Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Laureaci 2016


Mirosław MATRAS (BO) - w kategorii wykonawstwo

Budowa łącznicy kolejowej wraz z przystankiem osobowym
w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina - Żywiec i nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka

 • inżynier
 • 1998-2003 Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej. Kierunek: Zarządzanie i Marketing. Specjalność: Zarządzanie i Marketing  budownictwie. 2002-2003 PK WIL studia inżynierskie. Kierunek: Budownictwo  Specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa
 • uprawnienia budowlane nr.: MAP/0193/OWOK/06  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – od 21.12.2006 r.
 • członek MOIIB – MAP/BO/0039/07 od 01.02.2007 r.
 • SKANSKA S.A – od 2004 do obecnie
 • kandydaturę zgłosiła SKANSKA S.A.

 

W tym roku Kapituła w imieniu Rady MOIIB przyznała tytuł Małopolskiego Inżyniera Budownictwa kol. inż. Mirosławowi Matrasowi – Absolwentowi Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Głównym osiągnięciem kolegi inżyniera na stanowisku Dyrektor Projektu jest budowa łącznicy kolejowej wraz  z przystankiem osobowym w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina – Żywiec i nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka. Jest to inwestycja, która jednocześnie poprawia komfort i bezpieczeństwo komunikacji w regionie jak  również skróci czas podróży do Zakopanego o kwadrans. Inwestycja, o wartości blisko 56,6 mln zł netto, na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. CRI Kraków, zrealizowała SKANSKA S.A. W ramach zadania powstało nowe torowisko, przystanek kolejowy na wysokości placu targowego i ogródków działkowych – Sucha Beskidzka Zamek. Przystanek ten obejmuje peron dostosowany do potrzeb osób z ograniczeniami, który wyposażony jest w oświetlenie, oznakowanie, tablice informacyjne (także z napisami w języku Braille’a) oraz windy i miejsca postojowe dla rowerów. Obok powstał też parking dla samochodów osobowych. Projekt zawarł w sobie budowę nowego mostu nad rzeką  Stryszawą i nasypy wzmocnione murami oporowymi. Inwestycja objęła także montaż rozjazdów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznych.

 • Wykonanie murów oporowych – 750 mb
 • Wykonanie mostu nad rzeką Stryszawą – 67,1 m
 • Wykonanie torowiska  - 658 mb
 • Wykonanie sieci trakcyjnej  na całym odcinku
 • Wykonanie robót SRK
 • Budowa peronu 200 mb wraz z infrastrukturą parkingową

Ważnym aspektem całego projektu była poprawa bezpieczeństwa w ruchu kolejowym, samochodowym i pieszym poprzez przebudowę czterech przejazdów kolejowo-drogowych w Suchej Beskidzkiej (na liniach nr 97  i nr 98). - Dzięki zamontowaniu nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (ul. Zamkowa, Piłsudskiego, Beniowskiego), a także wykonaniu trwalszych, gumowych nawierzchni na przejazdach (ul. Zamkowa i ul. Piłsudskiego). Również w celu zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji oraz przede wszystkim podniesienia komfortu podróżowania, na łącznicy został wykonany tor bezstykowy na bazie podkładów typu Y, które przenoszą do dwóch razy większe obciążenie termiczne, w przeciwieństwie do standardowych podkładów.

Głównym wyzwaniem okazała się m.in. lokalizacja samej linii kolejowej. Mieści się ona pomiędzy drogą krajową nr 28, a placem handlowym wybudowanym przez miasto Sucha Beskidzka. Kolejnym wyzwaniem było wykonanie robót w zaplanowanych zamknięciach torowych. Prace udało się zorganizować w taki sposób, by ograniczyć liczbę dni zamknięć. Skrócono czas uciążliwości prowadzenia ruchu pomiędzy Krakowem, a Zakopanem, ograniczono koszty komunikacji zastępczej, oraz prowadzono ruch podczas realizacji budowy z zachowaniem bezpieczeństwa dla osób pracujących na budowie, oraz uczestników ruchu. Kolejnym wyzwaniem stało się prowadzenie prac w korycie górskiej rzeki Stryszawy, bowiem rzeka potrafi w przeciągu kilku godzin stanowić zagrożenie powodziowe.  Na szczęście wszystkie roboty udało się zrealizować zgodnie z założeniami.

Łącznica kolejowa w Suchej Beskidzkiej skróci czas podróży do stolicy Tatr o piętnaście minut. A będzie jeszcze szybciej.