Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Rady w roku 2023

21 marca 2023 r.

Numer Treść Uwagi
MAP/OR/0001/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0001/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0001/2023.
MAP/OR/0002/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0002/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0002/2023.
MAP/OR/0003/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0003/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0003/2023.
MAP/OR/0004/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0004/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0004/2023.
MAP/OR/0005/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0005/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0005/2023.
MAP/OR/0006/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0006/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0006/2023.
MAP/OR/0007/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0007/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0007/2023.
MAP/OR/0008/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0008/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0008/2023.
MAP/OR/0009/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0009/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0009/2023.
MAP/OR/0010/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0010/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0010/2023.
MAP/OR/0011/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały
nr MAP/POR/0011/2023 Prezydium Rady MOIIB
Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza uchwałę Prezydium Rady MOIIB nr MAP/POR/0011/2023.
MAP/OR/0012/2023 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw doskonalących kwalifikacje oraz uczestnictwa w imprezach N-T Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 8 członków MOIIB.
MAP/OR/0013/2023 w sprawiei objęcia patronatem honorowym Jubileuszowej X Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2023
Rada Małopolskiej OIIB postanawia objąć honorowym patronatem X Międzynarodową Konferencję Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2023, która odbędzie się w dn. 27-29.09.2023 r. w Krakowie.
MAP/OR/0014/2023 w sprawie dofinansowania inicjatywy organizacji II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować inicjatywę organizacji II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym.
MAP/OR/0015/2023 w sprawie powołania Zespołu Problemowego ds. Komunikacji Społecznej Rada Małopolskiej OIIB postanawia zatwierdzić regulamin działania Zespołu Problemowego ds. Komunikacji Społecznej oraz powołać 3 osoby na członków zespołu.
MAP/OR/0016/2023 w sprawie wypłaty ryczałtów dla delegatów na XXII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB Rada Małopolskiej OIIB ustala wysokość ekwiwalentu
dla Delegatów (nie otrzymujących ryczałtów) na XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo Małopolskiej OIIB.
MAP/OR/0017/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady MOIIB za 2022 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza sprawozdanie
z działalności Rady MOIIB za 2022 rok i rekomenduje
je XXII Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
MAP/OR/0018/2023 w sprawie przyjęcia projektu budżetu MOIIB na 2023 rok Rada Małopolskiej OIIB zatwierdza projekt budżetu MOIIB na 2023 rok i rekomenduje go XXII Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu Małopolskiej OIIB do przyjęcia.
MAP/OR/0019/2023 w sprawie dofinansowania Balu Budowlanych Rada Małopolskiej OIIB postanawia dofinansować organizację Balu Budowlanych, który odbył się
w dn. 18.02.2023 r.