Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2012

13 marca 2012 r.

Numer Treść Uwagi
63/R/2012 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
64/R/2012 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego
Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 8 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
65/R/2012 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.

27 marca 2012

Numer Treść Uwagi
66/R/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego  Rady Małopolskiej OIIB za 2011 rok Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem merytorycznym
z działalności Rady MOIIB za 2011 rok, przyjmuje informacje
z wykonania sprawozdania merytorycznego i rekomenduje
XI Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
67/R/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i realizacji budżetu Rady Małopolskiej OIIB za 2011 rok Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Rady MOIIB i z realizacji budżetu MOIIB za 2011 rok, przyjmuje informacje z wykonania sprawozdania finansowego i budżetu MOIIB za 2011 rok oraz rekomenduje XI Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
68/R/2012 w sprawie rekomendacji projektu prowizorium budżetu MOIIB na 2012 rok Rada Małopolskiej OIIB po zapoznaniu się z projektem prowizorium budżetu MOIIB na 2012 rok, przyjmuje i rekomenduje go XI Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do zatwierdzenia.
69/R/2012 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli Rada Małopolskiej OIIB zapoznała się z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną.
70/R/2012 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo - technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 4 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
71/R/2012 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Rada Małopolskiej OIIB postanawiawspółorganizować
I Konferencję Techniczno-budowlaną "TECH-BUD`2012 - Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii i materiałów w budownictwie. Normy europejskie - teoria a praktyka", która odbędzie się
w dniach 21-23.11.2012 r. w Krakowie.
72/R/2012 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Rada Małopolskiej OIIB postanawiawspółorganizować
V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo systemów gazowych, wodociągowych , kanalizacyjnych i grzewczych", która odbędzie się w dniach 24-26.10.2012 r. w Krynicy Zdroju.
73/R/2012 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XI Zjazd Sprawozdawczy Delegatów MOIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wypłatę ekwiwalentów
dla delegatów na XI Zjazd Sprawozdawczy MOIIB.
74/R/2012 w sprawie upoważnienia do wzięcia udziału w przetargu nieruchomości Rada Małopolskiej OIIB powołuje zespół do wzięcia udziału
w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nierucho- mości położonej w Oświęcimiu, przy pl. Ks. J. Skarbka 1,
z przeznaczeniem na Biuro Punktu Informacyjnego MOIIB
w Oświęcimiu.

5 czerwca 2012 r.

Numer Treść Uwagi
75/R/2012 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
76/R/2012 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Standardów Opracowania Opinii, Orzeczeń i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie
Rada Małopolskiej OIIB powołuje Zespół Problemowy
ds. Standardów Opracowania Opinii, Orzeczeń i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie.

3 lipca 2012 r.

Numer Treść Uwagi
77/R/2012 w sprawie zakupu nieruchomości (pomieszczenia na archiwum Biura MOIIB) Rada Małopolskiej OIIB akceptuje ustalenia Zespołu powołanego do zakupu pomieszczenia na archiwum Biura MOIIB, mieszczącego się przy ul. Filtrowej 3 w Krakowie.
78/R/2012 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo - technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 18 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.

14 września 2012 r.

Numer Treść Uwagi
79/R/2012 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
80/R/2012 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo - technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
81/R/2012 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.
82/R/2012 w sprawie deklaracji współpracy
Rada Małopolskiej OIIB akceptuje podpisanie deklaracji współpracy z organizatorem II Europejskiego Kongresu MŚP.
83/R/2012 w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli
Rada Małopolskiej OIIB zapoznała się z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontroli przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną.
84/R/2012 w sprawie współudziału w organizacji seminarium Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować
Seminarium pt. "Innowacje w budownictwie energooszczędnym, pasywnym, niemal zero energetycznym. Prawo, doświadczenia i prognozy.", które odbędzie sie w dn. 10.10.2012 r. w Krakowie.
85/R/2012 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować
Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbędzie się w dn. 05-07.12.2012 r. w Zakopanem.
86/R/2012 w sprawie współudziału w organizacji konferencji
Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować
XXIV Ogólnopolskie "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji", które odbędą się w dn. 05-08.03.2012 r. w Wiśle.
87/R/2012 w sprawie zakupu kalendarzy na 2013 rok Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2013 rok.

18 grudnia 2012 r.

Numer Treść Uwagi
88/R/2012 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
89/R/2012 w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB.
90/R/2012 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwały Prezydium Rady MOIIB.
91/R/2012 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetu na 2013 rok
Rada Małopolskiej OIIB przyjmuje prowizorium budżetu na 2013 rok.
92/R/2012 w sprawie ustalenia terminu XII Zjazdu Sprawozdawczego Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB postanawia zwołać XII Zjazd Sprawozdawczy MOIIB w dniu 20 kwietnia 2013 r.
93/R/2012 w sprawie powołania składu osobowego Zespołu Problemowego ds. Opracowania Standardów dotyczących Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie
Rada Małopolskiej OIIB powołuje skład osobowy Zespołu Problemowego ds. Opracowania Standardów dotyczących Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie.
94/R/2012 w sprawie współfinansowania konferencji Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Funkcjonowanie, Eksploatacja i Bezpieczeństwo Systemów Gazowych, Wodociągowych, Kanalizacyjnych i Grzewczych", która odbyła się w dn. 24-26.10.2012 r. w Krynicy Zdroju.
95/R/2012 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 9 członków MOIIB.
96/R/2012 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w szkoleniach naukowo - technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Rada Małopolskiej OIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 97 członków MOIIB za udział
w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.