Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2023

21 marca 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/OR/0001/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0001/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0001/2023.
MAP/OR/0002/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0002/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0002/2023.
MAP/OR/0003/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0003/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0003/2023.
MAP/OR/0004/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0004/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0004/2023.
MAP/OR/0005/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0005/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0005/2023.
MAP/OR/0006/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0006/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0006/2023.
MAP/OR/0007/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0007/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0007/2023.
MAP/OR/0008/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0008/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0008/2023.
MAP/OR/0009/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0009/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0009/2023.
MAP/OR/0010/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0010/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0010/2023.
MAP/OR/0011/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0011/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0011/2023.
MAP/OR/0012/2023 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje oraz uczestnictwa w imprezach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 8 członków MOIIB.
MAP/OR/0013/2023 w sprawiei objęcia patronatem honorowym Jubileuszowej X Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2023
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem X Międzynarodową Konferencję Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2023, która odbędzie się w dn. 27-29.09.2023 r. w Krakowie.
MAP/OR/0014/2023 w sprawie dofinansowania inicjatywy organizacji II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować inicjatywę organizacji II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym.
MAP/OR/0015/2023 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Komunikacji Społecznej Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Komunikacji Społecznej oraz powołać 3 osoby na członków zespołu.
MAP/OR/0016/2023 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XXII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów (nie otrzymujących ryczałtów) na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo Małopolskiej OIIB.
MAP/OR/0017/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2022 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2022 rok i rekomenduje
je XXII Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
MAP/OR/0018/2023 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2023 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2023 rok i rekomenduje go XXII Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
MAP/OR/0019/2023 w sprawie dofinansowania Balu Budowlanych Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować organizację Balu Budowlanych, który odbył się
w dn. 18.02.2023 r.

20 czerwca 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/OR/0020/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0012/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0012/2023.
MAP/OR/0021/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0013/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0013/2023.
MAP/OR/0022/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0014/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0014/2023.
MAP/OR/0023/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0015/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0015/2023.
MAP/OR/0024/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0016/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0016/2023.
MAP/OR/0025/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0017/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0017/2023.
MAP/OR/0026/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0018/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0018/2023.
MAP/OR/0027/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0019/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0019/2023.
MAP/OR/0028/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0020/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0020/2023.
MAP/OR/0029/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0021/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0021/2023.
MAP/OR/0030/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0022/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0022/2023.
MAP/OR/0031/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0023/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0023/2023.
MAP/OR/0032/2023 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje oraz uczestnictwa w imprezach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 5 członków MOIIB.
MAP/OR/0033/2023 w sprawie objęcia Patronatem Honorowym Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach - PTZ 2023"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć Honorowym Patronatem MOIIB Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach - PTZ 2023", zaplanowaną w dn. 28-29.09.2023 r. w Krakowie.
MAP/OR/0034/2023 w sprawie dofinansowania druku materiałów konferencyjnych konferencji "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG `2023"
Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować druk materiałów konferencyjnych konferencji "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG `2023".
MAP/OR/0035/2023 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB.
MAP/OR/0036/2023 w sprawie dofinansowania uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w II Małopolskich Warsztatach Inżyniera
Rada Małopolskiej OIIB postanawia pokryć koszty uczestnictwa Członków Małopolskiej OIIB w odbywającyc się w dn. 30.05-01.06.2023 r. II Małopolskich Warsztatach Inżyniera.
MAP/OR/0037/2023 w sprawiei zakupu kalendarzy na 2024 rok Rada Małopolskiej OIIB postanawia zakupić kalendarze dla członków MOIIB na 2024 rok.

3 lipca 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/OR/0038/2023 w sprawie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)
Rada Małopolskiej OIIB wyraża zgodę na współfinansowanie przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa zakupu Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

21 września 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/OR/0039/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0024/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0024/2023.
MAP/OR/0040/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0025/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0025/2023.
MAP/OR/0041/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0026/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0026/2023.
MAP/OR/0042/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0027/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0027/2023.
MAP/OR/0043/2023 w sprawie współorganizacji XXII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Nowoczesne technologie i sysytemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL `2023" Rada Małopolskiej OIIB postanawia współorganizować XXII Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Nowoczesne technologie i sysytemy zarządzania w transporcie szynowym - NOVKOL `2023", która odbędzie się w dn. 29.11-01.12.2023 r. w Zakopanem.
MAP/OR/0044/2023 w sprawie objęcia Patronatem Honorowym XXXVIII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji" Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć Patronatem Honorowym XXXVIII Konferencję Naukowo-Techniczną pt. "Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji", która odbędzie się w dn. 09-12.04.2024 r. w Wiśle.
MAP/OR/0045/2023 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 5 członków MOIIB.
MAP/OR/0046/2023 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Odznaczeń Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić Regulamin Działania Zespołu Problemowego ds. Odznaczeń oraz powołuje przewodniczącego i dwóch członków zespołu.