Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

RODO

Administratorem danych osobowych

jest

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

z siedzibą w Krakowie,

przy ul. Czarnowiejskiej 80, 30-054 Kraków (dalej: Administrator).

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: map@map.piib.org.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: biurowarszawa@kzajac.com.pl.