Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2011

11 stycznia 2011 r.

Numer Treść Uwagi
24/P/2011 w sprawie wniosków i zaleceń
z kontroli
Prezydium Rady MOIIB zapoznało się z wnioskami
i zaleceniami z kontroli przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną.
25/P2011 w sprawie współfinansowania konferencji
Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie IX Ogólnopolskiej Konferencji N-T
pt. "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania
w kolejnictwie", która odbyła się w dniach 1-3.12.2010r.
w Zakopanem.
26/P/2011 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady MOIIB postanawia wyrazić zgodę
na udział Małopolskiej OIIB we współorganizacji XVII Ogólnopolskiej Konferencji N-T pt. "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", która odbędzie się w dn. 18-20.05.2011r. w Krynicy Zdroju.
27/P/2011 w sprawie kosztów zebrania szkoleniowego Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa akceptuje koszty organizacji corocznego zebrania szkoleniowego dla Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB.
28/P/2011 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Izby za 2010 rok.

22 lutego 2011 r.

Numer Treść Uwagi
29/P/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB.
30/P/2011 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego
Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 15 członków MOIIB za udział
w szkoleniach, konferencjiach naukowo-technicznych,
z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego.
31/P/2011
w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wyrazić zgodę na udział MOIIB we współorganizacji VI Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Urządzenia piorunochronne
w projektowaniu i budowie", która odbędzie się 20.10.2011r. w Krakowie.
32/P/2011
w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wyrazić zgodę na udział MOIIB we współorganizacji VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej AMCM`2011 "Analytical Models and New Concepts in Concrete and Masonry Structures", która odbędzie się w dn. 13-15.06.2011r.
w Krakowie.

24 maja 2011 r.

Numer Treść Uwagi
33/P/2011 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 16 członków MOIIB za udział
w szkoleniach, konferencjiach naukowo-technicznych,
z tytułu zakupu wydawnictw technicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu technicznego.
34/P/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 14 członków MOIIB.
35/P/2011
w sprawie zatwierdzenia nowego regulaminu działalności samopomocowej Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie wprowadza zmiany do regulaminu działalności samopomocowej
36/P/2011
w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie XXVI Ogólnopolskiej Konferencji "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji", która odbyła się w dn. 9-12 marca 2011r. w Szczyrku.
37/P/2011 w sprawie powołania składów orzekających Prezydium Rady MOIIB powołuje do Składu Orzekającego Nr 1 w sprawach członkowskich Kol. H. Trębacza.
38/P/2011 w sprawie podpisania porozumienia z PHU ELANT Prezydium Rady MOIIB upoważnia Przewodniczącego Rady MOIIB do podpisania porozumienia o współpracy z PHU ELANT.
Numer Treść Uwagi
1/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
2/P/2010 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Działań Samopomocowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 3 osoby na członków zespołu
3/P/2010 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia przyznać dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje”.      
4/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Prawno-Regulaminowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 6 osób na członków zespołu
5/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
6/P/2010 w sprawie powołania redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB Prezydium Rady MOIIB powołuje na redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB „Budowlani” Pana Zygmunta Rawickiego, a na zastępcę redaktora biuletynu Pana Henryka Trębacza jako przedstawiciela Prezydium Rady MOIIB.
7/P/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
8/P/2010 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować
X Międzynarodowe Sympozjum ENERGODOM 2010
w dniach 13-15 września 2010
9/P/2010 w sprawie dzierżawy miejsc parkingowych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia  podpisać umowę dzierżawy miejsc parkingowych przy budynku biura MOIIB w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80
10/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XXVI Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji" w dniach 9-12.03.2011r.
w Szczyrku
11/P/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
12/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", w dniach 18-20.05.2011r.
w Krynicy Zdroju
13/P2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 14 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
14/P/2010 w sprawie zatwierdzenia procedur związanych   z gospodarką środkami trwałymi oraz niskocennymi Prezydium Rady MOIIB zatwierdza procedury związane
z gospodarką środkami trwałymi, środkami niskocennymi, procedury obiegu dokumentów oraz decyzje zakupu środków trwałych.
15/P/2010 w sprawie powołania zespołu
do spraw opracowania projektu dostosowania i ujednolicenia zasad (polityki) w zakresie rachunkowości w MOIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia powołać zespół
do spraw opracowania projektu dostosowania
i ujednolicenia zasad do aktualnych potrzeb w zakresie rachunkowości w MOIIB

12 lipca 2011 r.

Numer Treść Uwagi
39/P/2011 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", która odbyła się w dniach 18-20 maja 2011r. w Krynicy Zdroju.
40/P/2011 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie VII Międzynarodowej Konferencji AMCM `2011, która odbyła się w dniach 13-15 czerwca 2011r. w Krakowie.
41/P/2011
w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB

Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.
42/P/2011
w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, wycieczkach technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 8 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, wycieczkach technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
43/P/2011 w sprawie zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Małopolskiej OIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia zwołać VIII nadzwyczajne zebranie Członków Rady MOIIB.
Numer Treść Uwagi
1/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
2/P/2010 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Działań Samopomocowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 3 osoby na członków zespołu
3/P/2010 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia przyznać dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje”.      
4/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Prawno-Regulaminowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 6 osób na członków zespołu
5/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
6/P/2010 w sprawie powołania redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB Prezydium Rady MOIIB powołuje na redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB „Budowlani” Pana Zygmunta Rawickiego, a na zastępcę redaktora biuletynu Pana Henryka Trębacza jako przedstawiciela Prezydium Rady MOIIB.
7/P/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
8/P/2010 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować
X Międzynarodowe Sympozjum ENERGODOM 2010
w dniach 13-15 września 2010
9/P/2010 w sprawie dzierżawy miejsc parkingowych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia  podpisać umowę dzierżawy miejsc parkingowych przy budynku biura MOIIB w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80
10/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XXVI Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji" w dniach 9-12.03.2011r.
w Szczyrku
11/P/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
12/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", w dniach 18-20.05.2011r.
w Krynicy Zdroju
13/P2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 14 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
14/P/2010 w sprawie zatwierdzenia procedur związanych   z gospodarką środkami trwałymi oraz niskocennymi Prezydium Rady MOIIB zatwierdza procedury związane
z gospodarką środkami trwałymi, środkami niskocennymi, procedury obiegu dokumentów oraz decyzje zakupu środków trwałych.
15/P/2010 w sprawie powołania zespołu
do spraw opracowania projektu dostosowania i ujednolicenia zasad (polityki) w zakresie rachunkowości w MOIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia powołać zespół
do spraw opracowania projektu dostosowania
i ujednolicenia zasad do aktualnych potrzeb w zakresie rachunkowości w MOIIB

25 października 2011 r.

Numer Treść Uwagi
44/P/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB.
45/P/2011 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wyrazić zgodę na wykorzystanie logo MOIIB w materiałach promujących oraz dofinansować wydawnictwo konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie", która odbędzie się w dn. 30.11-02.12.2011r. w Zakopanem.
46/P/2011
w sprawie współudziału
w organizacji konferencji

Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem IX Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną "Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych", która odbędzie się w dn. 20-21.10.2011r. w Krakowie.
47/P/2011
w sprawie likwidacji środków trwałych
Prezydium Rady MOIIB postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt komputerowy i fotograficzny.
48/P/2011 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych, wycieczkach technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 41 członków MOIIB za udział w szkoleniach naukowo-technicznych, wycieczkach technicznych, z tytułu zakupu wydawnictw technicznych oraz oprogramowania komputerowego.
Numer Treść Uwagi
1/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
2/P/2010 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Działań Samopomocowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 3 osoby na członków zespołu
3/P/2010 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia przyznać dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje”.      
4/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Prawno-Regulaminowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 6 osób na członków zespołu
5/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
6/P/2010 w sprawie powołania redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB Prezydium Rady MOIIB powołuje na redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB „Budowlani” Pana Zygmunta Rawickiego, a na zastępcę redaktora biuletynu Pana Henryka Trębacza jako przedstawiciela Prezydium Rady MOIIB.
7/P/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
8/P/2010 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować
X Międzynarodowe Sympozjum ENERGODOM 2010
w dniach 13-15 września 2010
9/P/2010 w sprawie dzierżawy miejsc parkingowych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia  podpisać umowę dzierżawy miejsc parkingowych przy budynku biura MOIIB w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80
10/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XXVI Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji" w dniach 9-12.03.2011r.
w Szczyrku
11/P/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
12/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", w dniach 18-20.05.2011r.
w Krynicy Zdroju
13/P2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 14 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
14/P/2010 w sprawie zatwierdzenia procedur związanych   z gospodarką środkami trwałymi oraz niskocennymi Prezydium Rady MOIIB zatwierdza procedury związane
z gospodarką środkami trwałymi, środkami niskocennymi, procedury obiegu dokumentów oraz decyzje zakupu środków trwałych.
15/P/2010 w sprawie powołania zespołu
do spraw opracowania projektu dostosowania i ujednolicenia zasad (polityki) w zakresie rachunkowości w MOIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia powołać zespół
do spraw opracowania projektu dostosowania
i ujednolicenia zasad do aktualnych potrzeb w zakresie rachunkowości w MOIIB

22 listopada 2011 r.

Numer Treść Uwagi
49/P/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 2 członków MOIIB.
50/P/2011 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 2 członków MOIIB.
51/P/2011
w sprawie współudziału
w organizacji konferencji

Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć patronat honorowy oraz wyrazić zgodę na wykorzystanie logo MOIIB w materiałach promujących XXIV Konferencję Naukową "Metody komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych", która odbędzie się w dn. 27.02-01.03.2012r. w Korbielowie.
52/P/2011
w sprawie współfinansowania konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie VI Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie", która odbyła się w dn. 20 pażdziernika 2011r. w Krakowie.
Numer Treść Uwagi
1/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Szkolenia i Stałego Dokształcania, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
2/P/2010 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Działań Samopomocowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Działań Samopomocowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 3 osoby na członków zespołu
3/P/2010 w sprawie współfinansowania konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia przyznać dofinansowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie rond - doświadczenia i nowe tendencje”.      
4/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych Na wniosek przewodniczącej Zespołu Problemowego
ds. Prawno-Regulaminowych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 6 osób na członków zespołu
5/P/2010 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych Na wniosek przewodniczącego Zespołu Problemowego
ds. Procesów Budowlanych, Prezydium Rady MOIIB powołuje 10 osób na członków zespołu
6/P/2010 w sprawie powołania redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB Prezydium Rady MOIIB powołuje na redaktora biuletynu informacyjnego MOIIB „Budowlani” Pana Zygmunta Rawickiego, a na zastępcę redaktora biuletynu Pana Henryka Trębacza jako przedstawiciela Prezydium Rady MOIIB.
7/P/2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 12 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
8/P/2010 w sprawie współudziału w organizacji konferencji Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować
X Międzynarodowe Sympozjum ENERGODOM 2010
w dniach 13-15 września 2010
9/P/2010 w sprawie dzierżawy miejsc parkingowych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia  podpisać umowę dzierżawy miejsc parkingowych przy budynku biura MOIIB w Krakowie, przy ul. Czarnowiejskiej 80
10/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia współorganizować XXVI Ogólnopolską Konferencję "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji" w dniach 9-12.03.2011r.
w Szczyrku
11/P/2010 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady MOIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
12/P/2010 w sprawie współudziału
w organizacji konferencji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć zaproszenie do Komitetu Honorowego XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej "Wentylacja-Klimatyzacja-Ogrzewnictwo-Środowisko", w dniach 18-20.05.2011r.
w Krynicy Zdroju
13/P2010 w sprawie dofinansowania uczestnictwa członków MOIIB w szkoleniach naukowo-technicznych Prezydium Rady MOIIB postanawia przyznać dofinansowanie dla 14 członków MOIIB za udział
w szkoleniu, konferencji naukowo-technicznej.
14/P/2010 w sprawie zatwierdzenia procedur związanych   z gospodarką środkami trwałymi oraz niskocennymi Prezydium Rady MOIIB zatwierdza procedury związane
z gospodarką środkami trwałymi, środkami niskocennymi, procedury obiegu dokumentów oraz decyzje zakupu środków trwałych.
15/P/2010 w sprawie powołania zespołu
do spraw opracowania projektu dostosowania i ujednolicenia zasad (polityki) w zakresie rachunkowości w MOIIB
Prezydium Rady MOIIB postanawia powołać zespół
do spraw opracowania projektu dostosowania
i ujednolicenia zasad do aktualnych potrzeb w zakresie rachunkowości w MOIIB