Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2014

7 stycznia 2014 r.

Numer Treść Uwagi
94/P/2014 w sprawie wyboru firmy do badania sprawozdania finansowego za 2013
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zlecić badanie sprawozdania finansowego Izby za 2013 rok.
95/P/2014 w sprawie dodruku trójdzielnych kalendarzy na 2014 rok Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zlecić dodruk trójdzielnych kalendarzy na 2014 rok.

4 marca 2014 r.

Numer Treść Uwagi
96/P/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady w 2013 roku
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady za 2013 r. i rekomenduje XIII Okręgowemu Zjazdowi MOIIB do zatwierdzenia.

6 maja 2014 r.

Numer Treść Uwagi
1/P/2014 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje osoby na członków Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.
2/P/2014 w sprawie powołania składu Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje osoby na członków Zespołu Problemowego ds. Prawno-Regulaminowych.
3/P/2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Programowej oraz Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje Przewodniczącego Rady Programowej oraz Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego MOIIB "Budowlani".
4/P/2014 w sprawie zatwierdzenia kompetencji Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika Rady MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza kompetencje Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika Rady MOIIB.

3 czerwca 2014 r.

Numer Treść Uwagi
5/P/2014 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 10 członków MOIIB.
6/P/2014 w sprawie objęcia patronatem honorowym studiów podyplomowych pt. "Budownictwo energooszczędne oraz wykorzystanie energii odnawialnej w niewielkich obiektach budowlanych" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć patronat honorowy nad dwusemestralnymi studiami podyplomowymi pt. "Budownictwo energooszczędne oraz wykorzystanie energii odnawialnej w niewielkich obiektach budowlanych", zorganizowanymi przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w roku akademickim 2014-2015.
7/P/2014 w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. Procesów Budowlanych.
8/P/2014 w sprawie osoby prowadzącej Punkt Informacyjny MOIIB
w Nowym Sączu
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje osobę prowadzącą Punkt Informacyjny MOIIB w Nowym Sączu.

15 lipca 2014 r.

Numer Treść Uwagi
9/P/2014 w sprawie objęcia patronatem honorowym VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, które odbędzie sie w dn. 24-26.09.2014 r.
10/P/2014 w sprawie objęcia patronatem honorowym XXX Jubileuszowych Ogólnopolskich "Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie "Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji", które odbędą się w dn. 25-28.03.2015 r. w Szczyrku, oraz dofinansować w/w warsztaty według zasad obowiązujących w Izbie dla tego typu przedsięwzięć.
11/P/2014 w sprawie objęcia patronatem honorowym XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: "Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym XXVII Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: "Metody Komputerowe w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych", która odbędzie się w dn. 2-5.03.2015 r. w Korbielowie, oraz dofinansować konferencję według zasad obowiązujących w Izbie dla tego typu przedsięwzięć.
12/P/2014 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 8 członków MOIIB.
13/P/2014 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w szkoleniach
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 7 członków MOIIB z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w szkoleniach.
14/P/2014 w sprawie delegowania Członków MOIIB do składów Komisji PIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie deleguje osoby do składu Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB oraz do składu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

5 sierpnia 2014 r.

Numer Treść Uwagi
15/P/2014 w sprawie objęcia patronatem honorowym Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbędzie się w dn. 03-05.12.2014 r. w Zakopanem.
16/P/2014 w sprawie delegowania Członków Rady MOIIB do udziału w spotkaniu małej grupy V4 w Ostrawie - Czechy
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia delegować Członków Rady MOIIB do udziału w spotkaniu małej grupy V4 w Ostrawie - Czechy, które odbędzie się w dn. 28-31.08.2014 r.

7 października 2014 r.

Numer Treść Uwagi
17/P/2014 w sprawie objęcia patronatem honorowym "7 International Symposium on Enviromental Effects on Buildings and People"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym "7 International Symposium on Enviromental Effects on Buildings and People", która odbędzie się w dn. 20-22.10.2014 r. w Krakowie.

4 listopada 2014

Numer Treść Uwagi
18/P/2014 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 7 członków MOIIB.
19/P/2014 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w szkoleniach Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 22 członków MOIIB z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w szkoleniach.
20/P/2014 w sprawie objęcia patronatem honorowym II Konferencji Naukowo-Technicznej TECH-BUD `2015 Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym II Konferencję Naukowo-Techniczną TECH-BUD `2015 nt. "Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie" oraz dofinansować ją według zasad obowiązujących w Izbie dla tego typu przedsięwzięć.
21/P/2014 w sprawie objęcia patronatem honorowym X Warsztatów Projektanta
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym X Warsztaty Projektanta, które odbędą się w dn. 27.11.2014 r. w Krakowie.
22/P/2014 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych - "Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę" Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie do  druku materiałów konferencyjnych konferencji naukowej pt. "Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę", która odbyła się w dn. 16-18.06.2014 r. w Wieliczce.
23/P/2014 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych - "Ochrona jakości zasobów wód - znaczenie wody dla rozwoju gospodarczego"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie do  druku materiałów konferencyjnych XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Ochrona jakości zasobów wód - znaczenie wody dla rozwoju gospodarczego", która odbyła się w dn. 23-25.04.2014 r. w Krynicy-Zdroju.
24/P/2014 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych - "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie do  druku materiałów konferencyjnych konferencji naukowej "Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie", która odbyła się w dn. 23.10.2014 r. w Krakowie.
25/P/2014 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR - "Działalność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB w I półroczu 2014 r. wraz z analizą porównawczą w odniesieniu do 2013 r. Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć do wiadomości wnioski pokontrolne wynikające z kontroli działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB w I półroczu 2014 r. wraz z analizą porównawczą w odniesieniu do 2013 r.
26/P/2014 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR - "Działalność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w I półroczu 2014 r."
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyjąć do wiadomości wnioski pokontrolne wynikające z kontroli działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w I półroczu 2014 r.

2 grudnia 2014 r.

Numer Treść Uwagi
27/P/2014 w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych OKR dot. działalności Biura MOIIB, ZP i jednostek powołanych przez Radę Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie po zapoznaniu się z treścią Uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej przyjmuje jej zalecenia do wiadomości.
28/P/2014 w sprawie delegowania Członków MOIIB do udziały w WPPK `2015
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia delegować 6 Członków MOIIB do udziału w XXX Ogólnopolskich "Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji" w Szczyrku.