Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Laureaci 2014

Marcin MAZUR (BO) - w kategorii wykonawstwo

Realizacja Centrum Kongresowego - ICE Kraków

 

W tym roku Kapituła w imieniu Rady MOIIB przyznała tytuł Małopolskiego Inżyniera Budownictwa kol. mgr inż. Marcinowi Mazurowi - absolwentowi Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Głównym osiągnięciem kolegi inżyniera Marcina Mazura jest realizacja Centrum Kongresowego w Krakowie z garażem podziemnym, z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Jest to inwestycja, która budzi uznanie za skalę przedsięwzięcia
i sposób jego realizacji.

Ilustrują to dane techniczne zrealizowanego obiektu:

-   powierzchnia terenu objęta inwestycja 16.086,54 m2

-   powierzchnia zabudowy 8.051,69 m2

-   powierzchnia użytkowa 37.015,63 m2

-   kubatura brutto 280 473,68 m2

- ilość miejsc parkingowych 347

-   wymiary liniowe budynku długość 123,60 m, szerokość 95,50 m

-   wysokość budynku 27,90 m

Zrealizowany obiekt mieści salę audytoryjną na 2100 miejsc oraz mniejsze sale towarzyszące w tym teatralne S2 na 600 miejsc i kameralne S3 na 300 miejsc. Segment foyer zlokalizowany na czterech poziomach, który może pełnić funkcję reprezentacyjną przestrzeni publicznej dla widowni jak i przestrzeni ekspozycyjnej dla stoisk sponsorskich i wystawienniczych.

Laureat wyróżnienia Małopolski Inżynier Budownictwa rozwijał swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe podczas rocznego stażu w Hiszpanii, a następnie, jako kierownik robót i kierownik budowy przy budowie stacji radarowej w Brzoskwini koło Krakowa, również jako kierownik budowy przy realizacji Centrum Handlowo-Usługowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W randze zastępcy kierownika kontraktu realizował Centrum Usługowo-Handlowe „Forum" w Gliwicach i już jako kierownik kontraktu przy realizacji Hali Sportowo-Widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. To tylko najważniejsze realizacje z życiorysu zawodowego dzisiejszego laureata.