Szukaj
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na Facebooku

Uchwały Prezydium w roku 2015

13 stycznia 2015 r.

Numer Treść Uwagi
29/P/2015 w sprawie objęcia patronatem V Konferencji EUROINŻYNIER
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym V Konferencję EUROINŻYNIER, która odbędzie się w dn. 10-12.04.2015 r. w Krakowie.

24 lutego 2015

Numer Treść Uwagi
30/P/2015 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 11 członków MOIIB.
31/P/2015 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w szkoleniach Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 9 członków MOIIB z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w szkoleniach.
32/P/2015 w sprawie objęcia patronatem honorowym VI Krajowej Konferencji naukowo-technicznej pt.: "Inżynieria elektryczna w budownictwie"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym VI Krajową Konferencję naukowo-techniczną pt.: "Inżynieria elektryczna w budownictwie", która odbędzie się w dn. 22.10.2015 r. w Krakowie.
33/P/2015 w sprawie udziału Przedstawiciela Czeskiej Izby Budowlanej
w Konferencji EKIR 2015
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia zaprosić przedstawiciela Czeskiej Izby Budowlanej do udziału
w Konferencji EKIR 2015, która odbędzie się w dn. 22-25.03.2015 r.
34/P/2015 w sprawie delegowania członków MOIIB do udziału w EKIR 2015 Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie deleguje 4 członków MOIIB
do udziału w EKIR 2015 - XIV Europejskim Kongresie Informacji Renowacyjnej.
35/P/2015 w sprawie dofinansowania FORUM Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia dofinansować Spotkanie Młodych członków Studenckich Kół SEP, które odbędzie się w marcu 2015 r.
36/P/2015 w sprawie powołania Przewodniczącego Zespołu Doraźnego ds. Opracowania Standardów branżowych projektów budowlanych
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie powołuje członka MOIIB na Przewodniczącego Zespołu Doraźnego ds. Opracowania Standardów branżowych projektów budowlanych.

28 kwietnia 2015 r.

Numer Treść Uwagi
37/P/2015 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 10 członków MOIIB.
38/P/2015 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków
w szkoleniach
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 12 członków MOIIB z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w szkoleniach.
39/P/2015 w sprawie objęcia patronatem honorowym Jubileuszu 70-lecia istnienia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym Jubileusz 70-lecia istnienia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
40/P/2015 w sprawie powołania Zespołu Doraźnego ds. Opracowania standardów branżowych projektów obiektów budowlanych Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia powołać Zespół Doraźny ds. Opracowania standardów branżowych projektów obiektów budowlanych.
41/P/2015 w sprawie likwidacji środków stałych
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia wycofać z eksploatacji oraz zlikwidować zużyty sprzęt komputerowy.
42/P/2015 w sprawie dofinansowania kosztów materiałów konferencyjnych XXX Jubileuszowych Ogólnopolskich "Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia przyznać dofinansowanie do kosztów druku materiałów konferencyjnych XXX Jubileuszowych Ogólnopolskich "Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji", zorganizowanych w dn. 25-28.03.2015 r. w Szczyrku.

19 maja 2015 r.

Numer Treść Uwagi
43/P/2015 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków
w szkoleniach
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 11 członków MOIIB z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w szkoleniach.
44/P/2015 w sprawie objęcia patronatem honorowym konferencji naukowej
z cyklu Budownictwo i Górnictwo
pt. "Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym konferencję naukową z cyklu Budownictwo
i Górnictwo pt. "Wpływ eksploatacji górniczej na środowisko".

14 lipca 2015 r.

Numer Treść Uwagi
45/P/2015 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 6 członków MOIIB.
46/P/2015 w sprawie przyznania dofinansowania z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków
w szkoleniach
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 9 członków MOIIB z tytułu zakupu wydawnictw podnoszących kwalifikacje zawodowe członków oraz z tytułu udziału członków w szkoleniach.
47/P/2015 w sprawie objęcia patronatem honorowym XXXI Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbędą się w dn. 24-27.02.2016 r. Szczyrku.

11 sierpnia 2015 r.

Numer Treść Uwagi
48/P/2015 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 4 członków MOIIB.
49/P/2015 w sprawie objęcia patronatem honorowym Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym"
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym Międzynarodową Konferencję Naukowo-Technicznej pt. "Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym", która odbędzie się w dn. 09-11.12.2015 r. w Zakopanem.
50/P/2015 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, programu komputerowego i uczestnictwa w imprezie N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinansowania dla 9 członków MOIIB.

13 października 2015 r.

Numer Treść Uwagi
51/P/2015 w sprawie zatwierdzenia pomocy finansowej dla członków MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę zapomogi losowej dla 3 członków MOIIB.
52/P/2015 w sprawie refundacji kosztów zakupu wydawnictw N-T, programu komputerowego i uczestnictwa w imprezie N-T
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie zatwierdza wypłatę dofinasowania dla 34 członków MOIIB.
53/P/2015 w sprawie objęcia patronatem honorowym XXII Warsztatów Projektanta
Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie postanawia objąć patronatem honorowym XXII Warsztaty Projektanta, które odbędą się w dn. 24.11.2015 r. w Krakowie.
54/P/2015 w sprawie kontroli zajęć doskonalenia zawodowego organizowanych przez Oddziały SNT przy współpracy MOIIB Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie upoważnia Przewodniczącego Zespołu Problemowego ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego do wyznaczania osób przeprowadzających kontrole zajęć doskonalenia zawodowego i przedkładania Prezydium Rady MOIIB informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli.