Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zostań nowym członkiem

 

 

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB
podjął uchwałę

o podniesieniu wysokości składek członkowskich.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem w tej sprawie zamieszczonym na stronie Polskiej Izby inżynierów Budownictwa

>> więcej informacji

 

Opłaty dla kandydatów wpisujących się od dnia:

 • 01.08.2022 r.
  - na konto Małopolskiej OIIB w Krakowie - kwota 284,00 zł lub 518,00 zł

  (wpisowe 100 zł + składka za 6 lub 12 miesięcy)

  - na konto Polskiej IIB w Warszawie – kwota 161,00 zł

  (75,00 zł roczne ubezpieczenie OC + 86,00 zł roczna składka na działalność RK)
 • 01.09.2022 r.
  - na konto Małopolskiej OIIB w Krakowie - kwota 294,00 zł lub 528,00 zł

  (wpisowe 100 zł + składka za 6 lub 12 miesięcy)

  - na konto Polskiej IIB w Warszawie – kwota 163,00 zł

  (75,00 zł roczne ubezpieczenie OC + 88,00 zł roczna składka na działalność RK)
 • 01.10.2022 r.
  - na konto Małopolskiej OIIB w Krakowie - kwota 304,00 zł lub 538,00 zł

  (wpisowe 100 zł + składka za 6 lub 12 miesięcy)

  - na konto Polskiej IIB w Warszawie – kwota 165,00 zł

  (75,00 zł roczne ubezpieczenie OC + 90,00 zł roczna składka na działalność RK)
 • 01.11.2022 r.
  - na konto Małopolskiej OIIB w Krakowie - kwota 314,00 zł lub 548,00 zł
  (wpisowe 100 zł + składka za 6 lub 12 miesięcy)
  - na konto Polskiej IIB w Warszawie – kwota 167,00 zł
  (75,00 zł roczne ubezpieczenie OC + 92,00 zł roczna składka na działalność RK)
 • 01.12.2022 r.
  - na konto Małopolskiej OIIB w Krakowie - kwota 324,00 zł lub 558,00 zł
  (wpisowe 100 zł + składka za 6 lub 12 miesięcy)
  - na konto Polskiej IIB w Warszawie – kwota 169,00 zł
  (75,00 zł roczne ubezpieczenie OC + 94,00 zł roczna składka na działalność RK)
 • 01.01.2023 r.
  - na konto Małopolskiej OIIB w Krakowie - kwota 334,00 zł lub 568,00 zł
  (wpisowe 100 zł + składka za 6 lub 12 miesięcy)
  - na konto Polskiej IIB w Warszawie – kwota 171,00 zł
  (75,00 zł roczne ubezpieczenie OC + 96,00 zł roczna składka na działalność RK)

 

Aby zostać nowym członkiem Małopolskiej OIIB należy:

 

1. Wypełnić Wniosek o wpisanie na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

2. Do wniosku należy dołączyć:

 • ORYGINAŁ uprawnień budowlanych (do zwrotu po zakończeniu procedury wpisu)
  lub NOTARIALNIE poświadczona kopia uprawnień budowlanych
  lub NIEPOŚWIADCZONA kopia uprawnień budowlanych WYDANYCH PRZEZ MOIIB
 • Kopia dowodu wpłaty na konto
  Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

Nr konta 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616

 • Kopia dowodu wpłaty na konto
  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa

W sprawie numeru konta proszę się kontaktować z biurem MOIIB w Krakowie

 

UWAGA! Wnioski złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane! Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)

 

Dokumenty

Pozostałe dokumenty