Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2019

12 marca 2019 r.

Numer Treść Uwagi
48/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 17/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 17/P/2019.
49/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 18/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 18/P/2019.
50/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 19/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 19/P/2019.
51/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 20/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 20/P/2019.
52/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 21/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 21/P/2019.
53/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 22/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 22/P/2019.
54/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 23/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 23/P/2019.
55/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 24/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 24/P/2019.
56/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 25/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 25/P/2019.
57/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 26/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 26/P/2019.
58/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 27/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 27/P/2019.
59/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 28/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 28/P/2019.
60/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 29/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 29/P/2019.
61/R/2019 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
62/R/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 6 członków MOIIB.
63/R/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem IX Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów
i Doktorantów EUROINŻYNIER 2019
Rada Małopolskiej OIIB postanawią objąć honorowym patronatem IX Ogólnopolską Konferencję Budowlaną Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER 2019, która odbędzie się w dn. 11-13.04.2019 r. w Międzywydziałowym Centrum Edykacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej "Działownia".
64/R/2019 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Kolejarze Polscy dla Niepodległej Ojczyzny"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Kolejarze Polscy
dla Niepodległej Ojczyzny", która odbyła się w dn. 19.10.2018 r.
65/R/2019 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych XXXIV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych XXXIV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbyły się w dn. 05-08.03.2019 r.
w Szczyrku.
66/R/2019 w sprawie wsparcia inicjatywy konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród Moich Marzeń"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia poprzeć inicjatywę konkursu plastycznego pod nazwą "Dom i Ogród Moich Marzeń" dla dzieci ze szkół podstawowych województwa małopolskiego.
67/R/2019 w sprawie udziału Przedstawicieli Państw Grupy V-4 w Konferencji EKIR 2019 Rada Małopolskiej OIIB postanawia zaprosić Przedstawicieli Państw Grupy V-4 w Konferencji EKIR 2019, który odbędzie się w dn. 01-02.04.2019 r.
68/R/2019 w sprawie dofinansowania Balu Budowlanych Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować organizację Balu Budowlanych, który odbył się
w dn. 23.02.2019 r.
69/R/2019 w sprawie wydania książki historycznej pt. "Inżynierowie Małopolscy w procesie odzyskania niepodległości" Rada Małopolskiej OIIB postanawia wydać książkę historyczną pt. "Inżynierowie Małopolscy w procesie odzyskania niepodległości".
70/R/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2018 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2018 rok i rekomenduje je XVIII Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
71/R/2019 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2019 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2019 rok i rekomenduje go XVIII Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB
do przyjęcia.

11 czerwca 2019 r.

Numer Treść Uwagi
72/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały 30/P/2019 Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 30/P/2019.
73/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 31/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 31/P/2019.
74/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 32/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 32/P/2019.
75/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 33/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 33/P/2019.
76/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 34/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 34/P/2019.
77/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 35/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 35/P/2019.
78/R/2019 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 8 członków MOIIB.
79/R/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 4 członków MOIIB.
80/R/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem Warsztatów Eurokod 7: Nowa Generacja
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB Warsztaty Eurokod 7: Nowa Generacja, które odbędą się w czerwcu 2019 r.
81/R/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB I edycję Polskiego Kongresu Prawa Budowlanego, który odbędzie się w dn. 24-26.06.2019 r.
82/R/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem fib Sympozjum 2019
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB konferencję fib Sympozjum 2019.
83/R/2019 sprawie objęcia honorowym patronatem XXXV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbędą się
w dn. 03-06.03.2020 r. w Wiśle.
84/R/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem "XXVI Kongresu Techników Polskich oraz IV Światowego Zjazdu lnżynierów Polskich" Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB "XXVI Kongres Techników Polskich oraz IV Światowy Zjazd lnżynierów Polskich", który odbędzie się w dn. 12-15.06.2019 r.
85/R/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem Konferencji Naukowo-Technicznej "Zabytki i Energia.
Tynki szlachetne okresu modernlzmu. Problemy ochrony"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB Konferencję Naukowo-Techniczną
pt. "Zabytki i Energia. Tynki szlachetne okresu modernlzmu. Problemy ochrony", która odbędzie się
w dn. 23-24.09.2019 r.
86/R/2019 w sprawie powołania członka Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych
Rada Małopolskiej OIIB postanawia powołać członka Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych.
87/R/2019 w sprawie współorganizacji Pikniku Architektoniczno-Budowlanego
Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować, wraz z Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP,
Piknik Architektoniczno-Budowlany, który odbędzie się
w dn. 06.07.2019 r.
88/R/2019 w sprawie zakupu kalendarzy
na 2020 rok
Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2020 rok.

13 września 2019 r.

Numer Treść Uwagi
89/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 36/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 36/P/2019.
90/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 37/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 37/P/2019.
91/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 38/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 38/P/2019.
92/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 39/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 39/P/2019.
93/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 40/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 40/P/2019.
94/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 41/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 41/P/2019.
95/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 42/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 42/P/2019.
96/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 43/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 43/P/2019.
97/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 44/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 44/P/2019.
98/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 45/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 45/P/2019.
99/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 46/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 46/P/2019.
100/R/2019 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
101/R/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach
i wycieczkach N-T
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 14 członków MOIIB.
102/R/2019 w sprawie objęcia honorowym patronatem II Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów" - NOVDROG'20 Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem MOIIB II Konferencję Naukowo-Techniczną
„Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie
i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii
i regionów" - NOVDROG'20, która odbędzie się w dn. 27-28.02.2020 r. w Niepołomicach.

19 listopada 2019 r.

Numer Treść Uwagi
103/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 47/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 47/P/2019.
104/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 48/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 48/P/2019.
105/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 49/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 49/P/2019.
106/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 50/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 50/P/2019.
107/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 51/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 51/P/2019.
108/R/2019 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr 52/P/2019 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr 52/P/2019.
109/R/2019 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB atwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 1 członka MOIIB.
110/R/2019 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, uczestnictwa w imprezach, konferencjach N-T i wycieczkach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 182 członków MOIIB.
111/R/2019 w sprawie dofinansowania wydania materiałów konferencyjnych
VII Krajowej Konferencji NT
pt. ,,Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować wydanie materiałów konferencyjnych VII Krajowej Konferencji NT pt. ,,Energooszczędne oświetlenie
w miastach i gminach", która odbyła się w dn. 24.10.2019 r.
112/R/2019 w sprawie zwołania XIX Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać XIX Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 18 kwietnia 2020 r.
113/R/2019 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów (nie otrzymujących ryczałtów) na XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB.
114/R/2019 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu MOIIB na 2020 rok
Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z projektem budżetu na 2020 rok, przyjmuje prowizorium budżetu
na 2020 rok.