Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Zostań nowym członkiem

Aby zostać nowym członkiem Małopolskiej OIIB należy:

 

1. Wypełnić deklarację wstąpienia

2. Do wniosku należy dołączyć:

 • ORYGINAŁ uprawnień budowlanych (do zwrotu po zakończeniu procedury wpisu)
  lub NOTARIALNIE poświadczona kopia uprawnień budowlanych
  lub NIEPOŚWIADCZONA kopia uprawnień budowlanych WYDANYCH PRZEZ MOIIB
 • Kopia dowodu wpłaty na konto
  Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
  ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków

kwota:
274 zł (6 miesięcy składki członkowskiej – 174 zł + 100 zł wpisowe)
lub

448 zł (12 miesięcy składki członkowskiej – 348 zł + 100 zł wpisowe)

nr 90 1160 2202 0000 0000 3395 4616

 • Kopia dowodu wpłaty na konto
  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa

kwota:
142 zł (70 zł roczne ubezpieczenie OC + 72 zł roczna składka na działalność Rady Krajowej)

(W sprawie numeru konta proszę się kontaktować z biurem MOIIB w Krakowie)

 

UWAGA! Wnioski złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane! Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)

 

Dokumenty

Pozostałe dokumenty