Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Regulamin konkursu

Zasady przyznawania corocznych statuetek "Małopolski Inżynier Budownictwa" za wyróżniającą działalność na rzecz budownictwa zostały zatwierdzone na Zebraniu Prezydium Rady MOIIB Uchwałą Nr 110/P/2018 z dnia 6 lutego 2018 r.

 

Regulamin konkursu "Małopolski Inżynier Budownictwa" pobierz plik