krzysztof
Pyzdek Stanisław
Radecki-Pawlik Bartosz
Sokal Wojciech
Stal Jarosław