Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zostań nowym członkiem

 

 

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB
podjął uchwałę

o podniesieniu wysokości składek członkowskich.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem w tej sprawie zamieszczonym na stronie Polskiej Izby inżynierów Budownictwa

>> Komunikat PIIB

 

 

Aby zostać nowym członkiem Małopolskiej OIIB należy:

 

1. Wypełnić:

 • "Wniosek o wpisanie na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa"
  >> pobierz plik


2. Do wniosku należy dołączyć:

 • ORYGINAŁ uprawnień budowlanych (do zwrotu po zakończeniu procedury wpisu)
  lub NOTARIALNIE poświadczona kopia uprawnień budowlanych
  lub NIEPOŚWIADCZONA kopia uprawnień budowlanych WYDANYCH PRZEZ MOIIB
 • Kopia dowodu wpłaty na konto
  Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

  Nr konta 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616

  tytułem: "wpisowe + składka członkowska"
 • Kopia dowodu wpłaty na konto
  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
  tytułem: "ubezpieczenie OC + składka RK"

W sprawie numeru konta proszę się kontaktować z biurem MOIIB w Krakowie

 

UWAGA! Wnioski złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane! Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)

 

Dokumenty

Pozostałe dokumenty